Gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD484/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD484/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SCD484/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SCD484/00 te teleladen.


PHILIPS SCD484/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1740 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SCD484/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Vergewissern Sie sich bevor Sie das Babyphone an die Stromversorgung anschließen, dass die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. € Verwenden Sie zum Anschließen des Babyphones an die Stromversorgung die mitgelieferten Adapter. Dies bedeutet, dass das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, weil sie Stoffe enthalten, die Umwelt und Gesundheit schädigen können. [. . . ] LET OP: voorkom wurging met het netsnoer: houd de babyunit en het netsnoer altijd buiten het bereik van de baby (ten minste 1 meter verwijderd). Waarschuwing: risico op ontploffing, elektrische schok, kortsluiting of lekkage • Zorg dat de babyfoon niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op de babyfoon worden geplaatst. € Als u het netsnoer gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat het snoer goed toegankelijk is. € Controleer of het voltage op de adapters van de babyfoon overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de babyfoon op netspanning aansluit. € Gebruik de bijgeleverde adapters om de babyfoon aan te sluiten op netspanning. • Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit (met uitzondering van de batterijvakken) niet open om elektrische schokken te voorkomen. € Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u batterijen plaatst of vervangt. € Ontploffing of lekkage van de batterijen, wat de babyfoon kan beschadigen en brandwonden en oogof huidirritatie kan veroorzaken, voorkomt u als volgt: • plaats batterijen in de juiste richting (+/-), 28 Nederlands verwijder batterijen als u het product langer dan 30 dagen niet gebruikt, • houd batterijen uit de buurt van hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke, • verwijder batterijen zodra deze leeg zijn. € Voorkom dat batterijen oververhit raken of giftige materialen, waterstof of zuurstof lekken, door de batterijen niet kort te sluiten of te beschadigen. toezicht door volwassenen • Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt. € Bedek de babyfoon niet met een handdoek, deken of een ander voorwerp om oververhitting te voorkomen. € Controleer of u eenvoudig toegang hebt tot het stopcontact waarop de babyfoon is aangesloten. € Laat kinderen niet met de babyfoon spelen voor hun eigen veiligheid. € • Draag handschoenen om uw huid te beschermen wanneer u beschadigde of lekkende batterijen verwijdert. € Uw babyfoon zendt uit met een frequentie die door veel huishoudelijke producten en andere babyfoons wordt gebruikt. Uw gesprek kan door een ander product worden opgepikt dat dezelfde frequentie gebruikt. Schoonmaken en onderhoud • Dompel de ouderunit en de babyunit niet in water en maak ze niet schoon onder de kraan. [. . . ] De doorgekruiste afvalcontainer betekent dat uw babyfoon valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG en dat het product en de batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, omdat zij stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en uw gezondheid. Gebruik de daarvoor aangewezen inzamelings- of recyclepunten wanneer u de babyfoon of batterijen weggooit. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips AVENT-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SCD484/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SCD484/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag