Gebruiksaanwijzing PHILIPS SA060308SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA060308SA. Wij hopen dat dit PHILIPS SA060308SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS SA060308SA te teleladen.


PHILIPS SA060308SA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1365 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS SA060308SA QUICK START GUIDE (796 ko)
   PHILIPS SA060308SA (1376 ko)
   PHILIPS SA060308SA (1379 ko)
   PHILIPS SA060308SA QUICK START GUIDE (796 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS SA060308SA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten. Een veilig geluidsniveau instellen: Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. [. . . ] Respecteer het auteursrecht. Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht. Gegevensopslag Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nogbetermaken. Omhetgebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Oranje LED-signalen geven het volgende aan: Weigering: knoppen vergrendeld (wanneer een knop wordt ingedrukt) Status: bezig met opladen (wanneer het apparaat is aangesloten op een computer) Status: inschakelen/uitschakelen, batterijniveau 10 - 30% Bevestiging: knoppen vergrendeld (na vergrendeling) Waarschuwing: koppel het apparaat niet los. Raadpleeg het hoofdstuk Statusindicatoren en hun betekenissen voor meer informatie over de LED-indicatoren voor de status. Aansluiten en opladen Waarschuwing · Belangrijk: de SA018 gebruikt de computer om de interne software via de USB-aansluiting bij te werken. Koppel de kabel niet los tijdens het updateproces om te voorkomen dat u gegevens verliest en het product niet meer werkt. · De oranje LED (opladen) wordt groen als het De oortelefoon aansluiten U sluit de meegeleverde oortelefoon als volgt aan: De SA018 bevat een ingebouwde batterij die als volgt kan worden opgeladen: · via de gecombineerde hoofdtelefoon/ USB-aansluiting van de SA018, via een computer (met de meegeleverde USBkabel) · via de gecombineerde hoofdtelefoon/ USB-aansluiting van de SA018, rechtstreeks via een stopcontact (met een afzonderlijke verkrijgbare oplader) Opmerking · Als de SA018 op een computer of stopcontact is aangesloten, zijn alle bedieningsknoppen en functies inactief. · De SA018 blijft na het opladen uitgeschakeld. 10 NL Installeer de Philips Device Manager-software Systeemvereisten: · Windows® (2000, XP, Vista) · Pentium III 800MHz-processor of hoger · 128 MB RAM · 500 MB ruimte op de harde schijf · Internetverbinding · Microsoft® Internet Explorer 6. 0 of hoger · USB-poort Kan het bestand niet vinden op de SA018. 1 2 3 4 5 Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet. Selecteer Deze computer (WindowsXP® / Windows2000®) / Computer (WindowsVista®). Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van Philips Device Manager via internet te voltooien. 1 2 3 4 Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de SA018. Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van Philips Device Manager te voltooien. Muziek overbrengen naar de SA018 De SA018 wordt weergegeven als een USBapparaat voor massaopslag in Windows® Verkenner. U kunt muziekbestanden naar de SA018 overbrengen en organiseren via de USBverbinding. Als het pop-upvenster niet verschijnt op de computer. . . 1 2 1 2 3 4 Selecteer Deze computer (WindowsXP® / Windows2000®) / Computer (WindowsVista®). Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van Philips Device Manager te voltooien. Klik en markeer een of meerdere nummers om ze over te brengen tussen de computer en de SA018. Breng de bestanden over door deze te verslepen. Tip · Om muziek-CD's naar de speler over te NL 11 Ned e rlan d s brengen, kunt u de nummers op de muziekCD's rippen naar MP3/WMA-bestanden met behulp van software zoals Windows® Media Player. [. . . ] Druk op VOL om het volume te verhogen of verlagen. NL 15 Ned e rlan d s 5 De SA018 gebruiken om bestanden mee te nemen Dankzij de SA018 kunt u bestanden meenemen in Windows Verkenner. 1 2 3 Open Windows Verkenner terwijl de SA018 op de USB-poort van de computer is aangesloten. Orden uw bestanden in de mappen door middel van slepen en neerzetten. 16 NL 6 Problemen oplossen Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?· Steek een pen of een ander voorwerp in het reset-gaatje aan de onderkant van de SA018. · Indien het herstellen van de standaardinstellingen het probleem niet verhelpt, dient u de volgende stappen te volgen om de SA018 met de Philips Device Manager te herstellen: 1 2 Selecteer Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager > Philips Device Manager om de Philips Device Manager te starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS SA060308SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS SA060308SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag