Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO TWIST HD7871

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO TWIST HD7871. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO TWIST HD7871 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO TWIST HD7871 te teleladen.


PHILIPS SENSEO TWIST HD7871 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2125 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO TWIST HD7871

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd tenzij deze minimaal 8 jaar zijn en er toezicht wordt gehouden. -- Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. [. . . ] Als u dit niet doet, kan dit tot gevolg hebben dat het apparaat het niet meer goed doet. -- Doe nooit andere vloeistoffen dan schoon, koud water in het waterreservoir. -- Zorg ervoor dat de tuit goed is geplaatst voordat u de machine doorspoelt of koffie zet. -- Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen en ook niet voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties. Naleving van richtlijnen -- Dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. -- Het energieverbruik van deze machine wanneer deze is uitgeschakeld, is minder dan 1 watt. Dit betekent dat deze machine aan EU-richtlijn 2005/32/EG voldoet, waarin de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten zijn vastgelegd. Com/service om accessoires en reserveonderdelen te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor contactgegevens). Recycling -- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU) (fig. Zorg ervoor dat u de koffiepad(s) goed in het midden van de padhouder plaatst en zorg ervoor dat de koffie gelijkmatig over de pad is verdeeld. Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn sterkere SENSEO® koffiepadvarianten verkrijgbaar. Geeft u de voorkeur aan een zachtere smaak, dan zijn mildere SENSEO® koffiepadmelanges verkrijgbaar De koffie is niet heet genoeg. Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de koffie dan sneller afkoelt. Zorg ervoor dat het touchpanel droog is en dat ook uw handen droog zijn wanneer u het touchpanel gebruikt. Als u de machine niet wilt ontkalken, drukt u op de aan/uitknop om de machine uit te schakelen. Als u de machine wel wilt ontkalken, onderbreekt u de ontkalkingscyclus niet en laat u het apparaat werken totdat het waterreservoir leeg is. Het CALC-lampje gaat niet uit als u de ontkalkingsprocedure niet goed hebt uitgevoerd. Schakel het apparaat ook niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens of na het ontkalken. Na het ontkalken voert u twee spoelcycli uit met voor elke cyclus een waterreservoir schoon koud water. probleem Oplossing Druk op de keuzeknop , niet op de pictogrammen links van de keuzeknop. [. . . ] Zodra de machine is opgewarmd, worden de koppen meteen op de gewenste sterkte gezet. Koffiezetten U kunt het koffiezetten op elk gewenst moment stoppen door op dezelfde knop (1-kops knop of 2-kops knop) te drukken waarop u hebt gedrukt om het koffiezetten te starten. instelbare sterkte Druk op de selectieknop om de gewenste koffiesterkte te kiezen. Kies het koppictogram met drie balken voor een gewone kop koffie (125 ml). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO TWIST HD7871

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO TWIST HD7871 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag