Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9754

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9754. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9754 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9754 te teleladen.


PHILIPS RI 9754 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6767 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9754 (6774 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9754

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Machine in overeenstemming met de Europese richtlijn 89/336/EEG (Italiaans Wetsbesluit 476 van 04/12/92) met betrekking tot de eliminatie van radio- en televisiestoringen. Het is aangeraden om tijdens het gebruik van elektrische huishoudapparaten enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en/of ongevallen te beperken. Lees aandachtig alle aanwijzingen en informatie in deze handleiding en in alle brochures die zich in de verpakking bevinden alvorens de espressomachine te starten of te gebruiken. [. . . ] De referentietekens binnen in het reservoir geven de ingestelde maalfijnheid aan. Om het lekbakje te verstellen, deze met de hand hoger of lager zetten totdat de gewenste hoogte is bereikt. Om de hoeveelheid koffie in te stellen die verstrekt wordt in het kopje. Gewoon kopje koffie Kawa rednia Groot kopje koffie Kawa dua De machine is ontworpen voor energiebesparing. Nadat de machine 60 minuten niet gebruikt is, gaat deze in de stand-by modus, de waterketel wordt niet langer gevoed, alle leds gaan uit, met uitzondering van de led voor de temperatuur die langzaam zal gaan knipperen. Om de machine weer te starten, hoeft men alleen op de koffietoets te drukken. De machine voert een spoeling uit in het geval dat het circuit afgekoeld is. Bij de afgifte van 2 kopjes zal de machine de helft van de ingestelde hoeveelheid uitschenken en even stoppen om daarna de tweede dosis koffie uit te schenken. Regel de hoogte van het lekbakje naar gelang de hoogte van het kopje/de kopjes. Plaats één kopje onder de uitloop als u één kopje koffie wilt. 1 keer voor 1 koffie 2 keer voor 2 koffie Nacisn rodkowy przycisk: 1 raz na jedn kaw 2 razy na dwie kawy De koffie wordt geheel automatisch door de machine verstrekt. Wanneer de machine klaar is met de koffieverstrekking het kopje/de kopjes wegnemen. Bij het starten van de afgifte kan het hete water enigszins spetteren met risico voor brandwonden. De tuit van het heet water/stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen, gebruik alleen de speciale handgreep. Bij het starten van de afgifte kan het hete water enigszins spetteren met risico voor brandwonden. De tuit van het heet water/stoompijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen, gebruik alleen de speciale handgreep. Na het opschuimen van de melk gelijk doorgaan met de afgifte van de koffie; zo krijgt u een voortreffelijke cappuccino. In het geval er een verschil bestaat, heeft hetgeen aangegeven is in de handleiding voor gebruik en onderhoud prioriteit op de aanwijzingen die zijn vermeld op de accessoires en/of gebruiksmaterialen die apart zijn verkocht. Drink niet de ontkalkingsoplossing en de verstrekte producten totdat de cyclus geheel beëindigd is. Bij het uitvoeren van een ontkalking moet u tijdens het hele proces (ongeveer 40 minuten) aanwezig zijn. De vorming van kalkaanslag is een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat. Ontkalking is nodig om de 1-2 maanden of wanneer de machine het aangeeft. [. . . ] De voedingskabel mag niet beschadigd worden, noch met klemmen worden vastgezet, op gloeiende oppervlakken worden geplaatst, enz. (Opgelet: gevaar voor struikelen of het op de grond vallen van het apparaat. - Verplaats het apparaat niet door het bij de voedingskabel vast te pakken of hieraan te trekken. - Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of deskundigheid, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij van hem/haar instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9754

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9754 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag