Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3603S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3603S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV3603S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3603S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV3603S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2230 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV3603S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze laag kan in Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat. Een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. steek geen metalen voorwerpen in de openingen , om elektrische schokken te voorkomen. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. [. . . ] : Tip Het wordt aangeraden de verwarmingsplaten te vergrendelen voor gebruik. 5 Plaats het haar tussen de platen ( 6 de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar beweging niet te stoppen. Om slag te creëren, roteert u de straightener langzaam in een ronddraaiende beweging naar binnen (of naar buiten). Wanneer u 7 Herhaal stap 4 t/m 6 om de rest van het haar te ontkrullen. Na gebruik: 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld. 3 Garantie en service of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Misschien is het apparaat niet geschikt voor de netspanning waarop het is aangesloten. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met voorkomen. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd. Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. [. . . ] Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV3603S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV3603S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag