Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9833

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9833. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9833 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9833 te teleladen.


PHILIPS RI 9833 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10566 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9833 (2368 ko)
   PHILIPS RI9833 BROCHURE (1604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9833

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Para las averías no mencionadas en la tabla o en caso de que las soluciones indicadas no funcionen, contactar con un centro de asistencia. Límites y métodos de medición de las interferencias de radio características de aparatos con motor eléctrico y dispositivos térmicos para uso doméstico y objetivos análogos, instrumentos eléctricos y equipos eléctricos análogos. De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen; het is uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt. [. . . ] Voor de afgifte van de koffie dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten: de toets" " om het gewenste Aroma te kiezen. Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart: Om 1 koffie te zetten, druk één keer op de toets " " of " "; op het display zal het symbool worden weergegeven. Om 2 koffie te zetten, druk 2 keer achter elkaar op de toets " " of " "; op het display zal het symbool worden weergegeven. Voor de afgifte van 2 koffie maalt en doseert de machine automatisch de juiste hoeveelheid koffie. De bereiding van twee koffie vereist twee maalcycli en twee afgiftecycli, die de machine automatisch uitvoert. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Deze eigenschap zou de afgiftetijd iets kunnen verlengen, maar heeft als pluspunt de intense smaak van de koffie. Gebruik van andere producten en objecten kan ernstige schade aan de machine veroorzaken die niet onder de garantie vallen. Druk en laat weer los: toets " " om een espressokoffie te verkrijgen; toets " " voor een slappe koffie. Na de voorinfusiecyclus zal de koffie uit de schenkinrichting beginnen te stromen. De koffieafgifte zal automatisch stoppen als het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte te onderbreken door op de eerder ingedrukte knop te drukken. Aan het einde van de afgifte zal de machine weer terug gaan naar de configuratie ingesteld voor koffiebonen. Om andere koffie te verstrekken, herhaal de zojuist beschreven handelingen. Met voorgemalen koffie Deze functie biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken. De voorgemalen koffie moet in het speciale vak naast het koffiebonenreservoir gedaan worden. Doe er alleen gemalen koffie voor espressomachines in en nooit koffiebonen of oploskoffie. opmerking: · Als er in het vak geen voorgemalen koffie is gedaan, zal alleen water worden verstrekt; · Als de dosis te groot is en er 2 of meerdere maatlepels met koffie worden toegevoegd, zal het product niet worden afgegeven. Ook in dit geval zal de machine een lege cyclus uitvoeren en de gemalen koffie legen in de koffiediklade. Voor de afgifte van de koffie dient men: · Op de toets " " te drukken en weer los te laten totdat het icoon van de functie voor voorgemalen koffie wordt weergegeven. Alleen 1 maatlepel van voorgemalen koffie in het vak te doen; gebruik bij deze handeling alleen de met de machine geleverde maatlepel. Let op: in het begin kan er kan wat heet water vrijkomen: gevaar voor brandwonden. [. . . ] De machine is klaar voor de afgifte van koffie De machine is bezig met spoelen. De machine is bezig met de afgifte van De machine is bezig met de afgifte van heet Er dient een cyclus voor het vullen van het De machine is bezig met de afgifte van 1 De machine is bezig met de afgifte van 2 De machine is bezig met het programmeren van de hoeveelheid te verstrekken koffie bij elke druk op de toets " " of " ". knipperend · De Centrale koffie-unit moet in de machine geplaatst worden. Nadat het reservoir weer gevuld is, kan de cyclus weer gestart worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9833

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9833 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag