Gebruiksaanwijzing PHILIPS SC H400/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC H400/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SC H400/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC H400/00 te teleladen.


PHILIPS SC H400/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2627 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SC H400/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwingen voor digitale thermometer -- De digitale thermometer is geschikt voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden. -- De digitale thermometer is geschikt voor gebruik bij een kamertemperatuur tussen 10 en 35 °C. -- Laat de digitale thermometer niet vallen en stel het product niet bloot aan schokken. [. . . ] Schuif met uw andere hand voorzichtig de punt van de digitale thermometer niet meer dan 12 mm in de anus. Houd de baby stevig vast, zodat hij zich niet kan omdraaien als de digitale thermometer nog is geplaatst. 6 Houd de digitale thermometer op zijn plaats tot u een piepje hoort. Zie ‘Geluidssignalen’ aan het einde van dit hoofdstuk voor de betekenis van de piepjes. Opmerking: Als de temperatuur om een of andere reden niet kan worden gemeten, wordt ‘Lo’ of ‘Hi’ weergegeven op het display. Schakel de digitale thermometer uit, controleer of deze op de juiste manier is geplaatst en schakel de thermometer weer in. De digitale thermometer wordt automatisch uitgeschakeld na 1 minuut als de gemeten temperatuur lager is dan 32 °C of na 10 minuten als de gemeten temperatuur hoger is dan 32 °C. De temperatuur van oudere kinderen opnemen Voor oudere kinderen en volwassenen kunt u de digitale thermometer ook gebruiken om de temperatuur oraal (in de mond) of onder de oksel op te nemen. Gebruik de digitale thermometer niet voor orale temperatuurmetingen bij baby’s. Nadat u de digitale thermometer rectaal of onder de oksel hebt gebruikt, mag u deze om hygiënische redenen niet gebruiken voor orale temperatuurmeting, zelfs niet nadat u de digitale thermometer hebt schoongemaakt. Wanneer de digitale thermometer wordt ingeschakeld, wordt op het display gedurende circa 2 seconden de laatst gemeten temperatuur weergegeven. vervolgens wordt op het display de normale lichaamstemperatuur van 37 °C weergegeven. Batterij bijna leeg-indicatie Batterijen hebben een levensduur van 2 tot 3 jaar. Als op het display een batterijsymbool wordt weergegeven, is de batterij bijna leeg. [. . . ] -Milieu Niet-oplaadbare batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Gooi nietoplaadbare batterijen niet weg met het normale huisvuil, maar lever ze apart in bij een officieel aangewezen inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de niet-oplaadbare batterijen altijd voordat u de digitale -- thermometer afdankt en inlevert bij een officieel aangewezen inzamelpunt (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SC H400/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SC H400/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag