Gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892. Wij hopen dat dit PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892 te teleladen.


PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1599 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Le bouton se met à clignoter et la machine commence à chauffer (Fig. - Le bouton se met à clignoter et la machine commence à chauffer (Fig. [. . . ] Bewaar de pads in een voorraadbus of -doos, zodat ze langer vers blijven. Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig later te kunnen raadplegen. Gevaar - Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Waarschuwing - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact. - Controleer of het voltage dat op de onderkant van het apparaat is aangegeven, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen van 8 jaar en ouder worden uitgevoerd en alleen onder toezicht. - Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. - Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. - Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips erkend servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Let op - Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. [. . . ] water dat in het apparaat achterblijft , kan bevriezen en schade veroorzaken. - Doe nooit andere vloeistoffen dan schoon, koud water in het waterreservoir. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SENSEO SWTCH HD7892 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag