Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04BW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04BW. Wij hopen dat dit PHILIPS SA3MXX04BW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA3MXX04BW te teleladen.


PHILIPS SA3MXX04BW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1005 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA3MXX04BW (910 ko)
   PHILIPS SA3MXX04BW QUICK START GUIDE (476 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA3MXX04BW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Registreer uw product op www. philips. com/welcome Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SA3MXX02 SA3MXX04 SA3MXX08 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinformatie 4 Algemeen onderhoud 4 Het product en de ingebouwde accu recyclen 7 De speler synchroniseren met Philips Songbird 20 Automatisch of handmatig synchroniseren selecteren 20 Automatisch synchroniseren 21 Handmatig synchroniseren 21 2 Uw nieuwe speler Wat zit er in de doos?Software op de speler Bestanden op de speler 8 8 8 8 6 Muziek Muziek vinden op de speler Muziek vinden door middel van informatie over nummers Muziek vinden door middel van de bestandsmap SuperScroll Muziek afspelen 22 22 22 22 22 22 3 Aan de slag Opladen Philips Songbird installeren De speler in- of uitschakelen Automatisch op stand-by zetten en uitschakelen 9 9 9 10 10 7 Instellingen Afspeelmodus Geluidinstellingen Display-instellingen Thema Timer scherm uit Scherm draaien Taal Informatie Fabrieksinstellingen 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 4 Overzicht Bediening Beginscherm Toetsen vergrendelen/ontgrendelen Scherm aan/uit 11 11 12 12 12 5 Synchroniseren met de mediabibliotheek van een PC Mediabestanden van de PC importeren De bewaakte map instellen Mediabestanden importeren Inhoud ophalen van onlinebronnen Online zoeken In Philips Songbird zoeken Op metagegevens zoeken Op trefwoord zoeken Afspeellijsten maken in Philips Songbird Een afspeellijst maken De wachtrij als een afspeellijst opslaan Een afspeellijst afspelen Mediabestanden beheren in Philips Songbird Metagegevens bewerken Albumhoezen ophalen Mediabestanden uit de bibliotheek verwijderen 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 'H ÀUPZDUH ELMZHUNHQ PHW Philips Device Manager Problemen oplossen 25 26 27 27 9 10 Technische gegevens Systeemvereisten Hulp nodig?Ga naar www. philips. com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste softwareupdates en antwoorden op veelgestelde vragen. NL 3 1 Belangrijke veiligheidsinformatie Algemeen onderhoud De vertaling van dit document is puur ter referentie. [. . . ] Druk herhaaldelijk op om terug te gaan naar de vorige schermen, of houd ingedrukt om naar het beginscherm terug te keren. Toetsen vergrendelen/ ontgrendelen Wanneer de speler is ingeschakeld, kunt u de vergrendeling instellen om onbedoelde bediening te voorkomen. » Alle knoppen behalve de volumetoetsen worden vergrendeld en op het display verschijnt een vergrendelpictogram. 12 NL 5 Synchroniseren met de mediabibliotheek van een PC Met Philips Songbird kunt u: Uw mediaverzamelingen op een PC beheren De MIX synchroniseren met mediabibliotheek op uw PC Registreer de MIX op www. philips. com/ welcome. Selecteer de centrale map om de bestaande mediabestanden te zoeken en te importeren. » De centrale map wordt ingesteld als de bewaakte map voor Philips Songbird. iTunes-mediamap instellen Mediabestanden van de PC importeren De bewaakte map instellen Een centrale map maken Maak op de PC een centrale map waarin u alle mediabestanden kunt opslaan, bijvoorbeeld D:\ Songbird-media. Stel bij Philips Songbird de centrale map in als bewaakte map (`watch folder'). Telkens wanneer u Philips Songbird start, worden nummers toegevoegd aan of verwijderd uit Philips Songbird, zodat het programma gesynchroniseerd blijft met de centrale map. Eerste keer opstarten Wanneer u Philips Songbird voor de eerste keer opstart op een PC, voert u de instructies op het scherm uit om bestaande mediabestanden naar Philips Songbird te importeren: Selecteer de mediamap van iTunes om een bestaande iTunes-bibliotheek te importeren 1 2 3 4 Ga in Philips Songbird naar Tools (Extra) > Options. . . Selecteer Media Importer (Media importeren) en vervolgens het tabblad iTunes Importer (Importeren uit iTunes). Klik op de knop Import Library (Bibliotheek importeren) naast de locatie van de bibliotheek. » De software importeert de iTunesbibliotheek naar Philips Songbird. NL 13 De bewaakte map instellen Stel in Philips Songbird de bewaakte map als volgt in: Mediabestanden importeren Mediabestanden uit andere mappen importeren Ga in Philips Songbird naar File (Bestand) > Import Media (Media importeren) om mappen op de PC te selecteren. U kunt ook naar File (Bestand) > Import a playlist (Een afspeellijst importeren) gaan om afspeellijsten op de PC te selecteren. » Mediabestanden worden toegevoegd bij Afspeellijsten. Inhoud ophalen van onlinebronnen 1 2 3 4 Selecteer Tools (Extra) > Options (Opties). Selecteer bij Options (Opties) de optie Media Importer (Media importeren). Schakel bij Watch Folders (Mappen volgen) het selectievakje in zoals aangegeven. Klik op Browse (Bladeren) en selecteer de centrale map (bijvoorbeeld D:\Songbirdmedia) als bewaakte map. » Mediabestanden worden in Philips Songbird toegevoegd en verwijderd, net zoals u ze hebt toegevoegd aan of verwijderd uit de centrale muziekmap. U kunt de beschikbare onlineservices vinden onder Services in het bronselectievenster. Opmerking Neem een abonnement op de onlineservice en meld u aan bij uw account, voordat u inhoud van onlineservices downloadt of koopt. Sommige services zijn beschikbaar in bepaalde landen. 14 NL Online zoeken 1 Selecteer een onlineservice: Selecteer een optie onder Services; Of klik in het zoekvak op de pijl omlaag om een onlineservice te selecteren. » De webpagina van de onlinebron wordt geopend. 2 Zoek naar uw mediabestand. Gebruik indien nodig het zoekvak om een trefwoord in te voeren. a Afspeelvenster: klik op de knoppen om mediabestanden af te spelen in de mediabibliotheek van Philips Songbird. b Bronselectievenster: klik op een inhoudsbron om deze te selecteren; klik op / om subbronnen weer te geven of te verbergen. Bibliotheek: mediabibliotheek van Philips Songbird; Apparaten: speler die is aangesloten op de PC; Services: onlinemediabronnen; Afspeellijsten: afspeellijsten die u maakt of genereert in de mediabibliotheek van Philips Songbird. c Inhoudsvenster: inhoud in de huidige inhoudsbron weergeven. In Philips Songbird zoeken Philips Songbird is als volgt ingedeeld: NL 15 d Informatievenster: MashTape kan via internet eventueel beschikbare informatie over het afgespeelde mediabestand verzamelen. e Albumhoezenvenster: sleep de pijl omhoog om het venster weer te geven. 2 Klik op de tag die u op de balk met metagegevens wilt weergeven. :HHUJDYH ÀOWHUYHQVWHU , Q GH ZHHUJDYH YDQ KHW ÀOWHUYHQVWHU NXQQHQ mediabestanden door drie metagegevenstags ZRUGHQ JHÀOWHUG Op metagegevens zoeken In de mediabibliotheek van Philips Songbird worden mediabestanden gesorteerd op metagegevens. [. . . ] [Ondersteuningswebsite:] de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor het apparaat. Timer scherm uit De niet-actieve modus wordt ingeschakeld als u geen nieuwe acties uitvoert met de MIX. Na de vooraf ingestelde tijd wordt het nietactieve scherm automatisch uitgeschakeld. Als u batterijstroom wilt besparen, kiest u een lage waarde voor de tijdsduur. De tijdsduur instellen Selecteer bij [Beeldinstellingen] > [Timer scherm uit] een tijdsduur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA3MXX04BW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA3MXX04BW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag