Gebruiksaanwijzing PHILIPS SBA1610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SBA1610. Wij hopen dat dit PHILIPS SBA1610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SBA1610 te teleladen.


PHILIPS SBA1610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SBA1610 (608 ko)
   PHILIPS SBA1610 (608 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SBA1610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, zorgt u dat het product niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, bij het product worden geplaatst. [. . . ] Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. nL 6 Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. [. . . ] Controleer of de batterijen helemaal zijn opgeladen en op de juiste wijze zijn geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SBA1610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SBA1610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag