Gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB7000/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB7000/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SHB7000/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SHB7000/00 te teleladen.


PHILIPS SHB7000/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2250 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SHB7000/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let op -- Dompel het apparaat nooit in water en spoel het ook niet af onder de kraan. -- Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. -- Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. -- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het trimmen van baarden bij mensen. [. . . ] -- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het trimmen van baarden bij mensen. Nederlands 61 Elektromagnetische velden Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Algemeen -- Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt. -- De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt. Opladen Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het tot 60 minuten snoerloos gebruiken. , , Het oplaadlampje begint groen te knipperen om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. 4 Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact en trek het apparaatstekkertje uit het apparaat. Accu bijna leeg Wanneer de accu bijna leeg is (zodra er 5 of minder trimminuten over zijn), knippert het oplaadlampje oranje. 5 Schud het overtollige water van het knipelement af en plaats het terug door het nokje van het knipelement in de geleidesleuf te plaatsen. Vervangen Vervang een versleten of beschadigd knipelement alleen door een origineel Philips-knipelement, dat verkrijgbaar is bij geautoriseerde Philipsservicecentra. 2 Verwijder het oude knipelement door het tegen de tanden van het knipelement te duwen. Ga naar uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum als de Online Shop niet beschikbaar is in uw land. Als u problemen hebt met het vinden van accessoires voor uw apparaat, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. -- De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. [. . . ] Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. u vindt de contactgegevens in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad. De accu’s verwijderen Verwijder de accu’s alleen als ze helemaal leeg zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SHB7000/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SHB7000/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag