Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF714/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF714/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCF714/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF714/00 te teleladen.


PHILIPS SCF714/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (257 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCF714/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen. Gevaar -- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. Waarschuwing -- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker , het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. [. . . ] -- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. -- Raak de snijkanten van de mesunits niet aan, vooral niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. -- Zorg dat u spatten voorkomt wanneer u hete ingrediënten verwerkt. -- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten verwijdert die de mesunits blokkeren. -- Als een onderdeel of accessoire beschadigd is, laat het dan altijd vervangen door originele onderdelen of accessoires, anders is uw garantie niet langer geldig. Let op -- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, opbergt en schoonmaakt. -- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Bij (semi-) professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade. -- Vul de beker of de kom nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C. Hoe groot mogen Snijd de ingrediënten in stukjes van ongeveer de ingrediënten zijn 2 x 2 cm. Nee, het apparaat kan worden beschadigd als u zeer harde ingrediënten zoals botten en fruit met pitten verwerkt. Maar het apparaat is geschikt voor het verwerken van ingrediënten als Parmezaanse kaas of chocola. Laat de aan/uitknop of turboknop los en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. verwijder vervolgens de motorunit en verwijder de ingrediënten die de mesunit blokkeren. NL O  pmerking: Gebruik de handblender niet om harde ingrediënten (bijv. NL Tips: -  ebruik voor het kloppen van eiwitten een grote kom voor het G beste resultaat. - Gebruik voor het kloppen van slagroom de beker om spatten te  voorkomen. NL Let op: Wees voorzichtig wanneer u de mesunit van de hakmolen beetpakt; de snijkanten zijn zeer scherp. Wees vooral voorzichtig wanneer u de mesunit uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken. [. . . ] Wees vooral voorzichtig wanneer u de mesunit uit de hakmolenkom verwijdert, wanneer u de hakmolenkom leegt en tijdens het schoonmaken. opmerkingen: - Als de ingrediënten aan de wand van de hakmolenkom klev en , schakel dan de hakmolen uit. Maak dan de ingrediënten los met een spatel of door het toevoegen van vloeistof. -  aat het apparaat altijd afkoelen nadat u het hebt L gebruikt om vlees fijn te hakken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCF714/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCF714/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag