Gebruiksaanwijzing PHILIPS SPN3080B/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPN3080B/10. Wij hopen dat dit PHILIPS SPN3080B/10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPN3080B/10 te teleladen.


PHILIPS SPN3080B/10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (279 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SPN3080B/10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Spanningsonderbreker: verbreekt alle elektrische verbindingen naar stopcontacten in het geval van een overspanning die te groot is voor het beschermingsmechanisme. Telefoon-/fax-/modembescherming: biedt maximale bescherming tegen overspanning op tweedradige standaardtelefoonlijnen. netwerk-/gegevensbescherming: biedt maximale bescherming tegen overspanning in netwerken en telefoonlijnen. Coaxkabelbescherming: biedt maximale bescherming tegen overspanning op standaardcoaxkabels en standaardbreedbandkabels. direct zonlicht en plaats het apparaat niet in de nabijheid van radiatoren, ruimteverwarmers of afgesloten ruimten waarin zich warmte kan ontwikkelen. [. . . ] · De Philips-overspanningsbeveiliging dient uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de aangesloten apparatuur te worden aangesloten op een geaard stopcontact. Als u niet zeker weet of het elektriciteitsnet in uw huis geaard is, neemt u contact op met een erkend elektricien. Het product recyclen Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. 32 nl 3 Aan de slag Deze overspanningsbeveiliging is ontworpen om de aangesloten apparatuur tegen elektrische schade te beschermen. Philips heeft een hele reeks overspanningsbeveiligingen om uw elektronica en computers thuis te beschermen. 2 Sluit een uiteinde van een telefoonlijn aan op de uitgang van de overspanningsbeveiliging en het andere uiteinde op de aansluiting voor de telefoon/fax/modem op het apparaat. De overspanningsbeveiliging aansluiten 1 2 Steek de stekker in een geaard stopcontact. Steek de stekker van een aan te sluiten apparaat in de overspanningsbeveiliging. let op · Gebruik geen verlengkabels, adapters of andere geaarde kabels of elektrische aansluitingen in combinatie met de overspanningsbeveiliging. Als dit wel gebeurt, vervalt alle garantie van Philips. Beveiliging van telefoonlijnsplitter Als u een en hetzelfde telefoonnummer voor zowel uw modem als telefoon hebt, kunt u de binnenkomende telefoonlijn in twee uitgaande lijnen splitsen: 1 2 Sluit uw telefoon-/fax-/modemlijn van de wanddoos aan op de ingang op de overspanningsbeveiliging. Sluit een uiteinde van een telefoonlijn aan op de uitgang van de overspanningsbeveiliging en het andere uiteinde op de aansluiting voor de telefoon/fax/modem op het apparaat. De overspanningsbeveiliging aansluiten op een telefoon/ fax/modem Bepaalde Philipsoverspanningsbeveiligingmodellen zijn uitgerust met een telefoon-/fax-/modembescherming. Na reparatie of aanpassing van de overspanningsbeveiliging door een reparateur die niet is geautoriseerd door Philips, worden eventuele problemen die ontstaan niet onder deze garantie hersteld. Deze garanties zijn alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van het product, en zijn niet overdraagbaar. Als u uw rechten onder deze garantie wilt aanwenden, moet u een bewijs van aankoop leveren in de vorm van een origineel aankoopbewijs met daarop de productnaam en aankoopdatum. Garantie aangesloten apparatuur Philips garandeert de oorspronkelijke consument dat Philips, naar eigen keuze, apparatuur herstelt of vervangt die correct is aangesloten via een Philipsoverspanningsbeveiliging op een correct bekabelde wisselstroomlijn met aardegeleiding en telefoonlijnen/coaxkabels, die is beschadigd door stroomstoten veroorzaakt door bliksem of andere stroomstoten, of door tijdelijke (korter dan 1 ms) overspanning of pieken (een "Gebeurtenis") indien (a) de overspanningsbeveiliging de apparatuur niet heeft beschermd; (b) de overspanningsbeveiliging duidelijk tekenen van schade vertoont; en (c) de schade het resultaat was van de Gebeurtenis. Deze garantie dekt geen (a) schade veroorzaakt door overmacht, waaronder overstroming, 36 nl slijtage of aardbeving, maar uitgesloten zijn blikseminslag in producten met Power BlockerTM-technologie; (b) schade veroorzaakt door een aanhoudende laagspanning, of een laagspanningsstoring, inclusief verduisteringen, doorhanging of stroomonderbrekingen; (c) schade veroorzaakt door oorlog, vandalisme, diefstal, normale slijtage, depletie, veroudering, abnormaal onderhoud of gebruik, of misbruik; (d) schade door wijzigingen door een niet-geautoriseerd programma of nietgeautoriseerde systeemapparatuur; of (e) schade veroorzaakt door apparatuur die niet rechtstreeks was aangesloten op de overspanningsbeveiliging ten tijde van de Gebeurtenis. Deze garantie is geldig gedurende de levensduur van de overspanningsbeveiliging, d. w. z. tot de overspanningsbeveiliging geen capaciteit meer bevat om te beschermen tegen overspanning en pieken. De "Beschermingsindicator" brandt niet meer wanneer deze capaciteit voorbij is. De overspanningsbeveiliging zal na een gebeurtenis geen capaciteit meer bevatten. Deze garantie is beperkt tot verlies dat niet wordt gedekt door een garantie van de fabrikant van de aangesloten apparatuur, of door de inboedelverzekering van de consument of de verzekeringspolis van de huurder. [. . . ] Deze garantie is beperkt tot verlies dat niet wordt gedekt door een garantie van de fabrikant van de aangesloten apparatuur, of door de inboedelverzekering van de consument of de verzekeringspolis van de huurder. De consument gaat ermee akkoord om eerst te controleren of het verlies wordt gedekt onder een dergelijke garantie of polis, en om geen dubbele dekking aan te vragen bij Philips. De consument gaat ermee akkoord om verzekeringsgegevens te verstrekken aan Philips, indien dit wordt verzocht; en na vergoeding, indien van toepassing, behoudt Philips zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder een eventuele bestaande garantie van de fabrikant van de aangesloten apparatuur of onder een eventuele bestaande verzekeringspolis die de eiser heeft. Deze garantie is beperkt tot overspanningsbeveiligingen waarbij op de verpakking een begeleidende apparatuurgarantie wordt aangegeven. Na reparatie of aanpassing van de overspanningsbeveiliging door een reparateur die niet is geautoriseerd door Philips, worden eventuele problemen die ontstaan niet onder deze garantie hersteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SPN3080B/10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SPN3080B/10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag