Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9827

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9827. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9827 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9827 te teleladen.


PHILIPS RI 9827 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8799 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9827 (8367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9827

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Via Torretta, 240 - 40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product: AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: · huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen ­ Veiligheid ­ Algemene eisen EN 60335-1 (2002) + A1(2004) + A2(2006) + A11(2004) + A12 (2006) +A13 (2008) · Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Deel 2-15 Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen EN 60 335-2-15 (2002) + A1(2005) · Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrisch en thermisch aangedreven motoren voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten EN 55014-1 (2006). Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A. Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. [. . . ] Voor het reinigen van de interne leidingen om zo te verzekeren dat de Deze functie wordt standaard door de constructeur geactiveerd. Om de werking van de verwarmingsplaat boven op de machine te komt het aroma beter tot zijn recht. Bij een warm kopje proeft u de koffie beter en uitgeschakeld Om de huidige tijd op de machine in te stellen. De machine beschikt ook over een Angelsaksische datumweergave (MM/DD/JJJJ). Om toegang tot de onderhoudsprogramma's van de machine te krijgen, druk op de toets , kies "onderhoud" en druk op de toets . Waterfilter Om toegang te krijgen tot het specifieke menu voor het beheer van het Om weer te geven hoeveel liter water er nog vervangen moet worden. Ingeschakeld Deze functie moet geactiveerd worden terwijl het filter Om de waterfilter te initialiseren; deze procedure moet worden gevolgd als een nieuwe filter wordt filter laden nu uitvoeren geïnstalleerd. Opmerking: zet voor te beginnen een bak onder het stoompijpje (zie pag. Om toegang te krijgen tot het specifieke menu voor het beheer van de ontkalking. 1 ontkalking overige liters 115 behandeld kan worden voordat de machine om een Ontkalking Om de automatische ontkalkingscyclus uit te voeren nu uitvoeren (zie pag. Om de interne circuits van de machine die voor de koffieafgifte zijn bestemd, te reinigen. Unit spoelen Om de automatische reinigingscyclus uit te voeren nu uitvoeren van de centrale unit (zie pag. Om de parameters voor de energiebesparing van de machine te regelen, druk , kies "energiebesp. Ga met een vinger over de selectiering: Stel de tijd in die verlopen moet zijn voordat de machine in energiebespa- Activeer deze functie om de tijden voor inschakeling en herstel van de Uitgeschakeld De stand-by functie is altijd actief en brengt de machine weer terug 3 maandag Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Dinsdag" in te stellen. Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Woensdag" in te stellen. Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Donderdag" in te stellen. Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Vrijdag" in te stellen. Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Zaterdag" in te stellen. Om de tijden voor de inschakeling en het herstel voor de energiebesparing (Stand-by) voor de dag "Zondag" in te stellen. 5 speciale functies Om toegang te krijgen, druk op de toets , kies "speciale functies" en druk op de toets . Herstellen Deze functie is bijzonder belangrijk voor het herstellen van de nu uitvoeren > onderhoud > ontkalking > nu uitvoeren In het geval er een verschil bestaat, heeft hetgeen aangegeven is in de handleiding voor gebruik en onderhoud prioriteit op de aanwijzingen die zijn vermeld op de accessoires en/of gebruiksmaterialen die apart zijn verkocht. De machine moet om de 1-2 maanden worden ontkalkt, wanneer het water langzamer stroomt dan gewoonlijk of wanneer de machine dit signaleert. [. . . ] Het gebruik van de machine is verboden in explosieve of agressieve omgevingen, omgevingen waar een hoge concentratie aan stof is of waar er oliehoudende substanties in de lucht zweven. Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of personen die niet op de hoogte zijn van de werking ervan. Houd het materiaal dat gebruikt is voor de verpakking van de machine uit de buurt van kinderen. Richt de hete stoomstraal en/of de warmwaterstraal niet naar uzelf en/of anderen: gevaar voor brandwonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9827

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9827 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag