Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04LA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04LA. Wij hopen dat dit PHILIPS SA3MXX04LA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04LA te teleladen.


PHILIPS SA3MXX04LA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (996 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA3MXX04LA QUICK START GUIDE (731 ko)
   PHILIPS SA3MXX04LA (983 ko)
   PHILIPS SA3MXX04LA QUICK START GUIDE (832 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA3MXX04LA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak niet aan water blootstellen om mogelijk schade te voorkomen. · Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden. · Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid van het toestel kan storing veroorzaken. Altijd een kopie van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat beschikbaar houden. [. . . ] Systeemeisen: · · · · · · · Windows 2000, XP of Vista Pentium III 800MHz processor of hoger 128MB RAM 500MB ruimte op harde schijf Internetaansluiting (aanbevolen) Microsoft Internet Explorer 6. 0 of hoger USB-aansluiting 1 Plaats de met uw product meegeleverde cd in het cd-rom station van uw pc. 2 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de Philips Device Manager en Philips Media Converter te voltooien. De Philips Media Converter zet videoclips en JPEG-afbeeldingen om in geschikte formaten voor de speler. 3 Indien het installatieprogramma niet automatisch start, blader door de inhoud van de CD door gebruik van Windows Explorer en dubbelklik op het bestand dat eindigt op . exe. U kunt de inhoud van de cd downloaden van www. philips. com/support. 10 3. 4 Aansluiten en opladen Wanneer u de speler op de PC aanluit, laadt het automatisch op. 3. 4. 1 Gebruik de meegeleverde USB-kabel 1 Laad de speler gedurende tenminste 5 uren op alvorens hem voor de eerste maal te gebruiken. > De batterij* is na 4 uren voor 100% opgeladen en na 2 uren voor 80% opgeladen. 2 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de mini-USB-ingang aan de onderkant van de speler, en het andere einde op uw pc. Opmerking De speler is volledige geladen als de animatie voor het opladen stopt en verschijnt. De volledige geladen speler kan ongeveer 12 uren* muziek afspelen. 3. 4. 2 Batterijniveau-indicator Het batterijniveau wordt bij benadering als volgt aangegeven: Vol Twee-derde vol Halfvol Zwak Leeg Opmerking Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert het batterijen-bijnaleeg-scherm. De speler slaat alle instellingen en onvoltooide opnames op en schakelt in minder dan 60 seconden uit. * Herlaadbare batterijen hebben een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangt af van het gebruik en instellingen. 11 3. 5 Overzetten Uw speler verschijnt als een USB-opslagapparaat in de Windows Verkenner. Met de USBaansluiting kunt u bestanden beheren en muziek naar uw speler overzetten. . 4. 4. 2 Op een voorkeurzenden afstemmen 1 Selecteer Voorkeurzenders in het Radiomenu . 3 Druk op 1/2 om naar een andere preset te veranderen. 4 Voor fijnafstelfrequentie, druk snel op 3/4. Om de radio te verlaten, druk lang op . 19 4. 4. 3 Manueel op een radiozender afstemmen 1 Selecteer Handmatig afstemmen vanuit het menu Radio > Het weergavescherm wordt weergegeven. . . 4. 4. 4 Een nieuwe frequentie onder een preset opslaan 1 Stem af op de frequentie die u wenst op te slaan. Om de radio te verlaten, druk lang op . 4. 4. 5 Opnemen van radio wanneer de radio aan het spelen is 1 Druk eenmaal of meerdere keren op 2 Selecteer FM-opname starten. Om de radio te verlaten, druk lang op om naar het menu Radio te gaan. . 4. 4. 6 Opnemen van radio wanneer de radio niet aan het spelen is 1 Selecteer FM-opname starten vanuit het menu Radio 2 Druk op 3/4/1/2 om het FM-kanaal te selecteren. Om de radio te verlaten, druk lang op . . 20 4. 5 Opnames U kunt audio met de speler opnemen. Het gedeelte Overzicht van bediening en aansluitingen geeft u de locatie van de microfoon weer. 1 Selecteer in het hoofdmenu. 2 Selecteer Opname starten om te beginnen opnemen vanaf de microfoon. 4 Druk op om te stoppen en de opname op te slaan. > Uw opname zal op de speler worden opgeslagen. (Formaat bestandnaam: VOICEXXX. WAV waarbij XXX het opnamenummer is dat automatisch gegenereerd wordt. ). 5 U kunt het bestand vinden onder > Bibliotheek van opnames. Opmerking Om radio op te nemen, zie het gedeelte Radio. 4. 5. 1 Opnames afspelen Selecteer > Bibliotheek van opnames vanuit het hoofdmenu. [. . . ] · Als u de speler lange tijd niet heeft gebruikt kan de batterij leeg zijn. Als bovenstaande handelingen niet werken, is het mogelijk dat u de Device Manager (Apparaatbeheer) moet gebruiken om de speler te herstellen. 1 Start de Philips Device Manager (Apparaatbeheer) via Start > Programma's > Philips Digital Audio Player (Philips Digitale Audiospeler) > SA30XX > Philips SA30XX Device Manager (Philips SA30XX Apparaatbeheer) op uw pc. 3 Houd de toets ingedrukt totdat de Philips Device Manager de herstelmodus van uw speler herkent. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA3MXX04LA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA3MXX04LA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag