Gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6170DW/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6170DW/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS SFF6170DW/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6170DW/NLB te teleladen.


PHILIPS SFF6170DW/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2343 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SFF6170DW/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SFF 6170dw Register your product and get support at www. philips. com/welcome NL Handleiding Inleiding Geachte klant Inleiding Brand Variabel Inleiding NL Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor priv en professioneel gebruik. Met de ecologische besparingsfuncties bespaart u stroom en toner, doordat het apparaat snel overschakelt naar de stroombesparing modus of afdrukt in de tonerbesparing modus. Met de knop ECO kunt u snel en op eenvoudige wijze tonerbesparende kopien maken. [. . . ] NL 4 Klik op >> om de ontvanger aan de verzendlijst toe te voegen. Faxbericht vanuit een toepassing versturen Inleiding Opmerking Rondzenden (= Broadcasting) U kunt een faxbericht opeenvolgend naar verschillende ontvangers sturen. Voer meer namen en nummers van ontvangers in of selecteer contacten uit het telefoonboek. Klik op << om een ontvanger uit de verzendlijst te verwijderen. 5 Selecteer bij Source Fax of u een document met het apparaat wilt inscannen, of dat u een op de computer opgeslagen bestand wilt versturen. 7 Bestand verzenden: Selecteer het opgeslagen bestand (bestandsformaat *. TIFF of *. FAX). 8 Als u een voorblad of titelpagina aan uw faxbericht wilt toevoegen, selecteert u het opgeslagen bestand via Voorblad (bestandsformaat *. TIFF). Vanuit elke toepassing met printfunctie ?3 Het programma Companion Center SFX opent het venster voor faxverzending. Voorblad/titelblad met Editor opmaken Inleiding Met de Editor voor voorbladen maakt u zelf voorbladen voor uw faxzendingen op, of u gebruikt bestaande bestanden als faxvoorblad. 1 Klik op Voorblad. Opmerking Voorblad/titelblad met Editor opmaken Met de Editor maakt u een eigen voorblad of titelpagina voor uw faxzending. Klik op Voorblad (zie ook het hoofdstuk Voorblad/titelpagina met Editor opmaken, op pagina 48). 9 Klik op Fax om het faxbericht naar alle ontvangers van de verzendlijst te sturen. Fax later verzenden (= timer functie) Inleiding Als u voordeligere telefoontarieven wilt benutten of als de ontvanger alleen op bepaalde tijden bereikbaar is, dan kunt u het faxbericht ook op een later tijdstip verzenden. 2 Voer de tijd en de datum in waarop het document verzonden moet worden. 2 Activeer de functie Met voorblad:. 3 Voer onder Afzender uw gegevens in die op het voorblad moeten komen te staan. Klik op Nieuw om de sjablooneditor te openen en een nieuw sjabloon op te slaan. Selecteer een bestaand voorbladsjabloon uit de lijst met aangemaakte sjablonen. 48 Philips LaserMFD 6170dw Faxberichten met de Fax Manager beheren Inleiding De FAX Manager geeft binnengekomen faxberichten weer en geeft een overzicht van de status van de verzonden faxberichten. De logboeken verzendingen en ontvangst worden automatisch afgedrukt als de inhoud ervan een pagina vult. Na het automatische afdrukken maakt het apparaat een nieuw journaal aan. Nog niet verzonden berichten (momentele verzendtaken, later te versturen faxen, geannuleerde verzendingen) Verzonden items ?Informatie en overdrachtstatus van alle uitgevoerde berichten 2 De volgende opties staan ter beschikking. Het apparaat past de ontvangstsnelheid aan de kwaliteit van de telefoonverbinding aan. Stel een lage ontvangstsnelheid in als deze aanpassing zeer lang duurt of geen verbinding tot stand komt. Dit netnummer wordt voor het verzenden via deze aansluiting automatisch voor het abonneenummer gezet (= officieel telefoonnummer). U kunt deze functie uitschakelen, als u uw gegevens niet wilt meesturen. 3 Met de volgende opties stelt u het aantal kiesherhalingen in voor afgebroken faxverzendingen. Aantal hernieuwde pogingen voor afgebroken faxzendingen Interval tussen de pogingen ? [. . . ] In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter orintatie. Reispassen (identiteitskaarten) Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) Documenten in verband met legerdienst Bankbiljetten, reischeques, wissels Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land geldende wetten. Spaltenumbruch Reproduceren niet toegelaten NL 91 NL Dit product is bestemd voor gebruik in een analoog openbaar telecommunicatienetwerk (PSTN) en voor gebruik in het op de verpakking aangeduide land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SFF6170DW/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SFF6170DW/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag