Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9829

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9829. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9829 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9829 te teleladen.


PHILIPS RI 9829 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2072 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9829 (2069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9829

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. [. . . ] Wordt ingeschakeld, waarschuwt de machine de gebruiker Deze instelling stelt automatisch de parameters in die de gebruiker in staat stellen de machine goed te onderhouden. Aanpassen aan de hardheid van het water dat u gebruikt, zodat de machine u op het juiste moment om Meet de waterhardheid zoals weergegeven op pag. Door elk product te selecteren, kan het volgende ingesteld worden: De hoeveelheid te gebruiken water voor de bereiding Opmerking: Stel de hoeveelheid in afhankelijk van de kopjes die u wenst te gebruiken. De huidige programmeerstatus wordt aangeduid in overeenstemming met elke Opmerking: De dag van de week wordt automatisch ingesteld op basis van de ingevoerde datum. De machine kan ook de datum in het angelsaksische formaat (mm/dd/jj) en het volgende formaat (jj/mm/dd) Met deze functie kunt u de machine zo instellen dat hij aangaat (actief) en De machine beheert deze functie alleen als hij is aangezet met de Interval 1 aan 00:00 uit 00:00 interval 2 aan 00:00 uit 00:00 intervallo 3 aan 00:00 uit 00:00 Opmerking: stel, nadat de inschakeltijd is ingete steld, de uitschakeltijd in door op de toets drukken. De juiste instelling vraagt: - om de afzonderlijke in/uitschakelintervallen van de machine in te stellen; Dag, om het interval/de intervallen die u wilt activeren te Interval 1 aan 07:30 uit 09:00 Interval 2 aan 11:00 uit 13:00 Interval 3 aan 17:00 uit 19:00 Deze functie maakt het mogelijk om het aantal producten dat bereid is weer te Om de centrale unit te wassen, is het voldoende om de reiniging met water uit te voeren, zoals aangegeven op pag. Van de Saeco tabletten; deze zijn apart verkrijgbaar bij de winkels die ons merk verkopen. Heb je het reinigingstablet er in gedaan en het waterreservoir Minuten); de machine keert terug In het geval er een verschil bestaat, heeft hetgeen aangegeven is in de handleiding voor gebruik en onderhoud prioriteit op de aanwijzingen die zijn vermeld op de accessoires en/of gebruiksmaterialen die apart zijn verkocht. [. . . ] Lekbakje legen Let op: indien deze handeling uitgevoerd wordt met de machine ingeschakeld, zal deze de uitgevoerde leging HOE HET BERICHT OPNIEUW OPROEPEN Draai de knop in de aangegeven richting totdat deze weer in de ruststand ( Indien dit niet het geval is de knop op de ruststand ( ontkalken Onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij van hem/haar De aansluiting op het elektriciteitsnet moet tot stand worden gebracht in overeenstemming met de geldende De aansluiting waarmee de machine verbonden is moet: Voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9829

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9829 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag