Gebruiksaanwijzing PHILIPS SPF4608

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPF4608. Wij hopen dat dit PHILIPS SPF4608 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SPF4608 te teleladen.


PHILIPS SPF4608 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4222 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SPF4608 BROCHURE (460 ko)
   PHILIPS SPF4608 QUICK START GUIDE (956 ko)
   PHILIPS SPF4608 (4221 ko)
   PHILIPS SPF4608 BROCHURE (460 ko)
   PHILIPS SPF4608 QUICK START GUIDE (956 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SPF4608

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome PhotoFrame SPF4608 SPF4628 Gebruiksaanwijzing North Europe Information (Nordic Countries) VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving Verklaring met betrekking tot verboden stoffen 2 2 2 3 4 4 4 5 7 7 7 7 8 10 10 11 11 13 13 13 17 17 17 18 18 19 21 8 Instellingen 2 Uw PhotoFrame Inleiding Wat zit er in de doos? [. . . ] · Om de bewerking te annuleren, houdt u / BACK/HOME ingedrukt. Een album hernoemen 1 2 3 Een album maken 1 2 Selecteer [Nieuw album maken] en druk vervolgens op OK. Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op OK. · Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u aA op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op OK. Selecteer [Hernoemen] en druk op OK om te bevestigen. Beweeg de joystick twee keer naar beneden om het toetsenblok te activeren. Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en druk vervolgens op OK. · Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u aA op het weergegeven toetsenblok en drukt u vervolgens op OK. NL 15 4 Selecteer als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op OK. Meerdere mediabestanden selecteren om te beheren 1 2 Selecteer [Meerdere selecteren] en druk vervolgens op OK. · Om alle mediabestanden in het album te selecteren, drukt u op OK. · Om enkele mediabestanden te selecteren: beweeg de joystick en druk op OK om een mediabestand te selecteren. · Om een mediabestand te deselecteren, selecteert u het en drukt u nogmaals op OK. · [Toevoegen aan Favorieten]: voeg de geselecteerde foto's toe aan het album [Favorieten] · [Kopiëren]: kopieer de geselecteerde foto's naar een ander album · [Verplaatsen]: verplaats de geselecteerde foto's naar een ander album · [Verwijderen]: verwijder de geselecteerde foto's · [Roteren]: draai de geselecteerde foto's · [Diapresentatie afspelen]: geef de geselecteerde foto's weer in de diapresentatiemodus 3 4 Foto's roteren 1 2 16 Selecteer [Roteren] en druk vervolgens op OK. Selecteer een hoek om te roteren en druk vervolgens op OK. NL 6 Klok De klok weergeven Op het beginscherm selecteert u [Klok] en drukt u op OK. » Een klok/kalender wordt weergegeven. · [Tijd en datum]: beweeg de joystick naar boven/beneden/links/rechts om de datum/ tijd in te stellen of om een datum- en tijdnotatie te selecteren. Zie "Instellingen" > "De datum en tijd instellen" voor meer informatie. Een type klok/kalender selecteren 1 2 Selecteer [Klok selecteren] in het klokmenu en druk vervolgens op OK. Beweeg de joystick naar links/rechts om een klok- of kalendersjabloon te selecteren en druk vervolgens op OK. · Houd / BACK/HOME ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm. Klokmenu Als een klok/kalender wordt weergegeven, drukt u op MENU om het klokmenu te openen. · [Klok selecteren]: beweeg de joystick naar links/rechts om een andere klok of kalender weer te geven. NL 17 7 Bericht Een bericht maken 1 Op het beginscherm selecteert u [Bericht] en drukt u op OK. 3 Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op OK. 4 Selecteer [Gereed]. 2 Selecteer [Voeg een bericht aan uw foto toe] en druk vervolgens op OK. » U wordt gevraagd een tijd en datum voor het bericht in te voeren. 18 NL 5 6 Plan het bericht in. Zie "De naam van een bericht invoeren" voor meer informatie. · [Herhalen]: selecteer een herhalingsfrequentie · [Datum instellen]: stel de datum of dag in · [Tijd instellen]: stel de tijd in Selecteer [Gereed] en druk op OK als u het bericht hebt voltooid. 4 Selecteer als de naam volledig is ingevuld en druk vervolgens op OK. Een bericht bewerken 1 2 3 Op het beginscherm selecteert u [Bericht] en drukt u op OK. Beweeg de joystick om een van de volgende opties te selecteren om een bericht te bewerken. Selecteer [Voeg een bericht aan uw foto toe] en druk vervolgens op OK. Beweeg de joystick naar rechts of links om een berichtsjabloon te selecteren en druk vervolgens op OK. · · Om de beschikbare berichten te bekijken, selecteert u [Bericht weergeven]. Houd / BACK/HOME ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm. De naam van een bericht invoeren 1 2 3 · [Afb. De foto bij een bericht wijzigen: Selecteer [Naam bericht] en druk vervolgens op OK. [. . . ] Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?· Het PhotoFrame geeft alleen JPEG-foto's (maximale resolutie: 8000 x 8000 pixels) and progressieve JPEG-foto's (tot 1024 x 768 pixels) weer. Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SPF4608

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SPF4608 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag