Gebruiksaanwijzing PHILIPS SPZ 2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPZ 2000. Wij hopen dat dit PHILIPS SPZ 2000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPZ 2000 te teleladen.


PHILIPS SPZ 2000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2790 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SPZ 2000 (2786 ko)
   PHILIPS SPZ 2000 QUICK START GUIDE (455 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SPZ 2000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De nieuwe webcam kan na het installeren voor allerlei toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld: · Video: gebruik de Philips SPZ2000webcam voor videochatten en videogesprekken. Messenger, AOL Instant Messenger, QQ en andere diensten voor expresberichten en met VoIP-services (Voice over Internet Protocol); · Video's delen: maak uw eigen videoclips en deel ze met vrienden en familie via e-mail, enz. ; · Foto's: gebruik de fototoets om eenvoudig foto's te maken en deze te delen via Facebook, Flickr, MySpace enz. In de volgende hoofdstukken in deze handleiding vindt u stapsgewijze instructies voor het gebruik van de Philips SPZ2000webcam. 2 NL · Snelstartgids Register your product and get support at www. philips. com/welcome SPZXXXX Quick Start Guide a b c d e f g i USB-aansluiting · Hiermee sluit u de webcam op de USB-poort van een notebook of PC aan · De webcam wordt van stroom voorzien wanneer deze op een notebook of PC is aangesloten j Kabelhouder · Hiermee bergt u de kabels netjes op h j i a Scherpstelring · Hiermee past u de scherpstelling van het beeld handmatig aan b Fotoknop · Met de toepassingen van Philips kunt u direct foto's maken c Aan-uitlampje · Dit lampje brandt als de webcam wordt gebruikt d Lens e Verschuifbare klep · Hiermee beschermt u uw privacy en de lens f Ingebouwde microfoon · Hiermee legt u spraak en andere geluiden tijdens videogesprekken en -opnamen vast g Draaiend verbindingsstuk · Hiermee kunt u het gezichtsveld van de webcam handmatig aanpassen NL 3 N e de rl a n ds Overzicht van de functies h Klem met rubberen rand · Hiermee bevestigt u de webcam aanuwPC-monitor(flatpanel)of notebookscherm 2 Aan de slag (Optioneel) De webcamsoftware installeren Opmerking · Als u de speciale functies wilt gebruiken van Philips CamSuite en Webcam Driver SPZ2000, gaat u naar www. philips. com/ support en downloadt u de toepassingen vanaf de website. [. . . ] » In de vervolgkeuzelijst kunt u [Aanpassen aan scherm] of [Volledig scherm] selecteren. Foto-/videomenu Het foto-/videomenu weergeven met de rechtermuisknop: 1 2 3 Selecteer een foto/video in de foto-/ videogalerij. Selecteer een optie om door te gaan. 8 NL Opties in het fotomenu: 1 2 3 Selecteer in de foto-/videogalerij foto(`s)/ video(`s) die u wilt verwijderen. Klik in het pop-upvenster op [Ja]. · · · [Weergave]: de geselecteerde foto(`s) weergeven [E-mail]: de geselecteerde foto(`s) verzenden via e-mail [Verwijderen]: de geselecteerde foto(`s) verwijderen Opties in het videomenu: » De geselecteerde foto(`s)/video(`s) worden uit de galerij verwijderd. · Als u het verwijderen wilt annuleren, klikt u op [Nee] in het pop-upvenster. · · · [Afspelen]: de geselecteerde video(`s) afspelen [E-mail]: de geselecteerde video(`s) verzenden via e-mail [Verwijderen]: de geselecteerde video(`s) verwijderen Foto(`s)/video(`s) verzenden via e-mail 1 2 3 Selecteer in de foto-/videogalerij foto(`s)/ video(`s) die u via e-mail wilt verzenden. » Er wordt een e-mailbericht weergegeven met de geselecteerde foto(`s)/video(`s) als bijlage(n). Verstuur het e-mailbericht. NL 9 N e de rl a n ds Foto(`s)/video(`s) verwijderen uit de galerij 6 Eigenschappen 1 2 KlikinhetconfiguratieschermPhilips CamSuite op . Klik op de knop [Webcam-instellingen]. 3 » Het venster [Eigenschappen] wordt weergegeven. Pas in het venster [Eigenschappen] de beschikbare kleurinstellingen voor de SPZ2000 aan. Opmerking · Het bovenstaande scherm met eigenschappen kan worden weergegeven nadat u de webcamsoftware hebt geïnstalleerd. NL 10 Sensorresolutie VGA (640 x 480 pixels) Videoresolutie 1, 2 MP (softwarematig (max. ) verbeterd, Philips CamSuite geïnstalleerd) Fotoresolutie 1, 2 MP (softwarematig (max. ) verbeterd, Philips CamSuite geïnstalleerd); 5, 0 MP (softwarematig verbeterd, Philips CamSuite en Webcam Driver SPZ2000 geïnstalleerd) Frames per 30 fps max. @VGA seconde F-getal lens F2, 4 Beeldhoek lens 55 graden Minimale <10 lux belichting object (Videoformaat) YUY2, RGB24 en I420 (Webcam Driver SPZ2000 geïnstalleerd) Microfoon Ingebouwde microfoon met audioverbetering Windows ® OS Windows ® 7, geschikt voor Vista, XP-compatibel USB-interface USB 2. 0 (high speed) USB-videoklasse Compatibel met UVC Lengte USB1, 5 m kabel Vermogen Via de USB-kabel; 5 V DC, 0, 15 A · Aanbevolen systeemvereisten: · 2, 4 GHz dual core of gelijkwaardig · 1 GB RAM (32-bits)/2 GB RAM (64-bits) voor Windows XP, Vista en Windows 7 · DirectX 9. 0c of hoger · Microsoft . Net Framework 2. 0. Klik op OK om uw instellingen op te slaan. 1 2 3 Controleer of de webcam goed is aangesloten. Sluit de andere toepassing. Tip Windows 7: Klik op de PC/notebook op Start > Configuratiescherm. Selecteer de Philips SPZ2000-webcam en klik op Als standaard instellen. Klik op OK om uw instellingen op te slaan. · U kunt de webcam niet in meerdere toepassingen tegelijk gebruiken. NL 13 N e de rl a n ds 1 Klik op de PC/notebook op Start > Configuratiescherm. Als ik mijn Philips SPZ2000webcam gebruik, wordt mijn PC/notebook traag. Wat moet ik doen? 9 Service en ondersteuning Hulp nodig? Lees eerst deze gebruikershandleiding aandachtig door. Wanneer u meer productondersteuning wilt met betrekking tot de registratie, het instellen, het gebruik, de functies, software-upgrades, specificaties, garantie, enz. , raadpleegtuwww. philips. com/support. · · · · · · 1 2 3 Klik op www. philips. com/support op het vak Choose country / language (Land/ taal selecteren) om uw land/taal te selecteren. » Onder Productondersteuning vindt u de volgende onderwerpen: Overzicht, Nieuwste updates, Handleidingen en documentatie, Veelgestelde vragen, Productinformatie, Productregistratie enz. [. . . ] Er bestaat echter geen garantie dat erineenspecifiekeinstallatiegeen interferentie zal optreden. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw NL 15 N e de rl a n ds Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten. Beperkte schadeaansprakelijkheid De fabrikant is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, omzetderving, winstderving en vergelijkbare verliezen), ongeacht of die is ontstaan door contractbreuk, een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, ook niet als de fabrikant of door de fabrikant gemachtigde personen op de mogelijkheid van dergelijke schade zijn gewezen en ook niet indien een in dit document aangegeven oplossing niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Recycling Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SPZ 2000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SPZ 2000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag