Gebruiksaanwijzing PHILIPS SC5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC5000. Wij hopen dat dit PHILIPS SC5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC5000 te teleladen.


PHILIPS SC5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3253 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SC5000 (3112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SC5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Overzicht van een RéAura-behandeling 1 Voorbereiden 1 Voordat u Philips RéAura gaat gebruiken, leest u de gebruiksaanwijzing grondig, bekijkt u de bijgevoegde instructie-DVD en stelt u uw doelen op www. philips. nl/myreaura. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam. Laad het apparaat op. 2 Het apparaat instellen 1 Klik de behandelkop op het apparaat. 2 2 Schakel het apparaat in. De statusindicator en het lampje van de intensiteitsselectieknop gaan branden. 3 Reinig uw huid met een milde huidreiniger. 3 Kies intensiteitsstand 2 of 3 voor een effectieve behandeling. 4 Breng per zone maximaal een hoeveelheid laser performance gel aan ter grootte van een erwt. Overzicht van een RéAura-behandeling 3 Treat 1 Plaats de behandelkop op uw huid onder een hoek van 90 graden. [. . . ] Goed huidcontact is daar echter moeilijker vanwege het kleine oppervlak. Omdat het te behandelen oppervlak groter is, hebt u mogelijk meer dan twee doses nodig voor het hele behandelgebied. · D Opmerking: Behandel de binnenkant van uw onderarm niet, aangezien de huid in dit gebied heel gevoelig is. Behandel alleen de buitenkant. 5. 3 Overzicht van lampjes en geluidssignalen 5. 3. 1 Statusindicator 5. 3. 2 Batterijlampje · · Continu oranje: behandelkop is niet (goed) aangebracht. Continu groen: behandelkop is goed aangebracht. · · Knipperend groen: batterij laadt op. Continu groen: batterij is helemaal opgeladen. · · Continu rood: de temperatuur van het apparaat is te hoog of te laag. Als het apparaat oververhit raakt, blijft de ventilator binnenin functioneren om het apparaat te helpen koelen. Wanneer de statusindicator weer groen brandt, is het apparaat afgekoeld en kunt u het weer gebruiken. Gebruik het apparaat alleen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen +10°C en +40°C. Knipperend rood en foutgeluid: het apparaat is in foutmodus en schakelt zichzelf automatisch uit. Schakel het apparaat opnieuw in door op de · Batterijlampje uit tijdens gebruik: batterij bevat meer energie dan nodig is voor twee doses. Continu rood: batterij bevat minder energie dan nodig voor twee doses. · 23 Ne De RL AN DS 5. 2. 5 Behandeling van de andere lichaamsdelen aan/uitknop te drukken. Als de statusindicator weer groen brandt, kunt u doorgaan met uw behandeling. Als de statusindicator rood blijft knipperen, belt u het Philips Skincareexpertteam op 0800-0230076 (gratis). Knipperend oranje gedurende 30 seconden: de overbehandelingsbeveiliging is geactiveerd. U overbehandelt wanneer u meer dan het aanbevolen aantal doses binnen 24 uur op uw huid toepast. 5. 3. 3 Rood huidcontactlampje · Als de behandelkop niet rood brandt, is deze niet volledig in contact met de huid. Plaats de behandelkop op de huid zodat de contactpennen volledig in contact met de huid zijn. U kunt iets meer gel gebruiken om het huidcontact te verbeteren. 5. 3. 5 `Zone voltooid'-geluid · Het apparaat produceert een geluid wanneer de juiste laserdosis op een zone is toegepast. Na het geluid gaat het apparaat gedurende 4 seconden in stand-by en u kunt het naar een andere zone bewegen. 90° D Opmerking: Ga altijd door met de behandeling totdat u het `zone voltooid'-geluid hoort. Als u dit niet doet, leidt dit tot ongelijke behandelingen en suboptimale resultaten. 5. 3. 4 Behandellampjes en zoemend geluid · Continu groen licht en zoemend geluid: laserenergie wordt onafgebroken toegepast. Dit betekent dat u goed huidcontact hebt, dat het apparaat de juiste hoek heeft en dat u het met de juiste snelheid beweegt. 90° · Knipperend groen licht en zoemend geluid: de laser is onderbroken. Zorg ervoor dat de behandelkop volledig huidcontact heeft, de juiste hoek heeft en met de juiste snelheid wordt bewogen. 24 6 Hoe uw huid op de behandelingen reageert 6. 1 Zonbescherming Blootstelling aan de zon kan ongewenste pigmentatie veroorzaken, vooral tussen de behandelingen in, wanneer uw huid gevoeliger is voor UV-licht. U kunt uw huid als volgt beschermen en het celvernieuwingsproces bevorderen: · Vermijd significante blootstelling aan de zon (bijv. [. . . ] Als de statusindicator blijft knipperen, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam. Het batterijlampje brandt niet wanneer ik de adapter in het stopcontact plaats. U hebt de kleine stekker niet goed in de aansluitopening van het apparaat geplaatst, of u hebt de adapter niet goed in het stopcontact geplaatst. Geen actie vereist. U kunt doorgaan met uw behandeling. Zorg ervoor dat u de kleine stekker goed in de aansluitopening van het apparaat plaatst en de adapter goed in het stopcontact plaatst. 35 Ne De RL AN DS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Probleem Mogelijke oorzaak Het stopcontact werkt niet. Oplossing Controleer dit door een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SC5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SC5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag