Gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8881B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8881B. Wij hopen dat dit PHILIPS SE8881B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8881B te teleladen.


PHILIPS SE8881B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3603 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SE8881B QUICK START GUIDE (461 ko)
   PHILIPS SE8881B (3287 ko)
   PHILIPS SE8881B (3612 ko)
   PHILIPS SE8881B QUICK START GUIDE (461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SE8881B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome SE888 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 2 Belangrijke veiligheidsinstructies Uw SE888 Wat zit er in de doos?Overzicht van de telefoon Overzicht van het basisstation Pictogrammen in het hoofdmenu Pictogrammen weergeven 7 9 9 10 11 13 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 19 3 Aan de slag Het basisstation en de lader aansluiten De handset installeren De telefoon configureren (verschilt per land) Het land selecteren De datum en de tijd instellen Het datum- en tijdsformaat instellen De handset opladen Het batterijniveau controleren Wat is de stand-bymodus?De signaalsterkte controleren Het laatste nummer herhalen Kiezen vanuit de herhaallijst Kiezen vanuit het telefoonboek Kiezen vanuit de bellijst Een gesprek beindigen Een gesprek aannemen De inkomende oproep naar het antwoordapparaat sturen Het belsignaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken Het volume aanpassen tijdens een gesprek De microfoon uitschakelen De luidspreker in- of uitschakelen Een tweede gesprek beginnen Een tweede gesprek aannemen Wisselen tussen twee oproepen op de handset en basisstation Wisselen tussen twee oproepen op de vaste lijn en de Bluetooth-lijn Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers Een conferentiegesprek voeren via de vaste lijn en Bluetooth-lijn 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 6 Intercomgesprek en telefonische conferenties Bellen naar een andere handset Tijdens een telefoongesprek Wisselen tussen gesprekken Een gesprek doorverbinden Een conferentiegesprek beginnen Tijdens een extern gesprek Tijdens een telefonische conferentie 4 Uw apparaat hernoemen 19 De SE888 koppelen 19 De SE888 koppelen met uw mobiele telefoons 19 SE888 koppelen met uw computer 19 Het telefoonboek en de bellijst synchroniseren 20 Het telefoonboek downloaden en de bellijst van de mobiele telefoons bijwerken 20 Het telefoonboek van de computer downloaden 20 De apparaatlijst beheren 20 Verbinding maken/verbreken 21 Het apparaat hernoemen 21 Een apparaat verwijderen/alle apparaten verwijderen uit de lijst 21 De pincode wijzigen 21 Bluetooth 27 27 27 27 27 27 28 28 29 7 Letters en cijfers invoeren 29 Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters 31 Letters en cijfers 8 Telefoonboek De telefoonboeklijsten weergeven Snelkeuzenummer Het telefoonboek weergeven Het telefoonboek van de mobiele telefoon of computer downloaden Een vermelding zoeken Door de lijst met contactpersonen bladeren Het eerste teken van een contactpersoon invoeren 32 32 32 32 32 32 32 33 5 Telefoongesprekken voeren Bellen Direct kiezen Nummer vooraf kiezen 22 22 22 22 4 NL Kiezen vanuit het telefoonboek 33 Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 33 Een vermelding toevoegen 33 Een vermelding bewerken 34 De melodie instellen 34 Een vermelding verwijderen 34 Alle vermeldingen verwijderen 34 Het beltoonvolume van de handset instellen 43 De beltoon van de handset instellen 43 De stille modus instellen 43 De toetstoon instellen 44 De stationstoon instellen 44 Het geluidsprofiel instellen 44 9 Bellijst De belvermeldingen openen De belvermeldingen weergeven Het telefoonboek van de mobiele telefoon of computer downloaden Terugbellen Een belvermelding opslaan in het telefoonboek Een belvermelding verwijderen Alle belvermeldingen verwijderen 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 39 39 39 39 39 39 40 41 41 41 42 42 42 43 43 15 Services Het servicesmenu weergeven Automatische conferentie Automatische conferentie activeren/ deactiveren De netwerkcode beheren Automatische verwijdering van netwerkcodes activeren Automatische verwijdering van netnummer deactiveren Het netnummer beheren Automatische verwijdering van netnummer activeren Automatische verwijdering van netnummer deactiveren Automatische voorkeuze Automatisch voorkeuzenummer instellen Netwerktype Flashsignaalduur instellen Kiesmodus De kiesmodus instellen Eerste beltoon De eerste beltoon in-/uitschakelen Automatische klok De handsets aanmelden Automatisch aanmelden Handmatig aanmelden De handsets afmelden Oproepservices Oproep doorschakelen Gesprekken doorschakelen activeren/ deactiveren De activatie-/deactivatiecode bewerken Terugbellen Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen Dienst voor het terugschakelen van oproepen 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 10 Herhaallijst De herhaallijst weergeven Een nummer herhalen Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek Een herhaalvermelding verwijderen Alle herhaalvermeldingen verwijderen 11 Telefooninstellingen Het instellingenmenu van de telefoon weergeven De datum en de tijd instellen ECO-modus De handset een naam geven De displaytaal instellen Lijninstellingen 12 Alarmklok Het alarmmenu weergeven Het alarm instellen 13 Display-instellingen Het displaymenu weergeven Het display instellen 14 Geluidinstellingen Het geluidsmenu weergeven NL 5 De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren 50 Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen 51 Uw nummer verbergen 51 Nummer verbergen activeren 51 De code voor nummer verbergen bewerken 51 Standaardinstellingen herstellen 51 18 Standaardinstellingen 19 Technische gegevens 20 Kennisgeving Conformiteitsverklaring Compatibel met de GAP-norm Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF) Oude producten en batterijen weggooien Handelsmerken 58 59 60 60 60 60 61 61 62 16 Babyfoon De babyfoon activeren/deactiveren Een waarschuwing verzenden Naar andere handsets verzenden Naar een externe lijn verzenden Het huilniveau instellen 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 56 57 21 Veelgestelde vragen 17 Antwoordapparaat Het antwoordapparaat in- en uitschakelen Via de handset Via het basisstation De taal instellen voor het antwoordapparaat De antwoordmodus instellen Aankondiging Een mededeling opnemen De mededeling beluisteren De standaardmededeling terugzetten Ingekomen berichten (ICM) De ingekomen berichten beluisteren Vanaf het basisstation Vanaf de handset Een ingekomen bericht verwijderen Vanaf het basisstation Vanaf de handset Alle oude ingekomen berichten verwijderen Vanaf het basisstation Vanaf de handset Meeluisteren Vanaf het basisstation De geluidskwaliteit instellen De beltoonvertraging inschakelen Toegang op afstand De pincode wijzigen Externe toegang activeren/deactiveren Het antwoordapparaat op afstand bedienen Opdrachten bij toegang op afstand 6 NL 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Vereiste voeding Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. [. . . ] U kunt de bellijst van de vaste lijn of van de twee mobiele telefoons openen via de handset en het basisstation. Het pictogram van de bellijst op de handset en het basisstation knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst. Opmerking Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt. 1 2 3 Druk op of selecteer [Menu] > en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. De bellijst wordt weergegeven. Tip Druk op [Update] om de bellijst bij te werken. Op het basisstation: 1 2 Druk op . Selecteer de bellijst van de vaste lijn ( [Vaste lijn] ) of de Bluetooth-lijn ([Mobiel 1] of [Mobiel 2]). De bellijst wordt weergegeven. De belvermeldingen weergeven 1 2 Open het bellijstmenu op de handset/het basisstation (zie `De belvermeldingen openen' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). Selecteer een vermelding en druk op [OK] om de beschikbare informatie te bekijken. Het volgende pictogram wordt op het scherm weergegeven als u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de lijst met nieuwe gemiste oproepen bladert. Het telefoonboek van de mobiele telefoon of computer downloaden Tip Raadpleeg voor informatie `Het telefoonboek en de bellijst synchroniseren' in het gedeelte Bluetooth. De belvermeldingen openen Op de handset: NL 35 Terugbellen 1 2 3 4 Open het bellijstmenu op de handset/het basisstation (zie `De belvermeldingen openen' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). Een oproep plaatsen: Druk op of op de handset; of Druk op /HOME of /MOBILE op het basisstation. Kies vervolgens een lijn om de oproep te plaatsen. Tip Als u op de handset [Automatisch] selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. Als u [Handmatig] kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen. Een belvermelding verwijderen 1 2 3 4 Open het bellijstmenu op de handset/het basisstation (zie `De belvermeldingen openen' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is verwijderd. Alle belvermeldingen verwijderen 1 Open het bellijstmenu op de handset/het basisstation (zie `De belvermeldingen openen' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). Selecteer [Optie] > [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen. Alle vermeldingen worden verwijderd. Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Open het bellijstmenu op de handset/het basisstation (zie `De belvermeldingen openen' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). De vermelding is opgeslagen. 2 3 36 NL 10 Herhaallijst U kunt de herhaallijst openen via de handset of het basisstation. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan. Tip Als u op de handset [Automatisch] selecteert, wordt de niet-actieve lijn voor oproepen vooraf geselecteerd. Als u [Handmatig] kiest, kunt u een keuze maken tussen de drie pictogrammen. De herhaallijst weergeven Op de handset: Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Open de herhaallijst op de handset/het basisstation (zie `De herhaallijst weergeven' in de vorige paragraaf in dit hoofdstuk). Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is opgeslagen. 1 2 1 2 Druk op . Selecteer de herhaallijst van de vaste lijn of Bluetooth-lijn ( / / ). Selecteer de herhaallijst van de vaste lijn ( [Vaste lijn] ) of de Bluetooth-lijn ([Mobiel 1] of [Mobiel 2]). [. . . ] U vindt de lijst van compatibele mobiele telefoons die door de SE888 worden ondersteund in het PDF-document Bluetooth compatibility list for SE888. pdf, dat is opgeslagen op de CD-ROM, of op http://www. philips. com/support . Als de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, moet u de naam van de mobiele telefoon/ computer verwijderen voor er nieuwe toestellen kunnen worden gekoppeld. Als de naam SE888 bestaat in uw mobiele telefoon, moet u deze uit uw mobiele telefoon verwijderen. Controleer en upgrade de versie van het besturingssysteem op uw mobiele telefoon/iPhone. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SE8881B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SE8881B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag