Gebruiksaanwijzing PHILIPS SB4B1927CB/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SB4B1927CB/00. Wij hopen dat dit PHILIPS SB4B1927CB/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SB4B1927CB/00 te teleladen.


PHILIPS SB4B1927CB/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SB4B1927CB/00 (1777 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SB4B1927CB/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijk Deze elektronische gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die de Philips cloud monitor base gebruikt. Neem uw tijd om deze gebruikershandleiding te lezen voordat u de cloud monitor base gebruikt. Deze bevat belangrijke informatie en opmerkingen betreffende de bediening van uw monitor. Deze Philips-garantie is van toepassing, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze gebruikt werd, in overeenstemming met de bedieningsinstructies en na overhandiging van de oorspronkelijke factuur of het ontvangstbewijs dat de datum van aankoop, de naam van de dealer en het productienummer van het product aangeeft. [. . . ] U kunt de sessieparameters ook instellen met de Administrative Web Interface. € Connection Type (Verbindingstype) Als u een rechtstreeks verbindingstype voor sessies selecteert op de pagina Sessie, verschijnen specifieke configuratie-opties. • DNS Name or IP Address (DNS-naam of IP-adres) Typ het IP-adres of de DNS-naam voor de host. U kunt de taalparameters ook instellen met de Administrative Web Interface. Dit heeft geen invloed op de taalinstelling voor de feitelijke gebruikerssessie. Als de gebruiker een sessie start, wordt deze instelling door de virtuele machine bepaald. Als het Windows Group Policy Object (GPO) is ingesteld om wijzigen van de toetsenbordindeling toe te staan, wordt de instelling toegepast tijdens de sessie van de gebruiker. Als de Windows GPO niet is ingesteld om de instelling toe te staan, wordt de instelling niet toegepast. Firmware van de cloud monitor base Tabblad OSD Op de pagina OSD kunt u de time-out voor de schermbeveiliging instellen met de parateter On Screen Display (Schermweergave). € Screen-Saver Timeout (Time-out schermbeveiliging) Stel de time-out in voor de schermbeveiliging voordat de client de aangesloten schermen in de energiespaarstand zet. Tabbla Display (Scherm) Op de pagina Scherm kunt u de negeermodus voor Extended Display Identification Data (EDID) instellen. Bij normaal gebruik stuurt de GPU in de hostcomputer een query naar een monitor die met de zero client is verbonden om de mogelijkheden van de monitor te bepalen. Onder bepaalde omstandigheden kan een monitor op zo'n manier met een client zijn verbonden dat de client de EDID-informatie niet kan lezen, bijvoorbeeld bij verbinding via bepaalde KVM-apparaten. De opties op deze pagina stellen de client in zodat standaard EDID-informatie naar de GPU wordt gezonden. Door schermnegeren in te schakelen, wordt de standaard scherminformatie voor de monitor gebruikt die mogelijk niet compatibel is voor de aangesloten monitor, wat een zwart monitorscherm oplevert. Firmware van de cloud monitor base Schakel schermnegeren alleen in als geldige EDID-informatie ontbreekt en als de kenmerken van het monitorscherm bekend zijn. • Enable display override (Scherm negeren instellen) Deze optie is bedoeld voor legacy-systemen. Dit stelt de client in op het verzenden van standaard EDID-informatie naar de host als een monitor niet wordt gedetecteerd of niet met de client is verbonden. In versies van Windows voorafgaand aan Windows 7 werd er van uitgegaan dat geen monitoren waren aangesloten als de host niet over EDID-informatie beschikte en werd de controle niet opnieuw uitgevoerd. Deze optie zorgt er voor dat de host altijd over EDIDinformatie beschikt als de client in sessie is. De volgende standaardresoluties worden gemeld als deze optie is ingeschakeld: • 800x600 bij 60 Hz • 1024x768 bij 60 Hz (eigen resolutie gemeld) • 1280x800 bij 60 Hz • 1280x960 bij 60Hz • 1280x1024 bij 60 Hz. € 1600x1200 bij 60 Hz • 1680x1050 bij 60 Hz • 1920x1080 bij 60 Hz • 1920x1200 bij 60 Hz 19 3. [. . . ] € Enable right click on hold (Rechtsklikken bij vasthouden emuleren) Selecteer dit selectievakje zodat gebruikers rechtsklikken kunnen emuleren als ze het scherm een paar seconden aangeraakt houden. € Right click delay (Vertraging rechtsklikken) Schuif de aanwijzer naar een positie tussen Lang en Kort om te bepalen hoe lang een gebruiker het scherm moet aanraken om een rechtsklik te emuleren. € Touch screen calibration (Aanraakscherm kalibreren) Als u het aanraakscherm voor het eerst met de zero client verbindt, start het kalibratieprogramma. Raak op het aanraakscherm elk van de drie doelen aan als ze verschijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SB4B1927CB/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SB4B1927CB/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag