Gebruiksaanwijzing PHILIPS SHD-9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHD-9000. Wij hopen dat dit PHILIPS SHD-9000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHD-9000 te teleladen.


PHILIPS SHD-9000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SHD-9000 (1327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SHD-9000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • • Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden. Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. [. . . ] Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Bij het verwijderen van de batterijen dient het milieu in acht te worden genomen. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Mededeling voor de Europese Unie Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, verklaart hierbij dat deze digitale draadloze headset van Philips (SHD9000) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTErichtlijn 1999/5/EG. NL 3 2 Wat zit er in de doos?A) 1) Hoofdtelefoon 3) AC/DC-adapter, 5 V, 300 mA 5) 2 oplaadbare AAAbatterijen, NiMH 2) Basisstation 4) RCA-naarRCA-kabel 6) Snelstartgids www. philips. com/welcome Quick start guide 4 NL 3 Aan de slag Opmerking •• Laad de batterijen minstens acht uur op voordat u de hoofdtelefoon voor het eerst gebruikt. Gebruik de volledig opgeladen batterijen (met een capaciteit van meer dan 700 mAh) om verzekerd te zijn van de gebruiksduur van 20 uur. [. . . ] Opmerking: op bepaalde audioapparaten kan het volume niet worden aangepast. Zorg ervoor dat het product zich binnen het effectieve bereik bevindt. Ga voor meer productondersteuning naar www. philips. com/support. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SHD-9000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SHD-9000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag