Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566 te teleladen.


PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2109 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. Nederlands Introductie Introductie Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. [. . . ] -- Spoel het koffiezetapparaat vóór het eerste gebruik door met vers water. Hierdoor wordt het systeem gevuld met water, wat zeer belangrijk is voor de juiste werking van het apparaat. water dat in het apparaat achterblijft , kan bevriezen en schade veroorzaken. -- Gebruik het apparaat niet in combinatie met waterontharders die natrium aan het water toevoegen. Als u dit niet doet, zal het apparaat na verloop van tijd niet meer goed werken. -- Gebruik nooit een ontkalker op basis van mineraalzuur zoals zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (bijv. -- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed and breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Naleving van normen Dit apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. het energieverbruik van het apparaat is minder dan 1 watt als het apparaat is uitgeschakeld. Dit houdt in dat dit apparaat voldoet aan EU-richtlijn 2005/32/EG, waarin de vereisten inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten zijn vastgelegd. Vorstvrije opslag Als u het apparaat al hebt gebruikt en het dus al met water is doorgespoeld, mag u het daarna alleen maar gebruiken en opbergen in een vorstvrije ruimte. Com/service of naar uw Philips-leverancier om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring voor contactgegevens). Garantie en ondersteuning Hebt u informatie of ondersteuning nodig, ga dan naar www. Recyclen -- Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (Fig. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Problemen oplossen In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land. Als u de ontkalkingscyclus niet wilt starten, drukt u gewoon op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen. Als u de ontkalkingscyclus wel wilt starten, moet u deze cyclus niet onderbreken maar het apparaat laten werken totdat het waterreservoir leeg is. [. . . ] Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Dit koffiezetapparaat heeft Duo Select en het andere geluid wordt veroorzaakt door een nieuw manier van koffiezetten. U kunt de Duo Select-schakelaar gebruiken om te kiezen uit uw vertrouwde, milde Senseo® koffie of een rijkere Senseo® koffie. Deze Duo Select-schakelaar maakt gebruik van verschillende waterdruk bij het zetten van koffie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO VIVA CAFE HD6566 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag