Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA4ARA08KF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA4ARA08KF. Wij hopen dat dit PHILIPS SA4ARA08KF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA4ARA08KF te teleladen.


PHILIPS SA4ARA08KF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA4ARA08KF (773 ko)
   PHILIPS SA4ARA08KF QUICK START GUIDE (697 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA4ARA08KF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storing veroorzaken. Altijd een kopie van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat beschikbaar houden. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf. · Uw bestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheren (overzetten, wissen, enz. ) om problemen te voorkomen! [. . . ] 2 Klik op de pijl op het Library (Mediabibliotheek) tabblad en selecteer Add to Library (Aan mediabibliotheek toevoegen). > Het dialoogvenster Add to Library (Aan mediabibliotheek toevoegen) verschijnt. 3 Klik op <<Advanced Options (<< Geavanceerde opties) voor meer keuzes. 19 4 Klik op Add. . . (Toevoegen. . . ) > Een dialoogvenster om een map toe te voegen verschijnt. 5 Selecteer de map waarin de muziek of foto's bewaard worden en klik op OK. > Windows Media Player doorzoekt de mappen en voegt beschikbare muziek of foto's toe aan de mediabibliotheek. Tip Windows Media Player is ingesteld om bestanden die kleiner zijn dan 100Kb over te slaan. Om bestanden af te spelen die kleiner zijn dan 100Kb kunt u de standaard instelling in Add to library (Toevoegen aan mediabibliotheek) veranderen. 4. 2. 2 Schakelen tussen muziek- en fotobibliotheek in Windows Media Player en uw speler Om te schakelen tussen de muziek- en fotobibliotheek, op de pijl links bovenin de Windows Media Player drukken en de gewenste categorie selecteren. 20 4. 2. 3 Rip songs van een cd Als u muziek van een cd wilt overzetten naar uw speler, moet u eerst een digitale kopie van de muziek op uw pc aanmaken. 2 Klik op de pijl op het Rip (Rippen) tabblad en selecteer Format (Formaat) om het gewenste formaat te selecteren. 3 Klik op de pijl op het Rip (Rippen) tabblad en selecteer Bit Rate (Bitrate) om de gewenste bit rate te selecteren. Tip Een hogere bitrate resulteert is een betere geluidskwaliteit maar ook in een groter bestand. Het aanbevolen formaat voor uw Player (speler) is 128kbps MP3 of 64kbps WMA. 21 4 Plaats een audio-cd in de cd-houder van uw computer. Klik om deze instelling te veranderen op de pijl op het Rip (Rippen) tabblad en Rip CD Automatically When Inserted (Cd na plaatsen in station automatsiche rippen) > Never (Nooit) selecteren. Belangrijk Zorg ervoor dat u op het internet aangesloten bent alvorens met rippen te beginnen zodat Windows Media Player de album- en trackinformatie kan downloaden van de online muziek database. Als uw computer niet op het internet is aangesloten, moet de album- en trackinformatie handmatig ingevoerd worden. Omdat Windows Media Speler mogelijk niet in elk geval de song correct identificeert en de online muziek database niet altijd de juiste informatie heeft (dat geldt vooral voor nieuwe albums of voor albums van minder bekende artiesten) kan het nodig zijn dat u album- en trackinformatie handmatig moet invoeren of bijwerken. Als u de speler de volgende keer op uw computer aansluit, worden de geselecteerde playlists automatisch naar de speler gesynchroniseerd. 1 Klik op de pijl op het tabbled Sync (Synchroniseren) en selecteer Philips GoGear SA60xx > Set Up Sync (Synchroniseren instellen). > Het dialoogvenster van Device Setup (Apparaat instellen) verschijnt. 2 Ga in het venster Available playlists (Beschikbare afspeellijst) naar de bestaande playlists die u wilt synchroniseren en klik op Add (Toevoegen). 25 3 Om een playlist aan te maken, op New Auto Playlist (Automatische afspeellijst) klikken en de aanwijzingen op het scherm volgen om de criteria voor de bestanden in de autoplaylist aan te geven (voor bijzonderheden over het aanmaken van een autoplaylist zie 4. 4. 2 Een automatische afspeellijst aanmaken. 4 Klik om een afspeellijst te wissen op de afspeellijst in de lijst Playlists to sync (Afspeellijst die worden gesynchroniseerd) en klik vervolgens op Remove (Verwijderen). 5 In het venster Playlists to sync (Afspeellijst die worden gesynchroniseerd) de playlist selecteren en op de pijl Priority (Prioriteit) klikken om ze te herschikken in de volgorder waarin u ze wilt synchroniseren. > Als uw speler vol is voordat het synchroniseren voltooid is, worden de bestanden en playlists met een lagere prioriteit op de lijst niet gesynchroniseerd. Tip Als uw speler een beperkte opslagruimte heeft, of indien de mediabibliotheek te groot geworden is voor uw speler, shuffle de bestanden in de playlist die gesynchroniseerd moeten worden. Klik hiervoor op het aanvinkvakje Shuffle what syncs (Shuffle welke syncs). Elke keer als u de speler nu op de computer aansluit worden de bestanden op uw speler verwijderd en nieuwe bestanden (van het venster Playlists to sync (Afspeellijst die worden gesynchroniseerd)) worden naar het apparaat overgezet. 4. 3. 4 Selecteer bestanden en playlist voor handmatig synchroniseren Als u handmatig synchroniseert, moet eerst een lijst met bestanden en playlists aangemaakt worden. U kunt met shuffle ook aangeven welke playlists naar de speler gesynchroniseerd moeten worden. 2 De speler inschakelen en op de computer aansluiten met de meegeleverde USB-kabel. 4 Sleep de bestanden en playlists die u wilt synchroniseren van het inhoudvenster naar het venster met de Synchroniseringslijst. [. . . ] Een softwareprogramma met de naam Philips Device Manager beheert de firmwarestatus van uw speler en waarschuwt u als er nieuwe firmware beschikbaar is. Installeer Philips Device Manager vanaf de meegeleverde cd of download de nieuwste versie van www. philips. com/support. Als de Philips Device Manager geïnstalleerd is en de speler op uw computer wordt aangesloten, zal de Philips Device Manager automatisch verbinding maken met het internet en controleren of er updates zijn. 6. 1 Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is 1 Sluit uw speler aan op de computer. 2 Start de Philips Device Manager via Start > Programma's > Philips Device Manager. 3 4 5 3 Selecteer uw apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA4ARA08KF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA4ARA08KF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag