Gebruiksaanwijzing PHILIPS SLV3105/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SLV3105/12. Wij hopen dat dit PHILIPS SLV3105/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SLV3105/12 te teleladen.


PHILIPS SLV3105/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1038 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SLV3105/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De enige manier om de voedingsaansluiting uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Waarschuwing Om schade en storing te voorkomen: • De draadloze TV-link niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingen of aan direct zonlicht. • Voorkom dat de draadloze TV-link valt of dat zware voorwerpen op de draadloze TV-link kunnen vallen. • Het toestel niet schoonmaken met reinigingsmiddelen die alcohol, benzeen of schurende bestanddelen bevatten om te voorkomen dat het apparaat wordt beschadigd. [. . . ] Verwijder het complete product (inclusief de snoeren, stekkers en toebehoren) in de daarvoor bestemde WEEE-inzamelplaatsen. Bij de aankoop van een vervangend product kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is volgens de WEEE-richtlijn verplicht het product te accepteren. Informatie over de verpakking: Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen om de recycling en correcte verwijdering van afval te bevorderen. Belangrijk Een financiële bijdrage is betaald aan de vereniging voor het landelijke systeem voor verwijdering & recycling. 1. 4 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF") 1. Philips Royal Electronics produceert en verkoop veel consumentenproducten die, zoals de meeste elektronische apparatuur, het vermogen hebben elektromagnetische straling te versturen en te ontvangen. Een belangrijk beleidsprincipe van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijke inzichten veilig gebruikt kunnen worden. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF- en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardisatie snel te integreren in haar producten. NL 5 5 Ned erl a n ds 1. 5 Installatie-eisen Dit product verstuurt en ontvangt radiogolven als het is ingeschakeld. Het product voldoet aan de standaarden die daarvoor zijn gedefinieerd. Omdat het product op RF-technologie is gebaseerd, kan de beeldkwaliteit beïnvloed worden door magnetronovens, Bluetooth, Wifi, enz. Relatieve vochtigheid • Bedrijf: Tot 90% bij 40ºC • Opslag: Tot 90% bij 40ºC Zender Systeem: RF (TV-LINK) Modulatie: FM Gewicht: 0, 292 kg Afmetingen: 120 x 182 x 40, 2 mm Draagfrequentie: 2400~2470 MHz Kanalen: 4 Zender uitgangsvermogen: 10 mW Effectief zendbereik: 40 m Audio-ingangsniveau: 2 V Video-ingangsniveau: 1, 1 V Stroomvereisten: 9 V/500 mA IR Extender ontvanger RF-frequentie: 433, 92 MHz Gevoeligheid ontvanger: -90 ~ -98 dBm IR-draagfrequentie: 30~57 kHz > IR LED-bereik: = 3 m Ontvanger Systeem: RF (TV-LINK) Gewicht: 0, 290 kg Afmetingen: 120 x 182 x 40, 2 mm Weergave-frequentiebereik: 2400~2470 MHz Kanalen: 4 Audio S/R-verhouding: 45 dB (bij 15 m) Video S/R-verhouding: 50 dB (bij 15 m) Audio-uitgangsniveau: 2 V Video-uitgangsniveau: 1, 1 V Video-frequentiebereik: 50 Hz~5. 5 MHz 12 NL 12 Technische gegevens 5 Vaak gestelde vragen www. philips. com/support In this hoofdstuk vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over uw product. Geen beeld of een verkeerd beeld op TV1 • Controleer of the videobron ingeschakeld is. Geen beeld of een verkeerd beeld op TV2 • Controleer of the SCART-kabel goed aangesloten is. • Controleer of de ontvanger (B) en de zender (A) beide zijn ingeschakeld. • Als de videobron een goed beeld produceert op TVI, controleer dan of de videobron een videosignaal produceert in de CVBS-modus. • Verander het draadloze kanaal dat voor communicatie wordt gebruikt. De muren en plafonds tussen de ontvanger (B) en de zender (A) beperken het bereik. Interferentie in het beeld op TV2 • De positie van de ontvanger (B) of de zender (A) iets veranderen. [. . . ] (product description, description du produit) To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) _ EN62311:2008 EN 301489-1 V1. 8. 1:2008 EN 301489-3 V1. 4. 1:2002 EN 300 220-1 V2. 2. 1:2008 EN 300 200-2 V2. 2. 1:2008 EN 300 440-1 V1. 4. 1:2008 EN 300 440-2 V1. 2. 1:2008 EN 60950-1:2006/A11:2009 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2009/125/EC (ErP Directive) - EC/1275/2008 - EC/278/2009 (Directive R&TTE 1999/5/CE) And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents Cetecom / 0682 NA Notified Body Opinion (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . performed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (L’Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (et a délivré le certificat) And issued the certificate, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (certificate number / numéro du certificat) (description of intervention / description de l’intervention) Remarks: (Remarques:) Drachten, The Netherlands, 12 Oct. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (place, date / lieu, date) A. Speelman, CL Compliance Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature, name and function / signature, nom et fonction) Philips Consumer Lifystyle AMB 544-9056 © 2009 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SLV3105/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SLV3105/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag