Gebruiksaanwijzing PHILIPS SBT75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SBT75. Wij hopen dat dit PHILIPS SBT75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SBT75 te teleladen.


PHILIPS SBT75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (212 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)
   PHILIPS SBT75 (213 ko)
   PHILIPS SBT75 QUICK START GUIDE (502 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SBT75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. Gebruik uitsluitend door de fabrikant JHVSHFLÀFHHUGH WRHEHKRUHQDFFHVVRLUHV Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. [. . . ] Druk hier 8 seconden op om alle verbindingsgegevens te verwijderen die op de Bluetooth-module zijn opgeslagen. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: ‡ Apparaat ‡ 1 USB-kabel ‡ Snelstartgids ‡ d DC IN 5 V-1 A ‡ Laad uw Bluetooth-luidspreker via de USB-kabel op. g Bluetooth-indicator ‡ Brandt wanneer de luidspreker is verbonden met een Bluetoothcompatibel apparaat. ‡ Knippert wanneer Bluetooth-koppeling is verbroken. 6 NL 3 Aan de slag Let op ‡ Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Ingebouwde batterij De luidspreker werkt ook op de ingebouwde oplaadbare batterij. De ingebouwde batterij opladen: ‡ Sluit de luidspreker aan op een stopcontact. Opmerking ‡ Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-kabel om de batterij op te laden. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ Inschakelen ‡ Schakel ON/OFF op de luidspreker naar de stand ON. » De Bluetooth-indicator knippert (blauw). Stroom aansluiten Let op ‡ Het product kan beschadigd raken!Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant van de luidspreker staat. Overschakelen naar de standbymodus De luidspreker schakelt naar stand-bymodus in de volgende situaties. ‡ In Bluetooth-modus: geen audiosignaal van uw Bluetooth-apparaat gedurende 15 minuten. ‡ In de MP3 Link-modus: geen audiosignaal gedetecteerd gedurende 15 minuten. ‡ Het batterijniveau is laag. Opmerking ‡ De Bluetooth-verbinding wordt beëindigd wanneer de luidspreker overgaat in de stand-bymodus. U kunt de gedurende 2 luidspreker weer inschakelen door seconden ingedrukt te houden. Sluit de netspanningsadapter aan op: ‡ de aansluiting voor netvoeding op de achterkant van de luidspreker. 1A NL 7 4 Afspelen Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat U kunt via deze luidspreker naar een Bluetoothapparaat luisteren. Opmerking ‡ Het effectieve werkbereik tussen de luidspreker en het Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. Afspelen vanaf een PC U kunt ook naar audio luisteren via Bluetooth op een PC. Opmerking ‡ Controleer voor het koppelen of u op de PC een Bluetooth-driver hebt geïnstalleerd. ‡ De onderstaande stappen zijn alleen voor besturingssysteem Windows 7. [. . . ] Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. Geen stroom ‡ Wanneer u alleen de ingebouwde batterij gebruikt, zorg er dan voor dat het vermogen voldoende is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SBT75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SBT75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag