Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04WA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04WA. Wij hopen dat dit PHILIPS SA3MXX04WA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04WA te teleladen.


PHILIPS SA3MXX04WA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1030 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA3MXX04WA QUICK START GUIDE (446 ko)
   PHILIPS SA3MXX04WA (1010 ko)
   PHILIPS SA3MXX04WA BROCHURE (1491 ko)
   PHILIPS SA3MXX04WA QUICK START GUIDE (434 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA3MXX04WA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product op www. philips. com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SA3MXX02 SA3MXX04 SA3MXX08 FM-radio K/02 KN/02 W/02 WN/02 A/93 B/93 K/93 P/93 K/97 W/97 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinformatie Algemeen onderhoud Het product recyclen 4 4 6 8 8 8 8 7 Opnamen Audio/spraak opnemen Opnamen beluisteren Een of meerdere opnamen verwijderen Uw opnamen naar een computer uploaden 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 21 22 22 2 Uw nieuwe speler Wat zit er in de doos?Software op de speler Bestanden op de speler 8 Instellingen Afspeelmodus Geluidinstellingen Display-instellingen Thema Timer scherm uit Scherm draaien Taal Informatie Fabrieksinstellingen 3 Aan de slag 9 Opladen 9 Eerste installatie 9 De speler in- of uitschakelen 10 Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 9 De MIX bijwerken Handmatig controleren/firmware bijwerken 4 Overzicht Bediening Beginscherm Toetsen vergrendelen/ontgrendelen Scherm aan/uit 10 Problemen oplossen 11 Technische gegevens 5 Muziek Muziek op uw PC beheren Muziekbestanden ordenen Bestanden overbrengen in Windows Verkenner Muziekbestanden toevoegen of verwijderen Muziek vinden op de speler Muziek vinden door middel van informatie over nummers Muziek vinden door middel van de bestandsmap Muziek afspelen Systeemvereisten 6 FM-radio Afstemmen op radiozenders Naar FM-radio luisteren Voorkeuzezenders opslaan Hulp nodig?Ga naar www. philips. com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste softwareupdates en antwoorden op veelgestelde vragen. NL 3 Ned erla nd s 1 Belangrijke veiligheidsinformatie Algemeen onderhoud De vertaling van dit document is puur ter referentie. [. . . ] Neither the name of the Xiph. org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Het product recyclen Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een 6 NL kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Waarschuwing · Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd. · De volgende verwijderingsinstructies zijn stappen die u alleen aan het eind van het de levensduur van het product dient uit te voeren. Mededeling voor de Europese Unie Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Om de werking en de veiligheid van uw product te garanderen, dient u uw product naar een officieel inzamelingspunt of servicecentrum te brengen waar een deskundige de batterij kan verwijderen zoals weergegeven: NL 7 Ned erla nd s Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de software te voltooien. Opmerking Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen De speler beschikt over een functie waarmee het apparaat zichzelf automatisch in stand-by zet en uitschakelt zodat batterijstroom kan worden bespaard. Na 10 minuten in de niet-actieve modus (er wordt niets afgespeeld en er wordt niet op een knop gedrukt), wordt de speler uitgeschakeld. · Voor de installatie dient u akkoord te gaan met de licentievoorwaarden. De speler in- of uitschakelen Houd / ingedrukt totdat de speler wordt inof uitgeschakeld. 10 NL 4 Overzicht Bediening ingedrukt houden: de speler inof uitschakelen drukken: alle knoppen vergrendelen/ontgrendelen drukken: hiermee gaat u één b niveau terug ingedrukt houden: terug naar het beginscherm c MIC microfoon d RESET als het scherm niet meer reageert op het indrukken van toetsen, duwt u de punt van een balpen in deze opening hoofdtelefoonaansluiting van 3, 5 e mm display f a / g / / h i in de lijst met opties: drukken: naar de vorige/volgende optie gaan op het afspeelscherm: drukken: hiermee verhoogt/ verlaagt u het volume ingedrukt houden: hiermee kunt u het volume snel verhogen/ verlagen op het afspeelscherm: drukken: naar de vorige/volgende optie gaan ingedrukt houden: zoeken binnen het huidige bestand drukken: opties selecteren of het afspelen starten/onderbreken/ hervatten USB-aansluiting voor opladen en gegevensoverdracht Verwijder het klepje om de USBaansluiting te gebruiken NL 11 Ned erla nd s Beginscherm Menu Modus Muziek Handeling audiobestanden afspelen FM-radio afstemmen op FMradio Opnemen opnamen maken of beluisteren Mapweergave bestanden in mappen weergeven Instellingen de instellingen van de MIX aanpassen Nu afspelen het afspeelscherm weergeven Scherm aan/uit Om energie te besparen, wordt het scherm na de vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld als · er geen nieuwe actie wordt ondernomen op de MIX; en · er een waarde is gekozen bij > [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit]. De energiebesparende modus afsluiten · Druk op een willekeurige toets. · · Vanuit het beginscherm kunt u de functiemenu's openen door op de navigatietoetsen / en te drukken. Druk herhaaldelijk op om terug te gaan naar de vorige schermen, of houd ingedrukt om naar het beginscherm terug te keren. Toetsen vergrendelen/ ontgrendelen Wanneer de speler is ingeschakeld, kunt u de vergrendeling instellen om onbedoelde bediening te voorkomen. · Druk kort op / om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen. » Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram. 12 NL 5 Muziek Muziek op uw PC beheren Muziekbestanden ordenen Muziekbestanden ordenen aan de hand van informatie over nummers Wanneer de bestanden informatie (meta- of ID3-tag) bevatten, kunnen bestanden op de MIX automatisch worden gesorteerd op titel, artiest of album. Start de mediabeheersoftware om de bestandsinformatie te controleren of te bewerken. Selecteer het gewenste nummer en dubbelklik er vervolgens op om het te bewerken. Bestanden overbrengen in Windows Verkenner 1 2 Sluit de MIX aan op een computer. Ga op de PC op Deze computer of Computer en · Zoek de MIX · Zoek de gewenste muziekbestanden/-mappen. Sleep muziekbestanden/-mappen van de PC naar de MIX. Ned erla nd s 3 Muziekbestanden toevoegen of verwijderen 1 2 3 Sluit de MIX aan op een computer. Doe het volgende op de PC: · Als u bestanden/mappen wilt toevoegen, sleept u muziekbestanden/-mappen van de PC naar de MIX; · Als u bestanden/mappen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de selectie. Kies de optie Verwijderen wanneer u hierom wordt gevraagd. Muziekbestanden ordenen met behulp van bestandsmappen U kunt muziekbestanden ook naar wens in verschillende mappen ordenen. NL 13 Muziek vinden op de speler Muziek vinden door middel van informatie over nummers Kies in het beginscherm om muziek te vinden door middel van informatie over nummers (meta- of ID3-tag) (zie `Muziekbestanden ordenen' op pagina 13): [Alle nummers] · Tracks in alfabetische volgorde [Artiesten] · Artiesten in alfabetische volgorde · Albums in alfabetische volgorde · Tracks in albumvolgorde [Albums] · Albums in alfanumerieke volgorde · Tracks in albumvolgorde Muziek afspelen 1 2 Druk op te kiezen. » De informatie over het bestand en de afspeelstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm. 3 Tijdens het afspelen · Druk op om het afspelen te onderbreken en te hervatten. » Het afspeelscherm wordt enkele seconden later weergegeven. Muziek vinden door middel van de bestandsmap Selecteer in het beginscherm om muziek te zoeken op bestandsmap. (zie `Muziekbestanden ordenen' op pagina 13) Een muziekbestand kiezen op het afspeelscherm · Druk herhaaldelijk op en . Terugspoelen of vooruitspoelen binnen het huidige nummer · Houd in het afspeelscherm of ingedrukt. 14 NL 6 FM-radio Opmerking · Sluit de meegeleverde oortelefoons aan als u naar radiozenders luistert. [. . . ] De energiebesparende modus afsluiten · Druk op een willekeurige toets. Informatie Bij [Informatie] kunt u de volgende informatie over het apparaat krijgen: [Capaciteit:] [Vrije ruimte:] [Firmwareversie:] de hoeveelheid geheugen de beschikbare vrije ruimte de huidige firmwareversie. Controleer de firmwareversie wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite. Controleer de volledige productnaam wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite. de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor het apparaat. [Model:] Scherm draaien Selecteer bij [Beeldinstellingen] > [Scherm draaien] de optie [180°] of [0° (normaal)] om het display ondersteboven te keren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA3MXX04WA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA3MXX04WA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag