Gebruiksaanwijzing PHILIPS S10H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS S10H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS S10H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS S10H/12 te teleladen.


PHILIPS S10H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (714 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS S10H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome S10H Snelstartgids Belangrijke veiligheidsinstructies • Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld. [. . . ] 3 Stel de datum en de tijd in. > 84% 68% - 84% 52% - 68% 36% - 52% 20% - 36% < 20% Knippert: batterij bijna leeg Oplopend: apparaat wordt opgeladen 2 Beginschermen Toetsen Centraal beginscherm Hoofdscherm Vegen U kunt het kiespad openen door op het scherm een veegbeweging naar rechts te maken. U kunt het hoofdmenu openen door op het scherm een veegbeweging naar links te maken. Ingedrukt houden Houd een pictogram in het hoofdmenu ingedrukt om het naar het gedeelte met favoriete toepassingen of naar een ander gedeelte in het hoofdmenu te slepen. • Meldingen in het centrale beginscherm bekijken. Extra handsets 3 aanmelden U kunt tot 4 extra handsets aanmelden bij het basisstation. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset. Opmerking • Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Deze kan niet worden gewijzigd. Gebruiksaanwijzing www. philips. com/support Lees voor meer informatie de S10/S10A‑gebruikershandleiding op internet. Online Registreer u op www. philips. com/support om de gratis Philips Phone Manager-software voor uw computer en de nieuwste telefoonsoftware voor uw telefoon te ontvangen Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. [. . . ] © 2013 Koninklijke Philips Electronics N. V. 0168 QSG_S10H 12_NL_V1. 0 WK13221 [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS S10H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS S10H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag