Gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3459S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3459S/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SWV3459S/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SWV3459S/10 te teleladen.


PHILIPS SWV3459S/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1068 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SWV3459S/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. [. . . ] De machine geeft zelf aan wanneer het nodig is de ontkalking uit te voeren. Als deze handeling niet wordt verricht, zal het apparaat ophouden met goed te werken. Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0  °C. het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. - Lever het apparaat en de voedingskabel in bij een servicecentrum of een publieke instelling voor afvalverwerking. Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als huisafval behandeld kan worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een bevoegd inzamelingscentrum om de elektrische en elektronische onderdelen te recyclen. Door het product op de juiste wijze af te danken, draagt u bij om het milieu en de personen te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen die zouden kunnen voortkomen door een niet juiste behandeling van het product in de eindfase van haar leven. Voor meer informatie over de wijze van recyclen van het product, verzoeken wij u contact op te nemen met het plaatselijke bevoegde kantoor, uw dienst voor het afdanken van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht. afdanken van het apparaat - De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. - Apparaat: haal de stekker uit het stopcontact en snijd de voedingskabel door. Com/support Instructies 17 Instruktioner Nederlands Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter “INTENZA+” (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Haal de zetgroep eruit en spoel het af (zie hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep"). ta bort och skölj bryggruppen (se kapitlet "Rengöring av bryggruppen"). Com/support REINIGING AUTOMATISCHE MELKOPSCHUIMER RENGÖRING AV AUTOMATISK MJÖLKSKUMMARE Dagelijks Dagligen Steek het aanzuigbuisje in een kannetje gevuld met vers water. sätt in insugningsröret i en behållare med friskt dricksvatten. Zet een lege kom onder de Druk op de toets Automatische Melkopschuimer. SV STOP Wanneer het water dat uit de Automatische Melkopschuimer komt schoon is. Voeg een ½ l lauw water toe en wacht tot het product geheel is opgelost. Druk op de toets om de Wanneer het water op is, druk op de toets om de stoomafgifte te starten. Com/support Instructies 19 Instruktioner Nederlands Spoel het kannetje grondig af en vul het met een ½ l vers water dat gebruikt zal worden voor de spoelcyclus. skölj behållaren noggrant och fyll den med ½ l friskt dricksvatten som kommer att användas för sköljningscykeln. [. . . ] In dat geval werkt de Automatische Melkopschuimer niet goed, omdat het geen melk kan aanzuigen. WAARSCHUWINGSMELDINGEN (GEEL) VARNINGSMEDDELANDEN (GUL) De machine is in de verwarmingsfase voor de afgifte van koffie, heet water en stoom. maskinen håller på att värmas upp inför bryggning/ tillflöde av kaffe , varmvatten och ånga. NL De machine geeft aan dat het nodig is de filter "INTENZA+" te vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SWV3459S/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SWV3459S/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag