Gebruiksaanwijzing PHILIPS S9A/34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS S9A/34. Wij hopen dat dit PHILIPS S9A/34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS S9A/34 te teleladen.


PHILIPS S9A/34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS S9A/34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome S9 S9A Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 2 Uw telefoon 4 6 6 6 8 9 10 8 Philips Phone Manager 9 Telefoongesprekken voeren 18 Wat zit er in de doos? Overzicht van de telefoon Overzicht van het basisstation 3 Pictogrammen in het hoofdmenu 4 Pictogrammen weergeven 5 Aan de slag 11 Het basisstation aansluiten 11 De handset installeren 11 De telefoon configureren (verschilt per land) 12 De pincode voor toegang op afstand wijzigen 13 De handset opladen 13 Het batterijniveau controleren 13 Wat is de stand-bymodus? 14 De signaalsterkte controleren 14 15 De S9/S9A koppelen met uw mobiele telefoons 15 De lijst met mobiele telefoons beheren 16 De Bluetooth-pincode wijzigen 16 De Bluetooth-apparaatnaam van uw telefoon instellen 16 Uw Bluetooth-headset koppelen 16 19 Bellen 19 Een gesprek aannemen 19 Een gesprek beindigen 20 Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen 20 De microfoon uitschakelen 20 De handsfree-luidspreker in- of uitschakelen 20 Een tweede gesprek beginnen 20 Een tweede oproep met de vaste/ mobiele lijn plaatsen 21 Een tweede gesprek aannemen 21 Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden 21 Tussen twee gesprekken schakelen 21 Schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn 21 Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 22 Een conferentiegesprek voeren via de vaste en mobiele lijn 22 23 23 23 10 Letters en cijfers 6 Bluetooth Letters en cijfers invoeren Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters 11 Contactpersonen 7 De verbindingen met uw mobiele telefoon beheren 17 Contactpersonen en bellijst downloaden van mobiele telefoons 17 Privacybeheer van mobiele contactpersonen 17 24 Contactpersonen weergeven 24 De details van een contactpersoon weergeven 24 De contactpersonen van de mobiele telefoon openen 24 Een vermelding zoeken 24 Een oproep plaatsen via de lijst met contactpersonen 25 Contactpersonen openen tijdens een oproep 25 Een vermelding toevoegen 25 Een vermelding bewerken 25 Uitzondering stille modus 25 NL 1 Een nummer uit de lijst met contactpersonen blokkeren 26 Snelkeuzetoetsen instellen 26 Een eigen melodie instellen 26 De foto van de contactpersoon instellen 26 De verjaardag en trouwdag van de contactpersoon instellen 27 Een vermelding verwijderen 27 Alle vermeldingen verwijderen 27 De lijst met contactpersonen sorteren 28 15 Geluiden 43 Het beltoonvolume van de handset instellen 43 De beltoon van de handset instellen 43 Het geluidsprofiel instellen 43 De toetstoon instellen 43 De stationstoon instellen 43 45 16 Schermbeveiliging 17 Stille modus 12 Bellijst De belvermeldingen openen Een belvermelding weergeven Een nummer in de bellijst blokkeren Een belvermelding opslaan in de lijst met contactpersonen 30 Terugbellen 30 Een belvermelding verwijderen 30 Alle belvermeldingen verwijderen 31 Weergave van verschillende soorten bellijsten instellen 31 32 Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 2 3 De taal instellen voor het antwoordapparaat 32 De antwoordmodus instellen 32 Aankondiging 32 Inkomende berichten 33 36 ECO-modus 36 ECO+-modus 36 De handset een naam geven 37 De displaytaal instellen 37 Display-instellingen 37 Belinstellingen 37 Services 39 Visuele waarschuwing 41 Standaardinstellingen herstellen 41 Extra handsets aanmelden 41 Handsets afmelden 41 29 29 29 30 46 Contactpersonen van de stille modus uitsluiten 46 47 47 47 47 18 Gesprekken blokkeren De blokkeermodus selecteren Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers De blokkeerpincode wijzigen 19 Zwarte lijst 13 Antwoordapparaat 48 Een contactpersoon van de zwarte lijst weergeven 48 Een vermeldingen aan de zwarte lijst toevoegen 48 Een vermelding op de zwarte lijst verwijderen 48 Alle vermeldingen in de zwarte lijst verwijderen 48 49 50 50 50 51 51 51 51 52 14 Instellingen 20 De datum en de tijd instellen 21 Kalender Nieuwe eventherinneringen maken Eventherinneringen verwijderen 22 Alarmklok Een alarm instellen Een alarm verwijderen Een alarm uitschakelen 23 Familieberichten 2 NL 24 Babyfoon De babyunit activeren/deactiveren Een alarm verzenden Het gevoeligheidsniveau van de babyunit instellen 53 53 53 54 55 25 Technische gegevens 26 Kennisgeving 56 Conformiteitsverklaring 56 Compatibel met de GAP-norm 56 Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF) 56 58 59 61 61 62 27 Handelsmerken 28 Veelgestelde vragen 29 Bijlage 30 Index Invoertabellen voor tekst en cijfers NL 3 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Vereiste voeding ? Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. ? Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing ??Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt. ?? [. . . ] Druk op [Optie] > [Alles wissen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Alle vermeldingen worden verwijderd. 2 3 4 Weergave van verschillende soorten bellijsten instellen 1 Er zijn twee manieren om toegang te krijgen tot de bellijst. Selecteer een vermelding, druk op [Optie] > [Weergeven?] en druk daarna op [OK] om te bevestigen. Selecteer een optie en druk op [OK] om te bevestigen. 2 3 4 NL 31 13 Antwoordapparaat Opmerking ??De antwoordapparaatfunctie is alleen beschikbaar voor de S9A. De instelling wordt opgeslagen. De antwoordmodus instellen U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer [Antw & opnem. ] als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. opnem. ] om te voorkomen dat bellers berichten achterlaten. De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [Antw & opnem. ]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. 1 2 Selecteer [Menu] > > [Antw. De instelling wordt opgeslagen. Opmerking Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 1 2 Selecteer [Menu] > > [Antw. opnem. ]/[Antw & opnem. ]/[Uit] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [Zonder. opnem. ]. Aankondiging Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen standaardmededelingen: voor de modus [Antw & opnem. ] en de modus [Zonder. opnem. ]. De taal instellen voor het antwoordapparaat De taal die wordt gebruikt voor de vooraf opgenomen standaardmededelingen wordt gewijzigd wanneer u de taal voor het antwoordapparaat wijzigt. Een mededeling opnemen De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling. 1 2 32 Selecteer [Menu] > > [Aankondiging] > [Taal meldtekst] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een taal en druk ter bevestiging op [OK]. NL 1 2 Selecteer [Menu] > > [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen. opnem. ] en druk op [OK] om te bevestigen. 3 4 5 Selecteer [Nieuw opnemen] en druk op [OK] om te bevestigen. U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset. Opmerking Inkomende berichten Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven. Opmerking ??Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken. ??Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt. [. . . ] De meeste mobiele telefoons met Bluetooth zijn compatibel met uw telefoon, maar in bijzondere gevallen kan de Bluetooth-verbinding als gevolg van compatibiliteitsproblemen worden verbroken. Wat kan ik doen als het niet lukt extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen? 1 2 3 Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?Ik kan de S9/S9A niet koppelen met mijn mobiele telefoon of het telefoonboek of de bellijst niet synchroniseren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS S9A/34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS S9A/34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag