Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA5DOT04ONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA5DOT04ONS. Wij hopen dat dit PHILIPS SA5DOT04ONS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA5DOT04ONS te teleladen.


PHILIPS SA5DOT04ONS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (559 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA5DOT04ONS (554 ko)
   PHILIPS SA5DOT04ONS QUICK START GUIDE (1266 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA5DOT04ONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Model number and Serial number La data di acquisto, numero di modello e numero di serie La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit De datum van aankoop, modelnummer en serienummer Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny A data de compra, número do modelo e número de série , Dátum zakúpenia, císlo modelu a sériové císlo Fecha de compra y número del modelo y número de serie Inköpsdatum, modellnummer och serienummer Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer Date of Purchase, Model number and Serial number North America Canada 1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish) 1-888-744-5477 11 4544 2047 0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo) 600 744 5477 01 800 504 6200 Free Date of Purchase, Model number and Serial number USA Free Tarifa local Grátis Preço local Tarifa local Gratis Date of Purchase, Model number and Serial number Fecha de compra y número del modelo y número de serie A data de compra, número do modelo e número de série South America Argentina Brazil Chile Mexico Fecha de compra y número del modelo y número de serie Fecha de compra y número del modelo y número de serie Asia China Hong Kong Korea Thailand 4008 800 008 2619 9663 02 709 1200 66 2 652 8652 ii Inhoud 1 2 2. 1 2. 2 2. 3 Belangrijke veiligheidsvoorschiften Uw nieuwe speler What is meegeleverd Optionele accessoires Registreer uw product 3 7 7 7 7 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 4. 1 3. 4. 2 Beginnen Overzicht van toetsen en aansluitingen Hoofdmenu Installeren Aansluiten en opladen Gebruik de meegeleverde USB-kabel Batterijniveau-indicator 8 8 9 9 10 10 11 3. 5 3. 6 3. 7 3. 7. 1 Overzetten van muziek en foto's Video overzetten Genieten In- en uitschakelen 11 12 13 13 4 4. 1 4. 1. 1 4. 1. 2 4. 1. 3 4. 1. 4 Foto's en muziek organiseren en overzetten met Windows Media Player 11 14 Opmerking over Windows Media Player 11 Alvorens Windows Media Player 11 te installeren (optioneel) Installeren van Windows Media Player 11 Terugkeren naar de vorige versie van Windows Media Player Meer informatie over het herstellen van een vorige versie van Windows Media Player 14 15 16 19 20 4. 2 4. 2. 1 4. 2. 2 4. 2. 3 4. 2. 4 Overzetten van muziek en foto's 20 Muziek en foto's toevoegen aan de Windows Media Playermediabibliotheek 21 Schakelen tussen muziek- en fotobibliotheek in Windows Media Player en uw speler 22 Rip songs van een cd 23 Muziek online kopen 25 4. 3 4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 3. 4 4. 3. 5 4. 3. 6 De inhoud van de Windows Media met uw speler synchroniseren Uw speler instellen Schakelen tussen automatisch en handmatig synchroniseren Bestanden met prioriteit automatische synchroniseren Selecteer bestanden en playlist voor handmatig synchroniseren Shuffle sync bestanden op uw speler handmatig Bestanden van uw speler naar uw computer overzetten 26 26 27 27 28 30 31 4. 4 4. 4. 1 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 4 Beheer van Windows Media Player Playlist Een normale playlist aanmaken Een automatische afspeellijst aanmaken Een afspeellijst bewerken Afspeellijst naar uw speler overzetten 31 31 32 33 35 4. 5 4. 5. 1 4. 5. 2 Uw bestanden en afspeellijsten beheren in Windows Media Player 35 Muziek of foto's zoeken met Windows Media Player 35 Bestanden en playlists verwijderen uit de Windows Media Playermediabibliotheek 35 1 Inhoud 4. 5. 3 4. 5. 4 4. 5. 5 4. 5. 6 Bestanden en playlists van uw speler verwijderen Albumkunst toevoegen of veranderen Informatie van songs bewerken via Windows Media Player Uw speler formatteren met Windows Media Player 35 36 37 38 5 5. 1 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 3 5. 1. 4 Gedetailleerde aanwijzingen Muziekmodus Bedieningstoetsen Uw muziek zoeken Albumhoes Weergavestand 39 39 39 40 41 41 5. 2 5. 3 5. 3. 1 5. 3. 2 5. 3. 3 5. 3. 4 5. 3. 5 Geluidsinstellingen Playlist on the go Nummers aan playlist on the go toevoegen Playlists on the go afspelen Playlists on the go opslaan Playlists on the go legen Nummers van Playlist on the go verwijderen 42 42 43 43 44 44 45 5. 4 5. 5 5. 5. 1 5. 5. 2 5. 5. 3 Meest afgespeeld Andere playlists Playlist van uw speler verwijderen Uw nummers een waarderingscore geven Wordt nu afgespeeld 45 46 46 46 47 5. 6 5. 6. 1 5. 6. 2 Video's Zoek uw video's Bedieningstoetsen 48 48 49 5. 7 5. 7. 1 5. 7. 2 5. 7. 3 5. 7. 4 5. 7. 5 5. 7. 6 5. 7. 7 Foto's Foto's van uw computer naar uw speler overzetten Foto's van uw speler naar uw computer overzetten Foto's op uw speler vinden Slideshow Een diavoorstelling starten Aanpassen instellingen diavoorstelling Muziek diavoorstelling 50 50 50 51 51 51 52 52 5. 8 5. 9 5. 9. 1 5. 9. 2 5. 9. 3 5. 9. 4 5. 9. 5 5. 9. 6 Bestanden wissen Radio De hoofdtelefoon aansluiten Selecteer uw FM-regio Automatisch afstemmen Een voorkeuzezender beluisteren Handmatig afstemmen Een zender als voorkeuzezender opslaan 53 53 53 53 54 54 54 55 5. 10 5. 11 Instellingen Databestanden op uw speler opslaan 55 58 6 6. 1 Uw speler bijwerken Veel gestelde vragen Technische gegevens Glossarium 59 60 63 65 Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is 59 7 8 9 2 1 Belangrijke veiligheidsvoorschiften Algemeen onderhoud Om schade of storingen te voorkomen: · Het toestel niet blootstellen aan warmtebronnen zoals verwarmingsapparatuur of aan direct zonlicht. · Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen. De hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak niet aan water blootstellen om mogelijk schade te voorkomen. [. . . ] Om dit probleem te voorkomen, de stappen 1 tot 7 uitvoeren in 4. 1. 4 Meer informatie over het terugkeren naar de vorige versie van Windows Media Player. 26 4. 3. 2 Schakelen tussen automatisch en handmatig synchroniseren Nadat uw speler de eerste keer is ingesteld kunt u desgewenst schakelen tussen automatisch en handmatig synchroniseren. 1 Klik op de pijl op het tabblad Sync (Synchroniseren) en selecteer Philips GoGear SA51xx > Set Up Sync (Synchroniseren instellen). 2 Selecteer of deselecteer het aanvinkvakje Sync this device automatically (Dit apparaat automatisch synchroniseren). 4. 3. 3 Bestanden met prioriteit automatische synchroniseren Als Windows Media Player uw apparaat automatisch synchroniseert, kunt u aangeven om niet de hele mediabibliotheek te synchroniseren. U kunt aangeven wat u wilt synchroniseren van de bestaande playlists of een nieuwe playlist aanmaken. Als u de speler de volgende keer op uw computer aansluit, worden de geselecteerde playlists automatisch naar de speler gesynchroniseerd. 1 Klik op de pijl op het tabbled Sync (Synchroniseren) en selecteer Philips GoGear SA51xx > Set Up Sync (Synchroniseren instellen). > Het dialoogvenster van Device Setup (Apparaat instellen) verschijnt. 2 Ga in het venster Available playlists (Beschikbare afspeellijst) naar de bestaande playlists die u wilt synchroniseren en klik op Add (Toevoegen). 27 3 Om een playlist aan te maken, op New Auto Playlist (Automatische afspeellijst) klikken en de aanwijzingen op het scherm volgen om de criteria voor de bestanden in de autoplaylist aan te geven (voor bijzonderheden over het aanmaken van een autoplaylist zie 4. 4. 2 Een automatische afspeellijst aanmaken. 4 Klik om een afspeellijst te wissen op de afspeellijst in de lijst Playlists to sync (Afspeellijst die worden gesynchroniseerd) en klik vervolgens op Remove (Verwijderen). 5 In het venster Playlists to sync (Afspeellijst die worden gesynchroniseerd) de playlist selecteren en op de pijl Priority (Prioriteit) klikken om ze te herschikken in de volgorder waarin u ze wilt synchroniseren. > Als uw speler vol is voordat het synchroniseren voltooid is, worden de bestanden en playlists met een lagere prioriteit op de lijst niet gesynchroniseerd. Tip Als uw speler een beperkte opslagruimte heeft, of indien de mediabibliotheek te groot geworden is voor uw speler, shuffle de bestanden in de playlist die gesynchroniseerd moeten worden. Klik hiervoor op het aanvinkvakje Shuffle what syncs (Shuffle welke syncs). 4 Ga naar het bestand of de playlist die u wilt overzetten van uw speler naar uw computer. 5 Klik met de rechter muiskop op het bestand of the playlist en selecteer Copy from Device (Kopieëren van apparaat). 4. 4 Beheer van Windows Media Player Playlist Met een playlist kunt u elke gewenste combinatie van muziek en foto's maken zodat u urenlang van beeld en geluid kunt genieten. U kunt een normale of automatische playlist aanmaken met muziek, foto's of beide met de Windows Media Player 11. 4. 4. 1 Een normale playlist aanmaken 1 Klik op de pijl onder het Library (Mediabibliotheek) tabblad en selecteer Create Playlist (Afspeellijst maken). > Untitled Playlist (Naamloze afspeellijst) verschijnt in de lijst. 31 2 Klik op Untitled Playlist (Naamloze afspeellijst) en voer een nieuwe naam in voor de playlist. 3 Voeg items aan de playlist toe door bestanden van het inhoudvenster naar het lijstvenster te slepen. Tip Klik om te schakelen tussen de muziek- en fotobibliotheek op de pijl links bovenin de Windows Media Player en selecteer de gewenste categorie. 4 Klik als u alle items aan de playlist heeft toegevoegd op Save Playlist (Afspeellijst opslaan). 4. 4. 2 Een automatische afspeellijst aanmaken Windows Media Player kan automatisch een playlist aanmaken die gebaseerd is op verschillende criteria. 1 Klik op de pijl onder het Library (Mediabibliotheek) tabblad en selecteer Create Auto Playlist (Automatische afspeelijst maken). > Een dialoogvenster New Auto Playlist (Nieuwe automatische afspeellijst) verschijnt. 32 2 Voer een naam in voor de autoplaylist. 3 Klik op het eerste groene plusteken en selecteer het eerste criteria van het pull-down menu. 4 Klik op de onderstreepte woorden om uw criteria verder te specificeren. 5 Klik op het twee en derde groene plusteken om meerdere criteria aan te geven voor uw autoplaylist. 6 Klik na voltooiing op OK. 4. 4. 3 Een afspeellijst bewerken U kunt een eerder aangemaakte playlist bewerken. [. . . ] Mijn speler blijft hangen 1 In het onwaarschijnlijke geval dat uw speler blijft hangen, als volgt te werk gaan. Steek een pen of ander puntig voorwerp in de reset-opening aan de achterkant van de speler. 2 Als dit geen effect heeft, de batterij minstens 4 uur opladen en de speler nogmaals inschakelen of resetten. Als dit niet werkt, dan dient u uw speler wellicht te repareren met Philips Device Manager. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA5DOT04ONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA5DOT04ONS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag