Gebruiksaanwijzing PHILIPS SRT8215/10 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SRT8215/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SRT8215/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SRT8215/10 te teleladen.


PHILIPS SRT8215/10 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1464 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SRT8215/10QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Configo verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Apparaten toevoegen en verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voer de volgende stappen uit om een activiteit toe te voegen: 1 2 3 Ga naar het tabblad Activities (Activiteiten) . Selecteer in de vervolgkeuzelijst Activity (Activiteit) de activiteit die u wilt toevoegen. De lijst met activiteiten wordt samengesteld op basis van de apparaten die u hebt toegevoegd. Als er op uw Prestigo meerdere apparaten beschikbaar zijn die een bepaalde actie kunnen uitvoeren, wordt de activiteit opgegeven. Bijvoorbeeld: Watch DVD (DVD player) (DVD kijken (DVD-speler)) of Watch DVD (game console) (DVD kijken (gameconsole)). Indien nodig, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Volume buttons (Volumeknoppen), het apparaat waarmee u het volume wilt regelen. Selecteer, indien nodig, in de vervolgkeuzelijst Picture (Afbeelding), het apparaat waarop u de afbeelding wilt weergeven. Configo definieert de acties in de activiteit en slaat deze op uw Prestigo op. U kunt uw Prestigo nu veilig ontkoppelen en de toegevoegde activiteit uitproberen met uw Prestigo-afstandsbediening. Als u problemen ondervindt met een knop, gebruikt u de knop Help op uw Prestigo. Volgende stappen Als u andere knoppen wilt gebruiken om uw apparaat in of uit te schakelen, gaat u naar Activity Settings (Activiteitinstellingen). -ofAls u meer acties wilt toevoegen aan de activiteit, bijvoorbeeld uw TV direct instellen op de juiste ingangszender, gaat u naar de pagina Input Selection (Ingangselectie) (via de knop Input Selection (Ingangselectie) op de pagina Activity Settings (Activiteitinstellingen)). Tip Als u de favoriet naar een andere pagina wilt verplaatsen, sleept u de favoriet naar de schuifpijl en schuift u naar de pagina waar u de favoriet wilt neerzetten. 2 3 Favorieten - Speciale instellingen voor activiteiten Wanneer u favorieten gebruikt en wilt instellen hoe Prestigo zenders zoekt, kunt u de wisselsnelheid voor zenders of de opties voor het overschakelen naar zenders wijzigen in Expert Settings (Speciale instellingen). De speciale instellingen wijzigen: 22 1 2 In het scherm Favorites (Favorieten) selecteert u de favoriet waarvoor u speciale instellingen wilt wijzigen. In het pop-upvenster klikt u op Expert settings (Speciale instellingen). Het venster Expert settings (Speciale instellingen) verschijnt. Ga door met. . . 3 De wisselsnelheid voor zenders wijzigen: Sleep de schuifregelaar naar de gewenste snelheid. Opmerking Indien u Fast (Snel) of Very fast (Zeer snel) selecteert, kan het zijn dat uw Prestigo sneller opdrachten verzendt dan uw apparaat aankan. Schakelen naar een zender instellen: 1 2 3 Plaats in de lijst Begin met de knopvervolgkeuzelijst en selecteer de functie die voorafgaat aan het kanaalnummer. -en/ofPlaats in de lijst Eindig met de knopvervolgkeuzelijst en selecteer de functie die voorafgaat aan het kanaalnummer. 4 5 6 Klik op OK. Geef aan of u deze speciale instellingen wilt toepassen op alle (vergelijkbare) favorieten van uw activiteit. In het scherm Favorites (Favorieten) klikt u op Done (Gereed). De speciale instellingen worden opgeslagen. U keert terug naar het Favorites (Favorieten)- scherm. Softwareknoppen voor activiteiten aanpassen Softwareknoppen zijn de knoppen op het scherm van uw Prestigo. U kunt zelf bepalen welke functies u toewijst aan de verschillende softwareknoppen op het scherm. Softwareknoppen voor activiteiten zijn een aantal softwareknoppen van de verschillende apparaten die in deze activiteit worden gebruikt. Uw softwareknoppen voor activiteiten aanpassen: 1 2 Ga naar het tabblad Activities (Activiteiten) . [. . . ] IR van andere afstandsbedieningen, speelgoed, draadloze hoofdtelefoons: zorg ervoor dat niemand anders in dezelfde kamer apparaten met infraroodbediening gebruikt terwijl u gegevens van de originele afstandsbediening probeert over te nemen. Wat doe ik als ik geen werkende oorspronkelijke afstandsbediening heb wanneer ik een apparaat wil toevoegen (proces Add device (Apparaat toevoegen) - stap 2)? U kunt het apparaat toevoegen via de functionaliteit „Automatically Detect‟ (Automatisch herkennen). Selecteer de koppeling „I don‟t have a working remote‟ (Ik heb geen werkende afstandsbediening) in stap 2 van de wizard Add device (Apparaat toevoegen). 36 Wanneer u een fout maakt of een verkeerde beslissing neemt in een van de stappen van deze modus, dient u eerst het toevoegen van het apparaat te voltooien en het apparaat vervolgens te verwijderen. Probeer nu het apparaat opnieuw toe te voegen. Kan ik een PS3 of WII aan mijn lijst met apparaten toevoegen? Prestigo is gebaseerd op infraroodsignalen, omdat het merendeel (99%) van de audio-/videoapparaten in de handel op IR-signalen is gebaseerd. Deze apparaten kunnen worden toegevoegd en bediend als er een IR-ontvanger of IR-dongle op wordt aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SRT8215/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SRT8215/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag