Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9822

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9822. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9822 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9822 te teleladen.


PHILIPS RI 9822 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1570 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9822 (1525 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9822

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Italiaans Wetsbesluit 476 van 04/12/92) met betrekking tot de eliminatie van radio- en televisiestoringen. Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de verpakking bevinden alvorens de espressomachine te starten of te gebruiken. Dompel het snoer, de stekker of de machine zelf niet in water of een andere vloeistof onder om brand, elektrische schokken en ongevallen te vermijden. [. . . ] zanurzy w wodzie na 1 sekund pasek testowy znajdujcy si w wyposaeniu urzdzenia. 3 4 Controleer de waarde van de waterhardheid en stel het volgende in: - de hardheid van het water in de machine; - het Intenza Aroma System (pag. Houd gelijktijdig gedurende 3 seconden ingedrukt om toegang tot de programmering te krijgen. Bij de afgifte van 2 kopjes zal de machine de helft van de ingestelde hoeveelheid uitschenken en even stoppen om daarna de tweede dosis koffie uit te schenken. Regel de hoogte van het lekbakje naar gelang de hoogte van het kopje/de kopjes. Plaats één kopje onder de uitloop als u één kopje koffie wilt. 1 keer voor 1 koffie 2 keer voor 2 koffie Nacisn rodkowy przycisk: 1 raz na jedn kaw 2 razy na dwie kawy De koffie wordt geheel automatisch door de machine verstrekt. Wanneer de machine klaar is met de koffieverstrekking het kopje/de kopjes wegnemen. De machine biedt de mogelijkheid om voorgemalen en cafeïnevrije koffie te gebruiken. De voorgemalen koffie moet in het speciale vak naast het koffiebonenreservoir gedaan worden. Doe er alleen gemalen koffie voor espressomachines in en nooit koffiebonen of oploskoffie. Doe de gemalen koffie in het speciale vak en gebruik hiervoor de bijgeleverde maatlepel. Nadat gedurende twee minuten constant stoom is afgeven stopt de machine automatisch. Wanneer men een ontkalking uitvoert, dient men tijdens het gehele proces aanwezig te zijn (circa 40 minuten); indien dit proces wordt onderbroken (bijv. Door stroomuitval), zal deze worden hervat vanaf punt (6) bij het opnieuw aanzetten van de machine. Het is speciaal ontwikkeld om de prestaties en functionaliteit te bevorderen gedurende de gehele levensduurte van het toestel en om te vermijden dat, indien correct gebruikt, enige veroudering van het geleverde produkt zal optreden. De ontkalking moet uitgevoerd worden wanneer dit door de machine wordt gesignaleerd. Voer het in ieder geval elke 3 maanden uit door te handelen zoals beschreven beginnend bij punt (2). het ontkalkingsprodukt dient verwijderd te worden volgens de instructies van de fabrikant en/of de reglementering van het land van gebruik. Opmerking: alvorens met de ontkalking te starten, nagaan of: 1 u een houder van geschikte afmetingen ter beschikking heeft; 2 de waterfilter, indien aanwezig, verwijderd is. Giet het restant water uit het reservoir en vul het met de ontkalkingsoplossing tot aan het teken in het reservoir. Plaats een leeg kannetje van geschikte afmetingen onder het stoompijpje. [. . . ] Stel de machine niet bloot aan temperaturen beneden de 0 °C, gevaar voor vorstschade. De voedingskabel mag niet beschadigd worden, noch met klemmen worden vastgezet, op gloeiende oppervlakken worden geplaatst, enz. (Opgelet: gevaar voor struikelen of het op de grond vallen van het apparaat. - Verplaats het apparaat niet door het bij de voedingskabel vast te pakken of hieraan te trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9822

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9822 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag