Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD501/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD501/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCD501/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD501/00 te teleladen.


PHILIPS SCD501/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12494 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SCD501/00 (7589 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCD501/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] €• Breng geen veranderingen of wijzigingen aan de adapter of enig deel ervan aan en snijd er niet in. •• Gebruik de babyfoon niet als de adapter van de baby- of ouderunit beschadigd is. €• Schroef het achterpaneel van de babyunit niet los om een elektrische schok te voorkomen. •• Gebruik de babyfoon niet als de adapter van de baby- of ouderunit beschadigd is. [. . . ] U kunt oplaadbare batterijen gebruiken in de ouderunit, maar u moet deze in een afzonderlijke oplader opladen. B Waarschuwing: Trek de adapter van de ouderunit uit het stopcontact en zorg ervoor dat uw handen en de unit droog zijn wanneer u batterijen plaatst. U kunt ook batterijen plaatsen om mobiel gebruik van de ouderunit mogelijk te maken. 47 N E D E RL A N D S Steek de kleine apparaatstekker in de zijkant van de ouderunit en steek de adapter in een stopcontact. D Opmerking: Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterijen in de juiste richting wijzen. 3 Om de klep van het batterijvak opnieuw te bevestigen, plaatst u eerst de lipjes in de onderste rand van het batterijvak. Houd de knop 3 op de babyunit 3 seconden ingedrukt tot het aan-lampje gaat branden. 2 Houd de knop 3 op de ouderunit 3 seconden ingedrukt tot het link-lampje (Verbinding) rood knippert. €• Het bereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en factoren die voor signaalverzwakking zorgen. voor natte en vochtige materialen kan het bereikverlies oplopen tot 100%. Zie de tabel hieronder voor signaalverzwakking als gevolg van droge materialen. Droge materialen Dikte Vermindering van het bereik materiaal < 30 cm 0-10% •• Als er geen verbinding is gemaakt, blijft het link-lampje (Verbinding) rood knipperen en piept de ouderunit. Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood) Steen, triplex Gewapend beton Metalen roosters of stangen Metaal- of aluminiumplaten < 30 cm < 30 cm < 1 cm < 1 cm 5-35% 30-100% 90-100% 100% Wat moet ik doen als er geen verbinding tot stand is gebracht?€• Als de ouderunit zich buiten bereik bevindt, plaats deze dan dichter bij de babyunit. €• Als de babyunit of ouderunit zich te dicht bij een ander DECT-apparaat (bijv. Deze modus is altijd actief en vermindert automatisch het DECT-signaal van de babyunit naar de ouderunit om energie te sparen en radio-overdracht te verminderen. 2 Het volume instellen 1 Het nachtlampje produceert een zachte gloed die uw baby geruststelt. 1 Druk op de knop voor het nachtlampje op de babyunit om het nachtlampje in of uit te schakelen. 1 Batterijlampje 1 Het batterijlampje is uit wanneer de ouderunit is aangesloten op het net of wanneer de batterijen voldoende vermogen hebben. 2 Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het batterijlampje rood en piept de ouderunit. [. . . ] €• De babyunit en de ouderunit staan mogelijk dichtbij de grens van het effectieve zendbereik. Denk erom dat het elke keer ongeveer 30 seconden duurt voor opnieuw verbinding is gemaakt tussen de units. €• U hebt de unit mogelijk naast een zender of een ander DECT-apparaat geplaatst, zoals een DECT-telefoon of een andere babyfoon van 1, 8GHz/1, 9GHz. Plaats de unit verder weg van andere apparaten tot er weer verbinding is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCD501/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCD501/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag