Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9757

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9757. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9757 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9757 te teleladen.


PHILIPS RI 9757 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2134 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9757 (2149 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9757

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek de stekker in het stopcontact aan de achterzijde van de machine en het andere uiteinde in een geschikt stopcontact van de elektriciteitsvoorziening. In het geval deze handeling niet wordt voltooid dient men deze handmatig voort te zetten, zoals beschreven vanaf punt 7 tot punt 12. SPOELING INTERNE CIRCUITS Wanneer de machine is opgewarmd zal ze een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren. [. . . ] Plaats één kopje onder de uitloop Plaats twee kopjes onder de wilt. AFGIFTE VAN HEET WATER contact met de handen, gebruik alleen de speciale handgreep. 7 Na het opschuimen van de melk gelijk doorgaan met de afgifte van de Als de tuit afgekoeld is deze demonteren en goed schoonspoelen. ONTKALKING In het geval er een verschil bestaat, heeft hetgeen aangegeven is in de handleiding voor gebruik terialen die apart zijn verkocht. Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Bij het uitvoeren van een ontkalking moet u tijdens het hele proces (ongeveer 40 minuten) De vorming van kalkaanslag is een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat. Ontkalking is nodig om de 1-2 maanden of wanneer de machine het aangeeft. Eigenschappen van de machine te respecteren, de performance ervan te behouden, met de inachtneming van de veiligheid van de consument. Alvorens met de ontkalking te starten, ga na of: 1 u een bak van geschikte afmetingen ter beschikking heeft; Wanneer de led knippert, moet de ontkalking uitgevoerd worden. Herhaal de onder punt 4 tot punt 9 beschreven handelingen, met intervallen van 3 minuten, totdat er geen ontkalkingsoplossing meer in het reservoir zit. Wanneer de oplossing op is, dient men het reservoir schoon te spoelen en met vers drinkwater te vullen. Herhaal de onder punt 11 tot punt 15 beschreven handelingen om een tweede spoeling uit te voeren. Druk gedurende 6 seconden op de toets om de ontkalkingsmelding te deactiveren. Het smeermiddel voor het smeren van de centrale unit is verkrijgbaar bij de erkende servicecentra. Verdeel het smeermiddel gelijkmatig over de twee geleiders aan de zijkant. Verzeker u ervan dat de centrale unit op de ruststand staat; de twee tekentjes moeten samenvallen. De afgebeelde hendel moet op de goede stand staan; controleer dit eerst door krachtig op de toets De hendel aan de achterzijde van de centrale unit moet helemaal naar beneden staan. De machine warmt te langzaam op of er komt te weinig water uit het pijpje. [. . . ] - Eventuele reparaties mogen alleen door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd. Indien de voedingskabel beschadigd is moet deze door de fabrikant of door zijn klantenservice vervangen worden. - Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met waterspetters of dat het in water wordt ondergedompeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9757

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9757 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag