Gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6135D/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6135D/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS SFF6135D/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SFF6135D/NLB te teleladen.


PHILIPS SFF6135D/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SFF6135D/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SFF 6135d Register your product and get support at www. philips. com/welcome NL Handleiding Inleiding Geachte klant Inleiding Brand Variabel Inleiding NL Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor priv en professioneel gebruik. Met de ecologische besparingsfuncties bespaart u stroom en toner, doordat het apparaat snel overschakelt naar de stroombesparing modus of afdrukt in de tonerbesparing modus. Met de knop ECO kunt u snel en op eenvoudige wijze tonerbesparende kopien maken. [. . . ] Klik op << om een ontvanger uit de verzendlijst te verwijderen. 46 Philips LaserMFD 6135hfd Voorblad/titelblad met Editor opmaken Inleiding Met de Editor voor voorbladen maakt u zelf voorbladen voor uw faxzendingen op, of u gebruikt bestaande bestanden als faxvoorblad. Nog niet verzonden berichten (momentele verzendtaken, later te versturen faxen, geannuleerde verzendingen) Verzonden items ?Informatie en overdrachtstatus van alle uitgevoerde berichten NL Aanvullende opties voor faxverzending 1 Klik op Geavanceerd. 2 Activeer de functie Met voorblad:. 3 Voer onder Afzender uw gegevens in die op het voorblad moeten komen te staan. Klik op Nieuw om de sjablooneditor te openen en een nieuw sjabloon op te slaan. Selecteer een bestaand voorbladsjabloon uit de lijst met aangemaakte sjablonen. Faxberichten met de Fax Manager beheren Inleiding De FAX Manager geeft binnengekomen faxberichten weer en geeft een overzicht van de status van de verzonden faxberichten. De logboeken verzendingen en ontvangst worden automatisch afgedrukt als de inhoud ervan een pagina vult. Na het automatische afdrukken maakt het apparaat een nieuw journaal aan. Het apparaat past de ontvangstsnelheid aan de kwaliteit van de telefoonverbinding aan. Stel een lage ontvangstsnelheid in als deze aanpassing zeer lang duurt of geen verbinding tot stand komt. Dit netnummer wordt voor het verzenden via deze aansluiting automatisch voor het abonneenummer gezet (= officieel telefoonnummer). U kunt deze functie uitschakelen, als u uw gegevens niet wilt meesturen. 3 Met de volgende opties stelt u het aantal kiesherhalingen in voor afgebroken faxverzendingen. Aantal hernieuwde pogingen voor afgebroken faxzendingen Interval tussen de pogingen ?Duur tussen twee hernieuwde pogingen Fax Met Companion Center SFX faxen 47 4 U kunt de volgende opties activeren. Drukt het verzonden bericht na de verzending af Verzendbevestiging afdrukken ?het verzendrapport wordt na elke uitgevoerde of afgebroken transmissie afgedrukt. Het verzendprotocol wordt na elke uitgevoerde of afgebroken overdracht afgedrukt. Fax geruisloos ontvangen Stel het aantal beltonen in op 0 (zie ook hoofdstuk Instellen van het aantal beltonen, pagina 58) en de faxontvangst modus op faxmodus (zie ook hoofdstuk Faxontvangst modus instellen, pagina 60), om faxverzendingen te ontvangen, zonder dat het apparaat belt. Stille faxontvangst NL Fax ontvangen Geheugen Fax op USB opslagmedium ontvangen Inleiding Wanneer u de fabrieksinstellingen niet hebt gewijzigd, worden ontvangen faxberichten meteen uitgeprint. Zit er geen papier of geen toner in uw toestel, slaat het apparaat binnenkomende faxberichten op. Het groene lampje op het bedieningspaneel begint te branden, als zich een fax in het geheugen bevindt. Nadat u papier of een nieuwe tonercartridge geplaatst hebt, worden de opgeslagen berichten uitgeprint. Faxontvangst afbreken Met de faxontvangst op een USB-opslagmedium slaat het apparaat binnenkomende faxen op een aangesloten USB-opslagmedium op. De faxberichten worden als TIFF-bestand met ontvangstdatum en -tijd opgeslagen. [. . . ] In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter orintatie. Reispassen (identiteitskaarten) Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) Documenten in verband met legerdienst Bankbiljetten, reischeques, wissels Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van persoonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land geldende wetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SFF6135D/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SFF6135D/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag