Gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS5512/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS5512/00. Wij hopen dat dit PHILIPS RWSS5512/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RWSS5512/00 te teleladen.


PHILIPS RWSS5512/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (995 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RWSS5512/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opmerking · Dit apparaat is getest en voldoet aan de criteria voor digitale apparatuur, Klasse B, C, overeenkomstig deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. [. . . ] Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in een speciÀeke installatie geen interferentie zal optreden. Veiligheid Risico op brand of een elektrische schok!· Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken. · Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen. 2 Aansluiten De draadloze ontvanger plaatsen Plaats de draadloze ontvanger in de nabijheid van het stopcontact en tussen de achterluidsprekers. Lijn de draadloze ontvanger uit met de home cinema, en let er daarbij op dat het Philips-logo naar de home cinema wijst. Verwijdering van uw oude product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Op de draadloze zender Verbind de draadloze zender met de WIRELESS REAR AUDIO -aansluiting aan de achterkant van de home cinema. NL 3 Ned erla n ds Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. WIRELESS RECEIVER Opmerking · U hebt de beste ontvangst als u ervoor zorgt dat de ruimte tussen de draadloze ontvanger en de home cinema niet wordt geblokkeerd door meubels, muren en andere voorwerpen. De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten Opmerking · De achterluidsprekers in de afbeelding kunnen afwijken van wat u hebt. Voor de RWSS5512/00 REAR RIGHT REAR LEFT ~AC MAINS Voor de RWSS5510 REAR RIGHT REAR LEFT REAR LEFT REAR RIGHT ~AC MAINS Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de achterkant van de draadloze ontvanger. REAR LEFT REAR RIGHT Het netsnoer aansluiten Waarschuwing Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de onderkant van de draadloze ontvanger. · Risico op beschadiging!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product. Sluit de netspanningskabels van de home cinema, draadloze ontvanger en andere apparaten aan nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht. » Het lampje op de draadloze ontvanger gaat aan en het apparaat is klaar voor gebruik. 4 NL 3 Problemen oplossen 4 Productspecificaties Opmerking Volg deze stappen binnen twintig seconden als er geen geluid uit de achterluidsprekers komt en de indicator op de draadloze ontvanger gedurende meer dan een minuut continu knippert. [. . . ] Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. WIRELESS RECEIVER Opmerking · U hebt de beste ontvangst als u ervoor zorgt dat de ruimte tussen de draadloze ontvanger en de home cinema niet wordt geblokkeerd door meubels, muren en andere voorwerpen. De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten Opmerking · De achterluidsprekers in de afbeelding kunnen afwijken van wat u hebt. Voor de RWSS5512/00 REAR RIGHT REAR LEFT ~AC MAINS Voor de RWSS5510 REAR RIGHT REAR LEFT REAR LEFT REAR RIGHT ~AC MAINS Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de achterkant van de draadloze ontvanger. REAR LEFT REAR RIGHT Het netsnoer aansluiten Waarschuwing Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de onderkant van de draadloze ontvanger. · Risico op beschadiging!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product. Sluit de netspanningskabels van de home cinema, draadloze ontvanger en andere apparaten aan nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht. » Het lampje op de draadloze ontvanger gaat aan en het apparaat is klaar voor gebruik. 4 NL 3 Problemen oplossen 4 Productspecificaties Opmerking Volg deze stappen binnen twintig seconden als er geen geluid uit de achterluidsprekers komt en de indicator op de draadloze ontvanger gedurende meer dan een minuut continu knippert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RWSS5512/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RWSS5512/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag