Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF654/27

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF654/27. Wij hopen dat dit PHILIPS SCF654/27 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCF654/27 te teleladen.


PHILIPS SCF654/27 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3764 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCF654/27

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud. -- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] -- Raak de maalschijven van het apparaat niet aan, vooral niet wanneer het apparaat is aangesloten op netspanning. -- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan wanneer het apparaat in werking is. Gebruik het apparaat voorzichtig en op de juiste wijze om verbranding door heet water en stoom te voorkomen. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Als u er niet in slaagt een probleem op te lossen met behulp van de informatie in deze gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. Let op -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. -- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het malen van bonen of het koffiezetten problemen optreden, en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. -- Tijdens het koffiezetten worden het onderste deel van het apparaat en de onderkant van de kan heet. -- Controleer nadat u het apparaat hebt uitgepakt, of het compleet en onbeschadigd is. Zorg ervoor dat de hoeveelheid voorgemalen koffie in het filter in overeenstemming is met de hoeveelheid water in het waterreservoir. bedenk daarbij wel dat het apparaat al het water in het waterreservoir gebruikt. Gebruik meer voorgemalen koffie of minder water om sterkere koffie te verkrijgen. Denk er bovendien aan dat de koffie zijn volledige smaak niet bereikt voor het einde van het koffiezetproces. Daarom raden wij u aan de kan niet te verwijderen en geen koffie uit te schenken voor het einde van het koffiezetproces. Het is volkomen normaal dat de koffiezetter nog even blijft doordruppelen. Om de druppelstop schoon te maken, trekt u aan het lipje van de filtermandhouder aan de rechterkant van de koffiezetter om de houder te openen. Gebruik dunwandige koppen omdat deze de hitte van de koffie minder absorberen dan dikwandige koppen. De koffiezetter blijft nog lang doordruppelen nadat het koffiezetproces is voltooid. Zorg ervoor dat het deksel van de bonentrechter open staat voordat u de molenknop 4 seconden ingedrukt houdt. [. . . ] Zorg ervoor dat het deksel van de bonentrechter open staat voordat u de molenknop 4 seconden ingedrukt houdt. Houdt de molenknop 4 seconden ingedrukt tot de molen zichzelf begint te reinigen. NL  het eerste gebruik dient u de Voor koffiezetter eenmaal door te spoelen. Schakel de molen uit en start het koffiezetten zonder koffie om het overtollige water uit het reservoir te laten lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCF654/27

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCF654/27 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag