Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF655/27

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF655/27. Wij hopen dat dit PHILIPS SCF655/27 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF655/27 te teleladen.


PHILIPS SCF655/27 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3764 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCF655/27

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Zorg dat u spatten voorkomt wanneer u hete ingrediënten verwerkt. Raak de messen niet aan, vooral niet wanneer de stekker van het apparaat nog in het stopcontact zit. -- Als de messen vastlopen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten die de messen blokkeren verwijdert. [. . . ] -- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Bij (semi-)professioneel of onjuist gebruik en elk gebruik niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing vervalt het recht op garantie en aanvaardt Philips geen aansprakelijkheid voor eventueel hierdoor ontstane schade. -- Vul de beker of de hakmolenkom nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80°C. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor het eerste gebruik Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’). Klaarmaken voor gebruik 1 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze gaat hakken, mengen of in de beker doet (maximumtemperatuur 80°C). 2 Snijd grote ingrediënten in kleinere stukjes van ongeveer 2 cm voordat u deze in de handblender doet. 3 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Snelheid Turbo 15-20 15-20 15-20 2 Bevestig de mixstaaf aan de motorunit (‘klik’) (fig. -- Wanneer u de aan/uitknop gebruikt, kunt u de snelheid regelen met de snelheidsring. 6 Stel de snelheidsring in op de hoogste stand, druk op de aan/uitknop en schuim de melk gedurende ongeveer 60 seconden op. opmerking: Maak de melkopschuimer direct na gebruik schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken’ en de schoonmaaktabel). De melkopschuimer verwijderen 1 Als u de koppelunit wilt verwijderen, druk dan op de ontgrendelknop (fig. 2 Als u de melkopschuimer wilt verwijderen, trek deze dan van de koppelunit (fig. 3 Als u de melkopschuimkegeltjes wilt verwijderen, trek deze dan van de melkopschuimer (fig. €17) Dompel de motorunit, de koppelunits of het deksel van de middelgrote hakmolen (alleen HR1652) niet in water en spoel deze nooit af onder de kraan. Tip: U kunt ook de rubberen ring van de hakmolenkom verwijderen voor extra grondige reiniging. Tip: U kunt de mixstaaf snel schoonmaken door warm water met een beetje afwasmiddel in de beker te doen, de mixstaaf erin te steken en het apparaat ongeveer 10 seconden te laten werken. Nederlands 67 Accessoires bestellen Neem contact op met uw Philips-dealer of ga naar www. Com/support als een accessoire moet worden vervangen of u een aanvullend accessoire wilt kopen. Als u problemen hebt met het verkrijgen van accessoires, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. [. . . ] Als u problemen hebt met het verkrijgen van accessoires, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. Verkrijgbare accessoires Accessoire Koppelunit voor garde Garde Melkopschuimer Koppelunit van middelgrote hakmolen Kom van middelgrote hakmolen Mesunit van middelgrote hakmolen* IJshakmes van middelgrote hakmolen* Beker met deksel *Inclusief beschermkap Milieu -- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCF655/27

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCF655/27 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag