Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD525/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD525/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCD525/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD525/00 te teleladen.


PHILIPS SCD525/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2371 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCD525/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Der Temperatursensor ermöglicht Ihnen die Überwachung der Raumtemperatur im Zimmer Ihres Babys und bietet Ihnen persönliche Einstellungen, um die Raumtemperatur im Zimmer Ihres Babys angenehm zu halten. Setzen Sie die Babyeinheit und die Elterneinheit keinen extrem kalten oder heißen Temperaturen und keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie die Babyeinheit und die Elterneinheit nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Der Temperatursensor misst nur die Temperatur im Kinderzimmer und kann nicht dazu verwendet werden, die Temperatur im Kinderzimmer zu überwachen oder anzupassen. [. . . ] De temperatuursensor kan de temperatuur in de babykamer uitsluitend meten; de sensor kan niet worden gebruikt om de temperatuur in de babykamer te regelen. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips AVENT-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. - Normaal duurt het opladen 8 uur, maar het opladen duurt langer als de ouderunit tijdens het opladen is ingeschakeld. - Als de batterijen volledig opgeladen zijn, kunt u de ouderunit uit de oplader halen en deze minstens 24 uur gebruiken. Opmerking:Wanneer de ouderunit voor het eerst wordt opgeladen, is de gebruikstijd minder dan 24 uur. De batterijen bereiken hun maximale capaciteit pas als ze vier keer opgeladen en leeggebruikt zijn geweest. Opmerking:Wanneer de ouderunit niet in de oplader staat, lopen de batterijen geleidelijk leeg, zelfs als de ouderunit is uitgeschakeld. Het apparaat gebruiken 1 Plaats de ouderunit en de babyunit in dezelfde ruimte om de verbinding te testen (fig. Houd de aan/uitknop 3 op de babyunit ingedrukt tot het groene aan-lampje gaat branden. 11) Opmerking: Het aan-lampje brandt altijd groen, zelfs wanneer er geen verbinding met de ouderunit is. Slaapliedjesfunctie Opmerking: U kunt de slaapliedjesfunctie ook in het menu van de ouderunit bedienen (zie `Slaapliedjesfunctie' in hoofdstuk `Menuopties'). 1 Druk nogmaals op de afspeel-/stopknop E op de babyunit om het gekozen slaapliedje af te spelen. 26) Een ander slaapliedje kiezen tijdens het afspelen van een slaapliedje: (fig. Druk nogmaals op de slaapliedjesknop K op de babyunit als u een ander slaapliedje wilt afspelen. Om het oproepsignaal uit te schakelen, drukt u opnieuw op de PAGE-knop of op een willekeurige knop op de ouderunit. Menuopties De meeste functies kunnen op zowel de ouderunit als de babyunit worden bediend, maar bepaalde functies kunnen alleen via het menu van de ouderunit worden bediend. Bediening via het menu - algemene uitleg Opmerking: Menufuncties kunnen alleen worden bediend wanneer er tussen de babyunit en de ouderunit verbinding tot stand is gebracht. , De nieuwe instelling knippert twee keer en verdwijnt vervolgens van het display. Slaapliedjesfunctie Een slaapliedje kiezen 1 Kies `Slaaplied' met de + en - knoppen. Druk eenmaal of meerdere keren op de + knop om een van de vijf slaapliedjes uit de lijst of `Alles spelen' te kiezen. Als u een van de vijf slaapliedjes hebt gekozen, wordt deze voortdurend herhaald. [. . . ] Als u het volume hebt uitgeschakeld terwijl het geluidsalarm is ingeschakeld, piept de ouderunit telkens wanneer het vierde geluidsniveaulampje gaat branden, omdat de babyunit een geluid opvangt. Als u het temperatuurbereik op de ouderunit hebt ingesteld en het temperatuuralarm is ingeschakeld, piept de ouderunit wanneer de temperatuur onder het ingestelde niveau of onder de 14°C zakt of wanneer de temperatuur boven het ingestelde niveau of boven de 30°C komt. Zorg dat de ouderunit en de babyunit ten minste 1 meter bij elkaar vandaan zijn. Stel in het menu van de ouderunit het microfoongevoeligheidsniveau hoger in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCD525/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCD525/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag