Gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8880B QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8880B. Wij hopen dat dit PHILIPS SE8880B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SE8880B te teleladen.


PHILIPS SE8880B QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (414 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SE8880B QUICK START GUIDE (362 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SE8880BQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Snelstartgids SE888/CD680/CD685 Wat zit er in de doos? 1 Aan de slag Stopcontact Voedingsadapter De oplader aansluiten Oplader Stroomadapter Handset Snelstartgids Garantiebewijs Let op · Gebruikuitsluitenddemeegeleverdebatterijenen netspanningsadapter. Extra handsetoplader Sluitelkuiteindevandevoedingsadapteraanop: · deDC-ingangaandeonderkantvandeextralader vandehandset; · hetstopcontactindemuur. [. . . ] Debatterijisbijnaleegenmoetwordenopgeladen. 2 De handsets aanmelden 4 Voerdepincodevanhetsysteemin. Drukop[Wis] vooreventuelecorrecties. » Hetaanmeldenisinminderdan2minuten voltooid. Hetbasisstationkentautomatischeen handsetnummertoeaandehandset. Opmerking · Alsdepincodeonjuistisofbinneneenbepaaldetijd geenbasisstationwordtgevonden, wordtopdehandset eenberichtweergegeven. Herhaaldebovenstaande procedurewanneerhetaanmeldennietlukt. · Devoorafingesteldepincodeis0000. Dezecodekan nietwordengewijzigd. Ukuntextrahandsetsaanmeldenbijhetbasisstation. U kuntmaximaal5handsetsaanmeldenbijhetbasisstation. Automatisch aanmelden 1 Plaatsdeafgemeldehandsetophetbasisstation. [. . . ] Hulp nodig? Downloadvoormeerinformatiedegebruikershandleidingvanuwtelefoonopwww. philips. com/support Hetgeheelofgedeeltelijkkopiërenvandezehandleidingzonder schriftelijketoestemmingvandecopyrighthouderisverboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SE8880B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SE8880B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag