Gebruiksaanwijzing PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD. Wij hopen dat dit PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD te teleladen.


PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (760 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD (899 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prestigo - Configo Inhoud Welkom bij Prestigo en Configo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Configo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Configo starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Software en firmware van Configo bijwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voor Windows-gebruikers: klik met de rechtermuisknop op de activiteit. Voor Mac-gebruikers: houd de Control-toets ingedrukt en klik op de activiteit. Activiteiten bewerken Een activiteit bewerken Nadat u een activiteit hebt toegevoegd, wilt u deze mogelijk bewerken, bijvoorbeeld de naam van de activiteit wijzigen of deze opnieuw programmeren. Klik op het tabblad Activities (Activiteiten) op de knop van de activiteit die u wilt bewerken en voer een van de volgende acties uit: Hernoemen hernoemen. Favoriete zenders toevoegen, bewerken, verwijderen of verplaatsen voor uw activiteit Softwaretoetsen toevoegen, verwijderen, hernoemen of verplaatsenvoor uw activiteit Configureren hoe de apparaten die in deze activiteit worden gebruikt, worden ingeschakeld/uitgeschakeld en hoe uw apparaat de juiste invoer moet kiezen Deze pagina bekijken wanneer u problemen ondervindt met uw activiteit De Geavanceerde bewerkingen gebruiken om volledige controle te 19 krijgen over wat er gebeurt wanneer er een activiteit wordt uitgevoerd Een activiteit hernoemen Een activiteit hernoemen: 1 2 3 4 5 6 Ga naar het tabblad Activities (Activiteiten). U keert terug naar het tabblad Activities (Activiteiten). Favorieten voor activiteiten Als u een Prestigo Touch (SRT8215) hebt, kunt u bij het instellen van uw activiteiten favorieten toevoegen. De favorieten van uw activiteiten worden gekoppeld aan de apparaten van die activiteit. In dat geval zijn de favorieten van de activiteit 'TV kijken' dezelfde als de favorieten van uw set-top box. Uw favorieten instellen: 1 2 3 Ga naar het tabblad Activities (Activiteiten). De pagina's op dit scherm Favorites (Favorieten) verwijzen naar de Favorites (Favorieten) (Favorieten)pagina's op uw Prestigo Touch. Ga door met. . . 4 20 Een favoriet toevoegen: Tip U kunt 200 favorieten toevoegen. Als u daarna nog een favoriet wilt toevoegen, moet u eerst een andere favoriet verwijderen. Een groene rand en een groen plusteken worden weergegeven. 2 3 4 Klik om een favoriet toe te voegen. Selecteer het pictogram dat u aan de geselecteerde zender wilt toevoegen. -of1. Zoek en selecteer op uw computer de afbeelding die u voor deze favoriet wilt gebruiken en klik op OK. In het pop-upvenster klikt u op Done (Gereed). Tip Klik op de knop Expert settings (Speciale instellingen) in het scherm Favorites (Favorieten) om het kiezen van zenders verder in te stellen. 8 Een favoriet bewerken: 1 2 Klik op een favoriet. Klik op de knop Modify icon (Pictogram aanpassen) en bewerk het zenderpictogram. 3 In het scherm Favorites (Favorieten) klikt u op Save (Opslaan). Klik op Done (Gereed). 4 21 U keert terug naar het tabblad Activities (Activiteiten). Een favoriet verwijderen: 1 2 3 Plaats de aanwijzer op de favoriet die u wilt verwijderen. -ofKlik op No (Nee) om terug te keren naar het scherm Favorites (Favorieten) zonder de favoriet te verwijderen. Tip U kunt een softwareknop ook verwijderen met de optie Delete (Verwijderen) in het snelmenu. Voor Mac-gebruikers: houd de Control-toets ingedrukt en klik op de favoriet. 4 5 Favorieten verplaatsen: 1 Selecteer de favoriet die u wilt verplaatsen en sleep deze naar een andere positie. Tip Als u de favoriet naar een andere pagina wilt verplaatsen, sleept u de favoriet naar de schuifpijl en schuift u naar de pagina waar u de favoriet wilt neerzetten. 2 3 Favorieten - Speciale instellingen voor activiteiten Wanneer u favorieten gebruikt en wilt instellen hoe Prestigo zenders zoekt, kunt u de wisselsnelheid voor zenders of de opties voor het overschakelen naar zenders wijzigen in Expert Settings (Speciale instellingen). De speciale instellingen wijzigen: 22 1 2 In het scherm Favorites (Favorieten) selecteert u de favoriet waarvoor u speciale instellingen wilt wijzigen. [. . . ] Een WII (RF) kan niet aan de lijst met apparaten van een Prestigo worden toegevoegd. Kan ik een Soundbar, Living Sound entertainment-systeem aan mijn lijst met apparaten toevoegen? Ja. Selecteer „Home Theater System‟ (Home cinema-systeem) als apparaattype wanneer u het apparaat toevoegt. Zorg dat de oorspronkelijke afstandsbediening in de modus „Amplifier‟ (Versterker), „A/V receiver‟ (A/V-ontvanger) of „Tuner‟ staat wanneer u stap 2 van 2: Automatically recognize my remote (Mijn afstandsbediening automatisch herkennen) uitvoert. Hoe kan ik een functie ‘Input' (Invoer) aan de lijst met softwareknoppen op het LCD-scherm toevoegen? Klik in Configo op het apparaat waarvoor de functie ontbreekt. Klik vervolgens op “Customize soft buttons” (Softwareknoppen aanpassen). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SRU 6008 8 EN 1 LCD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag