Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9837

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9837. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9837 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9837 te teleladen.


PHILIPS RI 9837 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8301 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9837 (8287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9837

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Las letras corresponden a las referencias que están situadas en la base del filtro Intenza; el filtro se regulará en función de esta medición. - El botón " " permite avanzar entre las funciones y la memorización de las modificaciones realizadas. Para las averías no mencionadas en la tabla o en caso de que las soluciones indicadas no funcionen, contactar con un centro de asistencia. Límites y métodos de medición de las interferencias de radio características de aparatos con motor eléctrico y dispositivos térmicos para uso doméstico y objetivos análogos, instrumentos eléctricos y equipos eléctricos análogos. [. . . ] Om 2 koffie te zetten, druk 2 keer achterelkaar op de toets; op het display zal het symbool worden weergegeven. Voor de afgifte van 2 koffie maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Onder de schenkinrichting kunnen twee kopjes/koppen geplaatst worden om tegelijkertijd twee koffie te verstrekken. De machine heeft de mogelijkheid om de hoeveelheid te malen koffie in te stellen. Na het drukken op de toets " " zijn er vier selecties mogelijk (mild, normaal, sterk, voorgemalen). De keuze is mogelijk wanneer de koffiebonen op het display worden weergegeven; bij elke druk en weer loslaten van de toets " " verandert het aroma met een graad: = Mild aroma = Normaal aroma = Sterk aroma De machine is ingesteld om een echte Italiaanse espresso te bereiden. Deze eigenschap zou de afgiftetijd lichtelijk kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. Met voorgemalen koffie Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken. De voorgemalen koffie moet in het speciale vak naast het koffiebonenreservoir gedaan worden. Doe er alleen gemalen koffie voor espressomachines in en nooit koffiebonen of oploskoffie. opmerking: · Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt; · Als de dosis te groot is en er 2 of meerdere maatlepels met koffie worden toegevoegd, zal het product niet worden afgegeven. Ook in dit geval zal de machine een lege cyclus uitvoeren en de gemalen koffie legen in de koffiediklade. Voor de afgifte van de koffie dient men: · Op de toets " " te drukken en weer los te laten om de functie voor voorgemalen koffie te kiezen · De deksel van het vak voor voorgemalen koffie op te tillen. Alleen 1 maatlepel van voorgemalen koffie in het vak te doen; gebruik bij deze handeling alleen de met de machine geleGroen maatlepel. Het gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade aan de machine veroorzaken die niet onder de garantie vallen. Druk en laat weer los: " om espressokoffie te de toets " verkrijgen; de toets " " voor een slappe koffie. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Aan het einde van de afgifte zal de machine weer terug gaan naar de configuratie ingesteld voor koffiebonen. [. . . ] De machine is bezig met de afgifte van 1 Groen Dit bericht wordt alleen weergegeven wanneer de functie wordt geactiveerd via de programmering. De machine is bezig met de afgifte van 2 De machine is bezig met de afgifte van 2 Het alarm wordt alleen gedeactiveerd wanneer de "RESET" via de programmering wordt uitgevoerd. De machine is bezig met het programmeren Zet de stoom-/heetwaterknop weer in de Nadat het reservoir weer gevuld is, kan de cyclus weer gestart worden. Zet de machine uit en zet haar vervolgens Indien de machine NIET start, neem dan contact op met het servicecentrum. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9837

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9837 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag