Gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS9512

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS9512. Wij hopen dat dit PHILIPS RWSS9512 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS9512 te teleladen.


PHILIPS RWSS9512 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1045 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RWSS9512 (1043 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RWSS9512

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome RWSS9512 Question?Contact Philips User manual Benutzerhandbuch Manual del usuario Mode d’emploi Manuale utente Gebruiksaanwijzing Manual do utilizador Руководство пользователя 用户手册 使用手冊 RWSS9512_00_UM_V1. 0. indb 1 2012/7/30 9:47:03 Inhoudsopgave 1 Kennisgeving   Compliance   Belangrijk   29 29 29 30 30 30 31 31 32 32 2 Aansluiten   De draadloze ontvanger plaatsen   Op de draadloze zender   De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten   Het netsnoer aansluiten   3 Problemen oplossen   4 Productspecificaties   28 NL RWSS9512_00_UM_V1. 0. indb 28 2012/7/30 9:47:11 1 Kennisgeving Compliance • •• Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. [. . . ] Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt. •• Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur. •• Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van NL 29 Belangrijk Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing. Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok!• Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. RWSS9512_00_UM_V1. 0. indb 29 2012/7/30 9:47:11 N e de rl and s het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen. 2 Aansluiten De draadloze ontvanger plaatsen Plaats de draadloze ontvanger in de nabijheid van het stopcontact en tussen de achterluidsprekers. Lijn de draadloze ontvanger uit met de home cinema, en let er daarbij op dat het Philips-logo naar de home cinema wijst. Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. De zorg voor het milieu Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. [. . . ] Houd de navigatieknop (rechts) ingedrukt tot PAIRING (Koppelen) wordt weergegeven op het display van de home cinema. • Herhaal stap 1 t/m 4 als het woord FAILED (Mislukt) wordt weergegeven. 3 4 Draadloze ontvanger •• Voeding: 110 - 240 V; ~50 - 60 Hz •• Totaal uitgangsvermogen: 375 W RMS (+/0, 5 dB, 30% THD) / 300 W RMS (+/- 0, 5 dB, 10% THD) •• Stroomverbruik: 40 W •• Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0, 5 W •• Frequentierespons: 150 Hz ~ 20 kHz •• Signaal-ruisverhouding: 65 dB (Klasse A) •• Vervorming: 1% •• Afmetingen (b x h x d): 265 x 116 x 106 (mm) •• Gewicht: 1, 3 kg Draadloze zender •• Radiofrequentie: 5, 8 GHz •• Afmetingen (b x h x d): 30 x 8 x 53 (mm) •• Gewicht: 0, 009 kg 32 NL RWSS9512_00_UM_V1. 0. indb 32 2012/7/30 9:47:13 Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N. V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RWSS9512

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RWSS9512 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag