Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD485/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD485/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCD485/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD485/00 te teleladen.


PHILIPS SCD485/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6849 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCD485/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat het snoer goed toegankelijk is. € Controleer of het voltage op de adapters van de babyfoon overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de babyfoon op netspanning aansluit. € Gebruik de bijgeleverde adapters om de babyfoon aan te sluiten op netspanning. • Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit (met uitzondering van de batterijvakken) niet open om elektrische schokken te voorkomen. [. . . ] 56 NL Vervangen • Als u de adapters vervangt, dient u het type adapter te gebruiken dat in deze gebruikershandleiding wordt vermeld. € Als u de batterijen vervangt, dient u het type batterij te gebruiken dat in deze gebruikershandleiding wordt vermeld. Elektromagnetische velden (EMV) Deze Philips AVENT-babyfoon voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits deze babyfoon op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruikershandleiding wordt gebruikt, is deze veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. het product recyclen Uw babyfoon is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Draag bij aan een schoner milieu door het product en de verpakking bij de correcte afvalpunten in te leveren. De doorgekruiste afvalcontainer betekent dat uw babyfoon valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG en dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, omdat zij stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Gebruik de daarvoor aangewezen inzamelingsof recyclepunten wanneer u de babyfoon of batterijen weggooit. 1) a • Druk deze knop in om de ouderunit in of uit te schakelen b link • Brandt groen: de ouderunit is verbonden met de babyunit. C Geluidsniveaulampjes • Geeft het geluidsniveau in de kamer van uw baby aan d Luidspreker e Aansluiting voor de meegeleverde AC/DC-adapter f • • g Brandt groen: de ouderunit is ingeschakeld. 2) a • Druk deze knop in om de babyunit in of uit te schakelen b on • Brandt groen: de babyunit is ingeschakeld. Volume • Draai om het volume hoger/lager te zetten • Draai helemaal naar beneden om het volume te dempen e Aansluiting voor de meegeleverde AC/DC-adapter f Deksel van batterijvak g Vier R6 AA-batterijen van 1, 5V (niet meegeleverd) h 1 channel 2 • Schakel naar kanaal 1 of kanaal 2 i Batterijvak j AC/DC-adapter van hetzelfde type als de adapter voor de ouderunit h Deksel van batterijvak i Drie R6 AA-batterijen van 1, 5V (niet meegeleverd) j 1 channel 2 • Schakel naar kanaal 1 of kanaal 2 k Batterijvak l AC/DC-adapter • Ingang: 100-240V AC • Uitgang: 6, 0V DC, 300mA NL 57 N e de rl a n ds 3 Overzicht • Modelnummer: SSW-2350AU voor Australië en Nieuw-Zeeland; SSW-2350PEU voor Chili; SSW-2350UK (3-pins stekker) voor Verenigd Koninkrijk, Dubai en Ierland; SSW-2350US voor Panama en Mexico; SSW-2350WEU (2-pins stekker) voor Dubai en ander West-Europeselanden. 4 Aan de slag U kunt de ouderunit of de babyunit aansluiten op netspanning of batterijen plaatsen om de unit te bedienen. Plaats voor de zekerheid batterijen in de babyunit voor het geval de stroom uitvalt. Als u oplaadbare batterijen gebruikt, zorg dan dat u deze apart oplaadt. de babyunit klaarmaken voor gebruik: 5 De babyfoon gebruiken 1 2 3 4 Druk op op de ouder-/babyunit. »» De ouder-/babyunit wordt ingeschakeld en alle indicatoren op de ouder-/babyunit gaan even branden. houd de babyunit en het netsnoer op ten minste 1 meter afstand van uw baby. Stel de ouderunit en de babyunit op hetzelfde kanaal in: kanaal 1 of kanaal 2. »» De link-indicator knippert rood en de ouderunit gaat de babyunit zoeken. »» Wanneer de koppeling is gemaakt, wordt de link-indicator groen. »» Als er geen koppeling kan worden gemaakt, knippert de link-indicator rood. [. . . ] »» De ouderunit wordt ingeschakeld en alle indicatoren op de ouderunit gaan even branden. Stel de ouderunit en de babyunit in op hetzelfde kanaal: kanaal 1 of kanaal 2. »» Wanneer de koppeling is gemaakt, wordt de link-indicator groen. NL 59 N e de rl a n ds Bereik 6 Garantie en service 7 Problemen oplossen Als de oplossing voor uw probleem niet in dit gedeelte wordt genoemd, kunt u terecht op www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCD485/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCD485/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag