Gebruiksaanwijzing PHILIPS SC2001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC2001. Wij hopen dat dit PHILIPS SC2001 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SC2001 te teleladen.


PHILIPS SC2001 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7948 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SC2001 (3912 ko)
   PHILIPS SC2001 BROCHURE (1442 ko)
   PHILIPS SC2001 (7862 ko)
   PHILIPS SC2001 ANNEXE 1 (2384 ko)
   PHILIPS SC2001 BROCHURE (1556 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SC2001

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] , Wenn die Akkus vollständig geladen sind, leuchtet die Ladeanzeige ununterbrochen grün. Die zu behandelnden hautpartien vorbereiten 1 Rasieren Sie die zu behandelnden Hautpartien, solange die Haare nachwachsen. 4 Drücken Sie die Taste %, um die Intensität zu verstärken, bzw. Die integrierten Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden können. [. . . ] opmerking: Zie voor meer bijzonderheden over ongewenste huidreacties `Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in hoofdstuk `Het apparaat gebruiken. Het apparaat gebruiken Scheer het gebied dat u wilt behandelen voordat u het apparaat gebruikt (zie hoofdstuk `Klaarmaken voor gebruik'). Als de behandeling op enig moment onverdraaglijk pijnlijk wordt, verlaag dan de lichtintensiteitsinstelling tot de behandeling weer aangenaam aanvoelt. Stop de behandeling onmiddellijk als u huidreacties waarneemt die erger zijn dan een beetje roodheid en lees `Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in dit hoofdstuk. Eerste gebruik We adviseren u een huidtest uit te voeren op het gebied dat u wilt behandelen als u het apparaat voor het eerst gebruikt. Zo stelt u vast hoe uw huid reageert op de behandeling en u raakt gewend aan de behandeling op basis van licht. , Het intensiteitslampje 1 gaat automatisch branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld op de standaardintensiteit 1. 3 Geef een flits af op de laagste aanbevolen intensiteit voor uw huidtype. 4 Verhoog de instelling steeds met een niveau binnen het aanbevolen bereik voor uw huidtype en geef voor ieder niveau een flits af zolang dit aangenaam (niet pijnlijk) aanvoelt. Als de huid reacties vertoont, kies dan de hoogste instelling die niet tot huidreacties heeft geleid voor volgende gebruikssessies. Verder gebruik 1 Reinig voorafgaand aan iedere behandeling het verwijderbare venster, filterglas en metalen oppervlak van Philips Lumea. Het intensiteitslampje 1 gaat automatisch branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld op de standaardintensiteit 1. Opmerking: Het is normaal dat het apparaat warm wordt tijdens het gebruik. 3 Begin iedere behandeling met het zeer zorgvuldig kiezen van de lichtintensiteit op basis van de gevoeligheid van uw huid en wat u op dat moment als aangenaam ervaart. Uw huid kan om uiteenlopende redenen op verschillende dagen/ momenten verschillend reageren. Zie `Mogelijke bijwerkingen en huidreacties' in dit hoofdstuk voor meer informatie. , Elke keer dat u op de knop drukt, begint het bijbehorende intensiteitslampje te knipperen. 5 Plaats het apparaat loodrecht op de huid zodat het verwijderbare venster en de veiligheidsring contact hebben met de huid. opmerking: De veiligheidsring beschikt over contactschakelaars die gezamenlijk het veiligheidssysteem van het apparaat vormen. Deze veiligheidsring voorkomt dat het apparaat onopzettelijk flitst terwijl er geen contact met de huid is. , Wanneer alle contactschakelaars van de veiligheidsring in het apparaat zijn gedrukt, gaat het `klaar om te flitsen'-lampje aan de achterkant van het apparaat branden. Wanneer het `klaar om te flitsen'-lampje brandt, is het apparaat klaar om te flitsen. [. . . ] Oplossing Scheer de te behandelen gebieden altijd voordat u het apparaat gebruikt. Als het scheren huidirritaties veroorzaakt, trim het haar dan zo kort mogelijk en gebruik een instelling die aangenaam aanvoelt. Als het filterglas in het lichtvenster beschadigd is, moet u het apparaat niet meer gebruiken. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land, uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SC2001

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SC2001 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag