Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA178. Wij hopen dat dit PHILIPS SA178 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA178 te teleladen.


PHILIPS SA178 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA178 QUICK START GUIDE (320 ko)
   PHILIPS SA178 (422 ko)
   PHILIPS SA178 (2362 ko)
   PHILIPS SA178 (422 ko)
   PHILIPS SA178 (947 ko)
   PHILIPS SA178 (2362 ko)
   PHILIPS SA178 (947 ko)
   PHILIPS SA178 (947 ko)
   PHILIPS SA178 Install Guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick start guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick start guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick start guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick Install Guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick Install Guide (325 ko)
   PHILIPS SA178 Quick Install Guide (325 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA178

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 2 Klik en markeer een of meerdere bestanden om ze heen en weer te kopiëren tussen de speler en de computer. Voltooi de overdracht met slepen-en-neerzetten. Koppel het apparaat voorzichtig Sluit de actieve toepassingen die op de speler worden uitgevoerd. Verwijder de speler op een veilige manier door op te klikken in de taakbalk. Gebruikers van WINDOWS 98SE: het pictogram ontbreekt. Als de bestandsoverdracht is voltooid, koppelt u het apparaat los. (De bestandsoverdracht is voltooid wanneer de animatie stopt. ) 3 Voeding Inschakelen: Houd 2; ingedrukt totdat het PHILIPS-welkomstscherm verschijnt. [. . . ] pictogram Repeat 1 Repeat Shuffle Shuffle repeat Repeat folder Shuffle folder Uit Betekenis Eén nummer steeds opnieuw afspelen Alle nummers steeds opnieuw afspelen Alle nummers in willekeurige volgorde afspelen Alle nummers in willekeurige volgorde en steeds opnieuw afspelen Alle nummers in een map steeds opnieuw afspelen Alle nummers in een map in willekeurige volgorde afspelen Normaal afspelen 7 Equalizers U kunt het apparaat instellen om muziektracks met verschillende soorten EQ (equalizers) af te spelen. Equalizers wijzigen 1 2 Druk op MENU. Gebruik de schuifknoppen om Rock, Funk, Jazz, Classic, Hip Hop, Dance, Custom (Aangepast) of Off (Uit) te selecteren. Aangepaste EQ In de aanpasbare instellingen van de equalizer kunnen 5 banden worden ingesteld: Bass (Lage tonen), Low (Laag), Mid (Gemiddeld), High (Hoog) en Treble (Hoge tonen). Als u muziek aan het afspelen bent, kunt u de nieuwe aangepaste equalizer onmiddellijk horen. TIP - Als u het scherm Custom EQ (Aangepaste EQ) wilt verlaten zonder de nieuwe instellingen op te slaan, houdt u J( ingedrukt. - Het scherm Custom EQ (Aangepaste EQ) schakelt uit wanneer het langer dan 5 seconden niet actief is. 8 Radiomodus Selecteer RADIO in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren. Houd J( / )K ingedrukt om het station te zoeken of houd )K ingedrukt om het volgende beschikbare station te zoeken. Druk op 2; om uw keuze te bevestigen. Automatisch afstemmen 1 Druk op MENU. Het apparaat selecteert automatisch de 30 radiostations met het sterkste signaal. Weergave van een radiostation 1 2 3 Selecteer RADIO in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren. Druk op J( om naar boven te bladeren of )K om naar beneden te bladeren voor uw voorkeuzezender. De aangegeven voorkeuze-instelling wordt automatisch gebruikt. 9 OPNEMEN Als de speler niet is aangesloten op een computer, kunt u spraak- of radio-opnamen maken. Spraakopnamen maken 1 2 3 Controleer dat u zich niet in radiomodus bevindt. De spraakopname wordt op het apparaat opgeslagen (bestandsnaam = VOICE REC > MIC-xxx. wav; xxx = nummer). FM-opnamen maken 1 2 3 Selecteer RADIO in het hoofdmenu om de radiomodus te activeren. Uw FM-opname wordt op het apparaat opgeslagen (de bestandsnaam is FM REC > FM-xxx. wav; xxx is het nummer). OPNAMEN AFSPELEN U vindt uw opnamen in de opnamebibliotheek. De gewenste opname zoeken 1 2 3 Selecteer RECORDING (OPNAME) in het hoofdmenu om de opnamebibliotheek te openen. Het apparaat speelt alle opgenomen fragmenten in alfabetische volgorde af als u op 2; drukt. Druk )K voor de volgende en op J( voor de vorige opname. TIP Het afspelen van opnamen gebeurt op dezelfde manier als in de muziekbibliotheek. Zie Muziekbibliotheek: Afspelen voor meer informatie. 10 Instellingen wijzigen 1 2 3 4 Druk op MENU voor instellingsopties. Druk op + om omhoog te bladeren en op - om omlaag te bladeren naar de gewenste optie. Druk op MENU of op J( om de bestaande instellingenschermen te verlaten. Instelling TIP - De opties voor elke instelling worden op de display van het apparaat weergegeven. - De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde modus. Options Repeat 1 / Repeat all / Shuffle / Shuffle repeat / repeat folder (1 herhalen / alles herhalen / willekeurige volgorde / willekeurige volgorde herhaald / map herhalen) / Shuffle folder (map willekeurig) / Off (Uit) Rock / Funk / Jazz / Classic (Klassiek) / Hip Hop / Dance / Custom (Aangepast) / Off (Uit) Aan / Uit normaal / langzaam / snel Clock vertical / Clock horizontal / Flash (verticale klok / horizontale klok / animatie) 60 seconden / 30 seconden / 10 seconden / Uit 3 minutes (minuten) / 5 minutes (minuten) / 10 minutes (minuten) / 30 minutes (minuten) / Off (Uit) 15 minutes (minuten) / 30 minutes (minuten) / 45 minutes (minuten) / 60 minutes (minuten) / Off (Uit) Aan / Uit Schermen voor dag en tijd Engels / Français/ Deutsch / Español / Italiano / Nederlands / Português / Svenska / Polski FW version (FW-versie) / Memory available (Beschikbaar geheugen) Restore Factory settings (Fabrieksinstellingen herstellen) Afspeelmodi Equalizers Delete (Verwijderen) Power save (Stroombesparend) Scroll status Screen saver (Schermbeveiliging) Display Time (Tijd) Time out Sleep timer Hervatten Dag en tijd instellen Taal Informatie Fabriekinstellingen 11 Over Firmware Manager Uw speler wordt aangestuurd door een intern programma, dat firmware wordt genoemd. [. . . ] Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren. Verwijdering van uw oude product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA178

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA178 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag