Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9828

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9828. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9828 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9828 te teleladen.


PHILIPS RI 9828 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14627 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9828 (14462 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9828

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: · huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen ­ Veiligheid ­ Algemene eisen EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) · Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-15 Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005) · Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrisch en thermisch aangedreven motoren voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten EN 55014-1 (2006). Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A. Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. [. . . ] Deze instelling stelt automatisch de parameters in die de gebruiker in staat stellen de machine goed te onderhouden. Selecteer: aan : alleen wanneer het waterfilter is geïnstalleerd in het waterreservoir zoals getoond op pag. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld na uitvoering van de opdracht "nieuw waterfilter plaatsen". Nieuw waterfilter plaatsen : wanneer een nieuw waterfilter wordt geïnstalleerd in het waterreservoir. OPMERKING: wanneer het waterfilter niet aanwezig is, dient men in het reservoir het witte filtertje terug te plaatsen, dat bij punt 1 ­ pag. Dankzij de functie "Waterhardheid" kunt u uw machine aanpassen aan de hardheid van het water dat u gebruikt, zodat de machine u op het juiste moment om een ontkalking vraagt. Om de algemene parameters van de afgifte van de verschillende soorten koffie in te stellen. Door elk product te selecteren, kan het volgende ingesteld worden: De voorinfusie: de koffie wordt vóór de infusie licht bevochtigd waardoor de koffie zijn volle aroma prijsgeeft en deze een heerlijke smaak krijgt. De hoeveelheid te malen koffie of het instellen van het gebruik van voorgemalen koffie. U kunt genieten van uw drank met de gewenste hoeveelheid koffie of u kunt ervoor kiezen om koffie te maken met cafeïnevrije koffie door gebruik te maken van de functie "voorgemalen". De huidige programmeerstatus wordt aangeduid in overeenstemming met elke parameter. Voor het instellen van de huidige tijd, de timer voor de stand-by en de energiebesparing. Voor het instellen van alle parameters met betrekking tot de huidige tijd. Om de huidige tijd op de machine in te stellen De machine beschikt ook over de Angelsaksische tijdweergave (am/pm). Om alle parameters die betrekking hebben op de kalender in te stellen. Opmerking: De dag van de week wordt automatisch ingesteld op basis van de ingevoerde datum. De machine kan ook de datum in het angelsaksische formaat (mm/dd/jj) en het volgende formaat (jj/mm/dd) weergeven. Om in te stellen hoeveel tijd na de laatste afgifte de machine in de stand-by stand springt. Als de ingestelde tijd is verlopen, springt de machine in de stand-by stand. Na de diagnose van de functies en de opwarmingsfase te hebben uitgevoerd, is de machine opnieuw klaar voor gebruik. Met deze functie kunt u de machine zo instellen dat hij aangaat (actief) en uitgaat (Stand-by) op de door u gewenste tijden. De machine beheert deze functie alleen als hij is aangezet met de hoofdschakelaar. [. . . ] ideale werkingstemperatuur: 10°C tot 40°C Maximale vochtigheidsgraad: 90%. Het lokaal moet voldoende verlicht, geventileerd en schoon zijn en het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Niet gebruiken op plaatsen waar temperaturen van 0°C of minder voorkomen. Neem contact op met een servicecentrum als de machine deze condities bereikt heeft om een veiligheidscontrole uit te laten voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9828

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9828 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag