Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD510/00 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD510/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCD510/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD510/00 te teleladen.


PHILIPS SCD510/00 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCD510/00QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom wurging met het netsnoer: houd de babyunit en het netsnoer altijd buiten het bereik van de baby WHQ PLQVWH  PHWHU YHUZLMGHUG  *HEUXLN JHHQ verlengsnoeren. [. . . ] ‡ =HW KHW YROXPH YDQ GH RXGHUXQLW KRJHU ‡ 9HUKRRJ GH PLFURIRRQJHYRHOLJKHLG ‡ 9HUNOHLQ GH DIVWDQG WXVVHQ GH EDE\ HQ GH EDE\XQLW ‡ $OV X GH EDE\IRRQ EXLWHQ KHW EHGLHQLQJVEHUHLN JHEUXLNW GLHQW X GH RXGHUXQLW GLFKWHU ELM GH EDE\XQLW WH SODDWVHQ RP GH YHUELQGLQJ WH KHUVWHOOHQ Waarom reageert de ouderunit te snel op andere geluiden?‡ 9HUZLMGHU GH JHOXLGVEURQQHQ ELM GH EDE\XQLW ‡ 9HUODDJ GH PLFURIRRQJHYRHOLJKHLG Waarom reageert de ouderunit langzaam op het gehuil van de baby?‡ &RQWUROHHU RI GH PLFURIRRQ YDQ GH EDE\XQLW QDDU GH EDE\ VWDDW JHULFKW ‡ 3ODDWV GH EDE\XQLW GLFKWHU ELM XZ EDE\ PHW HHQ RSWLPDOH DIVWDQG YDQ  WRW  PHWHU ‡ 9HUKRRJ GH PLFURIRRQJHYRHOLJKHLG 98 :DDURP UDNHQ GH QLHWRSODDGEDUH EDWWHULMHQ van de babyunit zo snel leeg?‡ $OV GH RXGHUXQLW YROGRHQGH LV RSJHODGHQ HQ HU EDWWHULMHQ LQ GH EDE\XQLW ]LMQ JHSODDWVW EOLMIW GH EDE\IRRQ QRUPDDO ZHUNHQ WLMGHQV HHQ VWURRPVWRULQJ Waarom schakelt de ouderunit zichzelf uit?‡ 2SORVVLQJ  YHUZLMGHU GH EDWWHULMHQ XLW GH RXGHUXQLW SODDWV GH]H RSQLHXZ LQ GH RXGHUXQLW HQ GH RXGHUXQLW VFKDNHOW DXWRPDWLVFK LQ ‡ 2SORVVLQJ  VOXLW GH VWURRPDGDSWHU DDQ RS GH RXGHUXQLW HQ GH RXGHUXQLW VFKDNHOW DXWRPDWLVFK LQ NL Philips Consumer Lifestyle DOC-SCD505 (Report No. / Numéro du Rapport) 2011 (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé) EC DECLARATION OF CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITE CE) We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B. V. (Name / Nom de l’entreprise) TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse) Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):) Philips (brand name, nom de la marque) SCD505 (Type version or model, référence ou modèle) Baby Monitor (product description, description du produit) _ To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) _ EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V1. 8. 1 EN 301 489-6 V1. 3. 1 EN 301 406 V2. 1. 1 EN 62018:2003 Following the provisions of : (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) _ 1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE) 2009/125/EC (ErP Directive) - EC/278/2009 - EC/1275/2008 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) The Notified Body (L’Organisme Notifié) INTERTEK, NB 0979 (Name and number/ nom et numéro) performed (a effectué) Expert Opinion (description of intervention / description de l’intervention) Remarks: (Remarques:) Drachten, The Netherlands, Feb. 15, 2011 __________________ (place, date / lieu, date) A. Speelman, CL Compliance Manager ________________________________________________ (signature, name and function / signature, nom et fonction) Philips Consumer Lifystyle AMB 544-9056 ©2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ] ‡ 2SORVVLQJ  YHUZLMGHU GH EDWWHULMHQ XLW GH RXGHUXQLW SODDWV GH]H RSQLHXZ LQ GH RXGHUXQLW HQ GH RXGHUXQLW VFKDNHOW DXWRPDWLVFK LQ ‡ 2SORVVLQJ  VOXLW GH VWURRPDGDSWHU DDQ RS GH RXGHUXQLW HQ GH RXGHUXQLW VFKDNHOW DXWRPDWLVFK LQ NL Philips Consumer Lifestyle DOC-SCD505 (Report No. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCD510/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCD510/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag